דרבוקות – לא אצלנו בשכונה
תושבים בירושלים התלוננו על מפגעי רעש כתוצאה מתהלוכות דרבוקה. המשרד להגנ"ס בדק וקבע כי מדובר במפגע רעש סביבתי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/3/2017

תושבים המתגוררים ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים התלוננו במשרד להגנת הסביבה על רעש של תהלוכות דרבוקות המתקיימות פעמיים בשבוע - בימי שני וחמישי ובנוסף בכל ראש חודש. התהלוכות, לטענת התושבים, עוברות בסמוך לבתיהם גורמות למפגע רעש ומפריעות להם לנהל אורח חייהם ראוי.

בעקבות התלונה אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנ"ס ביצע מדידת רעש סביבתי במקום כדי לבחון את נכונות תלונות התושבים.

בדיקת רעש סביבתי של הדרבוקות

במהלך המדידה נצפתה תהלוכת דרבוקה בודדת. התהלוכה עברה מתחת לחלון הדירה שנבדקה במשך כ-3 דקות. מדידת הרקע נמשכה כ-16 דקות לפני ואחרי מעבר התהלוכה.

הקריטריון בתקנות לרעש בלתי סביר למקור הפועל מעל 2 דקות ומתחת ל-5 דקות באזור מגורים בשעות היום הוא dBA75.

תוצאות הבדיקה:

מקור מצטבר רקע
78.6 78.6 51
 

מסקנות

מניתוח תוצאות הבדיקה עולה, כי מספיק שעוברת תהלוכה אחת וכבר מתקבל רעש החורג מהמותר בתקנות ב-3.6dB. כלומר מדובר בחריגה של מעל פי 2 מהמותר.

מכאן שקיום התהלוכות בסמוך לבתי התושבים מהווה עבירה על החוק למניעת מפגעים ומהווה רעש בלתי סביר. לכן, קבע דו"ח הבדיקה שיש לאסור על קיום התהלוכות בסמוך לבתי התושבים.

--------------

מסמכים רלוונטיים:

  1. דו"ח מדידת רעש תהלוכת דרבוקות ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, המשרד להגנ"ס [pdf]

קישורים רלוונטיים:

  1.  2נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש, 04.01.2017
  2. מכרז למיפוי מפגעי רעש בערים בישראל, 18.07.2016
  3. הנחיות חדשות למדידת מפגעי רעש סביבתי, 15.03.2015
  4. אפליקציה חדשה למדידת רעש "קהילתית", 13.11.2014
  5. מידע נוסף על מפגעי רעש | infospot