דם מבית מטבחיים זרם לנחל בשמורת טבע
הזרמת שפכים עם דם מבית מטבחיים זיהמו את שמורת טבע נחל פרת. הפרטים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/12/2016

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון מדווח שבפעם השנייה בשבועיים האחרונים, נראתה זרימת ביוב עם דם מבית מטבחיים מהישוב אל בירה לואדי שיבן הסמוך וממנו לנחל מכמש וואדי קלט. כתוצאה מכך יש זיהום בנחלים ובמעיינות בשמורת נחל פרת.

לאחר העברת הודעה למוקד המשרד להגנת הסביבה המנהל האזרחי הפעיל את עיריית אל בירה לחסימת הזרימה.

איצ'ה מאיר, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון אמר בתגובה: "הנזק הנגרם לחי ולצומח בנחלי מזרח בנימין מהזרמות חוזרות ונישנות של שפכים מאל בירה הוא חמור וההשלכות מכך עוד חמורות יותר... העובדה שישנה התייחסות סלחנית כל פעם מחדש גורמת לפלסטינאים להפוך זאת לשיטה. הפעם השפכים היו עם כמויות דם מבית מטבחיים באל בירה וואדי שיבן, נחל מכמש ושמורת הטבע בוואדי קלט נצבעו אדום מהול בביוב".

הבעיה הסביבתית של הזרמת שפכי בית מטבחיים

לא רק שהזרמה חופשית של שפכי בית מטבחיים לטבע אסורה, אלא גם הזרמתם ישירות למערכת הביוב העירונית. זאת משום שהזרמת שפכים אלה למערכת הביוב העירונית יכולה לזהם את כל השפכים העירוניים איתם הם באים במגע. כך, שפכים מבית מטבחיים אחד עלוים לזהם את כל השפכים העירוניים האמורים לעבור טיפול במכון טיהור שפכים האזורי ולשמש לאחר מכן להשקיית שדות חקלאיים תוך השגת חיסכון במים שפירים. כאמור, במקרים בהם יש זיהום חריג לא ניתן לעשות בשפכים העירוניים שימוש חוזר להשקיה. קל וחומר, הזרמת שפכים מבית מטבחיים ללא כל טיפול לשטח פתוח גורמת לזיהום קרקע ומי תהום, ובמקרה זה לזיהום שמורת טבע.

--------------------

קישורים רלוונטיים

  1. קנס של 170,000 ₪ לבית מטבחיים בגין הזרמת שפכים עם ריכוז מלח גבוה, 13.07.2016
  2. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
  3. מכת דם: אלפי ליטרים של שפכים זוהמו בשל הזרמת דם בקנה מידה גדול, 11.04.2016
  4. שפכים תעשייתיים | infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: