טיוטת מדיניות לשימוש בחומרים למניעת פיזור אבק בדרכי עפר
מטרת המסמך להפחית את הסיכון לזיהום מים וקרקע כתוצאה מפיזור חומרים להידוק הקרקע
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/7/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציור של מסמך מדיניות למניעת זיהום מים משימוש בחומרים למניעת מטרדי אבק בדרכים לא סלולות. מטרת המסמך להפחית את הסיכון לזיהום מי תהום ופגיעה בקרקע בשל פיזור חומרים להידוק הקרקע ולמניעת פיזור אבק על דרכים לא סלולות.

המסמך מתייחס בעיקר לעסקים הנדרשים להשתמש באמצעים למניעת מטרדי אבק על פי תנאים ברישיון העסק, כגון מחצבות, מכרות, אתרים לאיסוף או סילוק פסולת וכדומה, שנסיעת כלי רכב כבדים בדרכי העפר בשטחם גורמת לשחרור רב של אבק, המוסע ברוח וגורם לזיהום אוויר ופגיעה אפשרית בבריאות. אותם עסקים נדרשים לרוב בתנאי רשיון העסק לבקש את אישור המשרד להגנ"ס לפני יישום חומרים אלה.

במסמך המדיניות החדש המשרד להגנ"ס מציג את התנאים לשימוש בחומרים שונים למטרת מניעת מטרדי אבק ואת אופן קבלת האישור מהמשרד לשימוש בחומרים שונים.

המשרד מציין, כי החומר הנפוץ כיום בארץ למניעת מטרדי אבק הוא תמלחת שארייתית שמקורה בהליכי ייצור של מפעלי ים המלח. ובנוסף קיימים חומרים נוספים המיועדים להרטיב את האבק ובכך למנוע את שחרורו, כגון פולימרים, שרפים ואימולסיות ביטומניות. בכל אחד מהחומרים הללו קיימת מידה של סיכון למקורות מים.

לפני שנה המשרד העדיף שימוש בחומרים נטולי מלח

נזכיר, כי לפני כשנה המשרד פרסם את עמדתו בנושא לפיה הוא מתנגד לשימוש בתמלחות ובשמן שרוף לצורך הידוק וייצוב קרקעות ולצורך מניעת מטרדי אבק (דרכים, משטחי עפר, מחצבות, חניונים ועוד). המשרד הדגיש אז, כי תמלחת או שמן שרוף המפוזרים על קרקע לצורך הידוקה מהווה סכנה להמלחת קרקעות וזיהום במתכות כבדות גם של המים העיליים ומי תהום, וכי החלופה המועדפת  למניעת אבק בדרכים לא סלולות היא שימוש בחומרים נטולי מלח. אלא שבמדיניות החדשה המוצעת, המשרד כן מאפשר להשתמש בתמלחות, בכפוף למספר תנאים.

העקרונות המוצעים לשימוש בחומרים להפחתת פיזור אבק

להלן תמצית עקרונות השימוש בתמלחות במדיניות החדשה:

 1. סוג התמלחת: תמלחת ים המלח
 2. כמות פיזור מקסימלית: 4 ליטר תמלחת למ"ר בשנה קלנדרית
 3. מיקום ופיזור: ינתנו בהתאם להנחיות רשות המים
 4. מועד הפיזור: לאחר הגשם האחרון
 5. תקופת הפיזור: עד 5 שנים

להלן תמצית העקרונות לשימוש בחומרים שאינם תמלחות:

 1. סוג והרכב החומר: רק חומרים שמאושרים ע"י ה-OECD
 2. אופן השימוש וכמות הפיזור: לפי הוראות היצרן
 3. מיקום ויישום החומר: לפי החלטת רשות המים
 4. מועד הפיזור: לאחר הגשם האחרון
 5. תדירות השימוש: בהתאם למאפייני החומר והוראות יצרן

חומרים למניעת מטרדי אבק שאינם תמלחת ים המלח, שייבחנו וימצאו מתאימים לשימוש לפי המדיניות החדשה, כחומרים שהשימוש בהם מהווה סיכון מופחת ל זיהום הסביבה, שניתן לעשות בהם שימוש ללא אישור פרטני, יפורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה.

הערות לטיוטת המסמך ניתן לשלוח עד ה - 2 באוגוסט נדחה ל 22 באוגוסט למייל: danniels@sviva.gov.il

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. המשרד להגנ"ס מתנגד לפיזור תמלחות ושמן שרוף על דרכי עפר למניעת פיזור אבק, 23.04.2017
 2. נייר עמדה: שימוש בתמלחות ושמן שרוף למניעת אבק, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. מחקר ישראלי: מה האמצעי היעיל ביותר להפחתת פליטות אבק, 20.08.2016
 4. מחקר חדש: שימוש בבוצה של שפכים לטיפול בזיהום בקרקע, 20.07.2016
 5. האם המשרד להגנ"ס בוחן טכנולוגיות לשליטה על מזג האוויר? 27.06.2016
 6. זיהום אוויר infospot

 

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: