המשרד להגנ"ס: ספק שמבצע סקר קרקע יוכל לבצע גם שיקום הקרקע
המשרד מסיר את המגבלה שקיימת בפרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה. מה הסיבות לכך?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 22/2/2018

חוות דעת של המשרד להגנ"ס שהגיעה לידינו מסבירה מדוע המשרד החליט לאפשר לספקים לבצע גם את שלב סקר קרקע וגם את עבודות שיקום הקרקע המזוהמת, למרות שבהסכם המקורי שנחתם עם החברה לשירותי איכות הסביבה רשום: "ספק הזוכה במכרז לביצוע סקר הקרקע לא יוכל להתמודד במכרזים לביצוע עבודות הטיפול בקרקע".

חשוב להדגיש שמדובר רק בהנחיות שחלות על פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה המנוהל על ידי החברה הממשלתית – החברה לשירותי איכות הסביבה. בפרויקטים אחרים המגבלה לא הייתה קיימת מלכתחילה.

מספר מצומצם של חברות מומחיות בסקר קרקע ושיקום קרקע

הנימוקים של המשרד להסרת המגבלה על הספקים בתחום:

 1. מבחינה מקצועית רצוי שחברה שביצעה את חקירת הקרקע וסקר הקרקע ומכירה את האתר היטב תבצע גם את השיקום מאחר וצברה ידע רב וניסיון באיתור הזיהום והתפשטותו באתר. כך החברה המבצעת גם נושאת באחריות להליך השיקום (היא לא יכולה למשל לטעון לחוסר מידע בשל חקירה לקויה שנעשתה ע"י חברה אחרת).
 2. המצב בישראל תואם גם את המצב בארה"ב ובאירופה בהן בעל הקרקע המזוהמת מחויב לטפל בקרקע המזוהמת ע"פ דרישת הרגולטור. לכן אין מניעה כי הטיפול והחקירה יעשה ע"י אותה חברה.
 3. מספר החברות בארץ המתמחות בחקירה ושיקום ומוסמכות לדיגום קרקע מזוהמת מצומצם והן היחידות המסוגלות לבצע הן את שלב חקר הקרקע המזוהמת והן את שלב שיקום הקרקע המזוהמת. מניעת השתתפותם מלהתמודד ב 2 סוגי המכרזים (של החקר ושל השיקום) עלולה לגרום לכך שמספר המציעים בכל מכרז יהיה מצומצם (2-3 מציעים בלבד בכל מכרז), וייתכן שגם לא יהיו מציעים כלל למכרזים בשלב החקירה מכיוון שמרבית ההכנסה היא במכרזי השיקום.
 4. החשש מהטיה מכוונת שתיגרם על ידי החברה שמבצעת את החקירה והסיכוי שהחברה הדוגמת את הקרקע תצליח "לכוון" את החקירה לטכנולוגיית השיקום שבבעלותה קטן מהסיבות הבאות:
 • המשרד מאשר את תכנית הדיגום של הקרקע כחלק מאישור סקר קרקע.
 • הסיכוי לקחת דגימות מזוהמות באופן שיתאימו ספציפית לטכנולוגיה מסוימת נמוכה, מכיוון שתכנית הדיגום אינה מאפשרת לסטות משמעותית מנקודות הדיגום.
 • דיגום הקרקע המזוהמת מבוצע ע"י דוגם המוסמך. כחלק ממבדק הפיקוח על אותן חברות דיגום מתבצעת בחינה של ניגוד עניינים בעבודתם מול קבלני המשנה (למשל חברה שמבצעת דיגום ויש לה גם פתרון ליעד קצה/מטמנה).
 • דגימות הקרקע נבדקות בשטח טרם שליחתן למעבדה.
 • המעבדה הקולטת את הדגימות הינה גוף בלתי תלוי, ומוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

       5. במסגרת הפרויקט יוצאים מכרזים נפרדים לחקירה ולשיקום, כך שחברה שמבצעת חקירה לא בהכרח תזכה במכרז השיקום.

ועדת ההיגוי של פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה אישרה את השינוי המדובר.

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. כמה למה ואיך? פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה סוגר שנה, 16.11.2017
 2. שיקום אפולוניה יוצא לדרך: בקרוב יחל פיילוט לפינוי פסולת חומרים מסוכנים, 16.11.2017
 3. התקציב, שיטות הטיפול, והערכות הכמות של פרויקט שיקום קרקעות המדינה, 26.09.2017
 4. סדר או כאוס ברגולציה של קרקעות מזוהמות?, 25.09.2017
 5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

---------

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
TAHAL עוזי רוזנטל 072-3712012 tahal@infospot.co.il
WINDEX צח כהן 054-9360419 windex@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>