אכיפה נגד מפעל למיחזור פסולת בניין
עקב השלכת פסולת בשטחים פתוחים, עוכבו לחקירה 3 חשודים במפעל מיחזור בבאר שבע, הוחרם ציוד כבד ומחשבים ונפתחה חקירה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/11/2021

המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף אנשי המשרד ומשטרת ישראל הגיעו למפעל מיחזור פסולת בניין בבאר שבע וערכו פעילות אכיפה נגדו. הסיבה לאכיפה היא השלכת פסולת בשטחים פתוחים והטמנתה בנזק כספי המוערך בעשרות מיליוני ₪.

מדובר במפעל מיחזור חוקי ומוכר. עם זאת, על פי החשד עובדיו הטמינו פסולת שלא ניתן למחזר במקום לשלוח אותה לאתר מוסדר.


כתבות רלוונטיות:

  1. תחנת מעבר לפסולת בניין נסגרה בכוח, 03.8.2021
  2. כדאיות של מיחזור פסולת בניין, 13.5.2021
  3. בית המשפט אישר צו הפסקה לאתר פסולת, 06.5.2021
  4. צו סגירה זמני למפעלים באזור התעשייה עטרות, 08.6.2020
  5. זיהום אוויר חריג באזור התעשייה עטרות בירושלים19/4/2017
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר  infospot

הפסולת הוטמנה בבורות בקרקע; חשודים עוכבו לחקירה

על פי החשד, את הפסולת שאינה ניתנת למחזור הטמינו החשודים שלא כחוק בבורות בקרקע, כקילומטר וחצי משטח המפעל, במקום להעבירה לאתר מוסדר. המעשה חזר על עצמו פעמים אחדות.

בעקבות כך נערך שימוע והוצאה התראה למפעל, ואחריו המשרד להגנת הסביבה ועיריית באר שבע המליצו למשטרת ישראל לפתוח בחקירה נגד אתר הפסולת הפיראטי ששימש להטמנה של שאריות פסולת שאי אפשר למחזר. הנזק של ההטמנה הלא-חוקית הוערך על ידי העירייה בעשרות מיליוני ₪.

המשטרה הירוקה הגיעה למפעל, עיכבה 3 חשודים לחקירה כאמור והחרימה ציוד כגון מחשבים, שופל ומשאית רב תכליתית.

לפני 3 חודשים: תחנת מעבר לפסולת בניין נסגרה בכוח

רק לפני 3 חודשים דיווחנו כאן כי תחנת המעבר באזור התעשייה עטרות בירושלים נסגרה בכוח לאחר שהפרה צווי סגירה שניתנו על ידי המשרד להגנ"ס ובתי משפט. שער הכניסה רותך, החשמל נותק, כלי רכב הוחרמו ו-3 אנשים נעצרו.

תחנת המעבר לא עמדה בתנאים הסביבתיים שניתנו לה ברישיון העסק וגרמה למפגעי אבק. המפגעים יצרו סיכון לסביבה ולבריאות, בייחוד על רקע מיקומה של התחנה באזור התעשייה עטרות בירושלים, הידוע ברמות גבוהות במיוחד של חלקיקי אבק המזיקים לבריאות ובקרבתו לציבור גדול. כך לפי הודעת המשרד להגנ"ס.

כחודש לפני כן נערכה אכיפה נגד אתר פיראטי לפסולת בניין באשקלון, עוכבו 3 חשודים והוחרמו כלי רכב. מלבד זאת, בחודשים האחרונים המשטרה הירוקה של המשרד להגנ"ס מגביר את פעילות האכיפה נגד השלכת פסולת פיראטית, ובפרט פסולת בניין.

מה זול יותר: מיחזור או הטמנה?

לפני חצי שנה דיווחנו על דוח שפרסם משרד הכלכלה שעסק בהשוואה ישירה בין מיחזור ושימוש חוזר בחומרי בנייה לבין הטמנה של פסולת בניין, נדמה תחילה כי ההטמנה זולה יותר. לפי דוח של משרד הכלכלה שעסק ביישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה, העלות הישירה של מיחזור פסולת בנייה היא כ-35 ₪ לטון ואילו עלות ההטמנה היא 15 ₪ לטון בלבד.

אך כאשר מביאים בחשבון את עלות הכרייה והחציבה של חומרי הגלם הטבעיים המוערכת בכ-25 ₪ לטון, ואת העלות החיצונית (השפעה על בריאות הציבור) של כרייה וחציבה שנעה בטווח שבין 10.6-8.6 ₪ לטון, ושל הטמנה (היטל ההטמנה לפסולת בניין עומד על כ-5 ₪ לטון בלבד, לעומת 110 ₪ לטון לפסולת עירונית מעורבת), התמונה מתהפכת ועלות חלופת ההטמנה וכריית חומרי גלם חדשים עולה לכ-55 ₪ לטון בעוד שהמיחזור נותר ב-35 ₪ לטון.

הדוח מוסיף להשוואת העלויות גם את עלות ניקוי השלכת פסולת הבניין בשטחים פתוחים – כ-60 ₪ לטון (20 ₪ ניקוי + 40 ₪ הובלה לאתר פסולת) – אותו הוא משייך בלעדית לחלופת ההטמנה. סכום זה הופך את חלופת המיחזור (35 ₪ לטון) להרבה יותר כלכלית מחלופת ההטמנה (110 ₪ לטון).

אלא שבדוח לא פורט מדוע מיחזור פסולת הבניין תמנע השלכה עבריינית של פסולת בניין בשטחים פתוחים, מה גם שלמיחזור יש עלויות ישירות גבוהות יותר, דבר המהווה תמריץ חזק יותר למובילי פסולת בניין להשליך אותה בשטחים פתוחים ולא להעביר אותה לאתר מיחזור פסולת בניין.

רק 40% מפסולת הבנייה ממוחזרת

כיום, רק 40% מפסולת הבנייה מגיעה לאתרי מיחזור, ומתוכם רק 22% מוחזרים כחומרי גלם לענף הבנייה, זאת למרות שמכל טון פסולת שעוברת למיחזור אפשר לעשות שימוש חוזר ב-85% מתוכו בענף הבנייה עצמו. כך לפי הדוח.

מלבד 40% מפסולת הבניין שמגיעה לאתרי מיחזור, 32% נוספים מועברים להטמנה וכ-27% מהפסולת לא מגיעה לאתרים מוסדרים וככל הנראה מושלכת בשטחים פתוחים. משמעות הדבר היא שיש כיום 3.7 מיליון טונות פסולת בנייה שניתן לנתב בחזרה לענף הבנייה וליישם כלכלה מעגלית במלואה.

היקף פסולת הבנייה הנוצרת בשנה עומדת על 6.2 מיליון טונות, וגדלה ב-1% בכל שנה. ב-2030 היא צפויה לעמוד על כ-7 מיליון טונות. ההערכה היא כי הפסולת מהווה 10% מכלל חומרי הבנייה שנעשה בהם שימוש בארץ.

לפי הדוח של משרד הכלכלה, החסמים העיקריים שמונעים מיחזור קשורים לריכוזיות השוק וכן לשמרנות הקיימת בענף הבנייה והחשש מהשימוש בחומר ממוחזר בפרויקטים.

התייחסויות

מנהל המשטרה הירוקה של המשרד להגנ"ס יוסי בר: "פעילות נחושה של הכוחות, מתוך שיתוף פעולה בין הגורמים, הביאה לעצירת פגיעה חמורה בסביבה. המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפעול למיגור תופעת השלכת פסולת פיראטית אשר פוגעת בסביבה ובבריאות הציבור. אכיפה נחושה כנגד עבירות מסוג זה מביאה לפגיעה במוטיבציה העבריינית".


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>