מענק של 50% לפרויקטי חלוץ בתחומי מים ואנרגיה
משרד האנרגיה ייתן מענקים עד 3 מיליון ₪ לתחום תחליפי דלקים לתחבורה ועד 1.5 מיליון ₪ בתחומי האנרגיה, דלקים, מים, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/6/2018

משרד האנרגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה, תחליפי דלקים, מים ואנרגיה, התייעלות אנרגטית, כריה וחציבה.

מדובר בהשתתפות של עד 50% מהתקציב המאושר של כל מיזם, כאשר תקרת מענק בודד תהיה עד לסך של 3 מיליון ₪ בפרויקטים בתחום תחליפי דלקים לתחבורה, ועד 1.5 מיליון ₪ בתחומים האחרים. המענק המוגדל בתחום תחליפי דלקים לתחבורה התאפשר גם השנה בעקבות החלטת ממשלה 2790 בדבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום.

על פי המכרז תתאפשר הגשת הצעות במסגרת שיתופי פעולה בינלאומיים של המשרד.

רשאים להגיש הצעות:

 • אזרח ישראלי
 • תאגיד רשום בישראל
 • רשות מקומית
 • מוסד מוכר להשכלה גבוהה, מכללה אקדמית או מוסד שקיבל היתר או רישיון לפי חוק המועצה להשכלה גבוה
 • מכון מחקר שהינו חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית
 • מוסד מחקר ופתוח אזורי המוכר על ידי משרד המדע

קריטריונים לבחינת ההצעות

 1. רלוונטיות ויישום התוכנית (40 נקודות)
 • חדשנות טכנולוגית או כלכלית או שיווקית (8 נקודות)
 • יתרונות הפרויקט (8 נקודות)
 • השפעת המיזם על פרמטרים חיצוניים (8 נקודות)
 • היתכנות וישימות (4 נקודות)
 • מידת ההתאמה ליעדי המו"פ (4 נקודות)
 • רמת הבשלות הטכנולוגית (4 נקודות)
 • מעורבותם של משתמשי הקצה (4 נקודות)

2. התוכנית (50 נקודות)

 • תהליך ההקמה וקביעת קריטריונים כמותיים (20 נקודות)
 • הערכת סיכונים (10 נקודות)
 • ניסיון מקצועי של הצוות (10 נקודות)
 • התרשמות מיכולת מימוש תוכנית המימון (10 נקודות)

3. תרומת השקעת הקרן לביצוע התוכנית (5 נקודות)

4. איכות הגשת ההצעה (5 נקודות)

ציון הסף הנדרש לאישור השקעה של המשרד - 75 נקודות לפחות ו-60% לפחות מכל סעיף בודד.

הצעות למכרז ניתן להגיש עד ה-8 באוגוסט.

לפרטים נוספים לחץ כאן

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מענקים לתמיכה בפיילוטים של קלינטק עד 75% מעלות הפרויקט, 10.06.2018
 2. הזדמנות ליזמי קלינטק: משרדי הממשלה מחכים לפתרונות, 04.06.2018
 3. הממשלה מכניסה את היד לכיס כדי להזניק את ענף הקלינטק המקומי, 28.05.2018
 4. נוהל חדש לקידום טכנולוגיות סביבה חדשניות, 15.02.2018
 5. חדשנות קלינטק ישראלית: ניטור איכות אוויר דור 2, 31.07.2017
 6. יזם קלינטק? הזדמנות למענק ופיילוט במשרד הביטחון, 13.03.2017