שבוע להגשת דיווחי המפל"ס: רק 28% מהמפעלים דיווחו
כמה עיצומים כספיים הוטלו במהלך 2017? אילו שינויים חלו בשיטות הדיווח?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/3/2018

עדכון מה 27 למרץ: המשרד להגנת הסביבה הודיע, כי עקב תקלה טכנית (שהחלה ביום ב' ה-26 במרץ אחה"צ) לא ניתן זמנית לפתוח את טופס המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה). לפיכך, ניתן להגיש את דיווחי שנת 2017 עד ה-9 באפריל 2018.


עד סוף חודש מרץ אמורים להגיש 570 מפעלים המחויבים בדיווח שנתי למפל"ס (PRTR) מרשם פליטות לסביבה, את הדו"ח עבור השנה הקלנדרית שהסתיימה (2017). זהו דיווח המפל"ס השישי, מאז נכנס החוק לתוקף בשנת 2012.

על פי המשרד להגנת הסביבה, עד אמש (ד') הוגשו רק 162 דיווחים, מתוך 570 מפעלים, כלומר כ-28% בלבד מהמדווחים, כאשר המועד האחרון להגשת הדו"ח הוא ה-31 במרץ 2018.

ייתכנו קנסות של עד 300,000 ₪ לתאגיד, 75,000 ₪ לאדם ועד שנת מאסר בגין עבירות הקשורות לדיווח, כולל אחריות נושאי משרה בתאגיד. במהלך שנת 2017 הוטלו 8 עיצומים כספיים בגין אי הגשת דיווח שנתי כנדרש.

עדכונים בהוראות הדיווח

במהלך חודש דצמבר 2017, פורסם עותק מעודכן של הוראות הדיווח הראשיות למפל"ס בו מספר שינויים הנוגעים להוראות הדיווח. כמו כן נוספו 4 מחשבוני פליטות חדשים: שריפת  דלקים, פליטות חומרים נדיפים לאוויר ממפעלי כימיה, פליטות מייצור אספלט והעברת פסולת וסיווגה לפי סוגי סילוק וטיפול.

מפל"ס | סיכום ביניים

לאחר 6 שנות דיווחי מפל"ס, המשרד להגנת הסביבה יכול לרשום לעצמו הצלחה ביישום חוק זה שנכנס לתוקף ב-2012 ומהותו דיווח סביבתי. כ-570 מפעלים מדווחים מדי שנה ברמה תואמת לאיחוד האירופי, הנתונים מתפרסמים לציבור, נוצר מאגר מידע לשימוש קובעי מדיניות, אקדמיה ושאר גורמים – כל אלה הם הישגים ראויים לציון שלא מובנים מאליהם. נראה שהיישום המוצלח והמהיר של מרשם הפליטות לסביבה תוך שימוש מצומצם באכיפה מלמד גם על התגייסות ובגרות של התעשייה הישראלית שנושאת על גבה בשנים האחרונות את עול צמצום הפערים הסביבתיים ביחס לנהוג באיחוד האירופי שהינו המוביל העולמי בנושא זה.

----------------------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. מפל"ס: הוראות דיווח חדשות, 28.12.2017
  2. מפל"ס: מחשבונים חדשים לחישוב הפליטות לסביבה, 24.12.2017
  3. עדכון של שיטות דיווח למפל"ס  PRTR, 6.11.2017
  4. מפל"ס 2016 מתפרסם, 10.09.2017
  5. משנים את רשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף במפל"ס, 28.03.2016
  6. מידע נוסף על המפל"ס | infospot