8.8 מליון ₪ לכיבוי שריפה באתר פסולת בירוחם
המשרד להגנ"ס מסייע לכיבוי בעירות פנימיות ושיקום ראשוני של אתר פסולת בירוחם בהיקף של כ-8.8 מלש"ח. המקום צפוי להפוך לאתר ספורט ונופש לאחר שיקום
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/1/2021

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי בקרוב יסתיימו עבודות כיבוי הבעירות הפנימיות באתר פסולת בירוחם ויחל תהליך שיקום ארוך עד להפיכת אתר הפסולת לאתר ספורט ונופש. המשרד סייע במימון כיבוי הבעירות והשיקום ראשוני בכ-8.8 מיליון ₪.

לדבריו, הוא מלווה ומפקח על התהליך מקרוב ומאז שהחלו העבודות לפני כשנה חלה ירידה משמעותית בערכי הבנזן, אשר ידוע כחומר מסרטן, עד לערכים הנמוכים מהתקן. בהתאם לכך פחתו תלונות התושבים על מפגעי ריח.

לדברי השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, "במעורבות זו שמפגין המשרד להגנת הסביבה בסיוע בכיבוי האתר הבוער בירוחם, אנו ממשיכים לקחת אחריות על איכות החיים של התושבים. תלונות תושבי ירוחם על מטרדי הריח פחתו בחודשים האחרונים באופן משמעותי, ונמשיך בתהליך עד שייעלמו כליל, ויסתיים כיבוי האתר ויתחיל התהליך ארוך הטווח לפיתוח השטח".


כתבות רלוונטיות:

  1. שריפות פסולת תרמו ל-60% מפליטות חומרים מסרטנים, 05.1.2019
  2. שריפות פסולת: מתוך 1,795 תלונות רק ב-63 מקרים יצא כונן, 4.12.2018
  3. הצעת החוק לאיסור הבערת פסולת אושרה בכנסת, 22.07.2018
  4. עשרות מוקדי שריפה בוערים במשך שנים באתר פסולת, 16.06.2016
  5.  זיהום אוויר | infospot

3 שריפות פסולת תרמו רבע מפליטת החומרים המסרטנים

הבעירות הפנימיות באתר הפסולת בירוחם החלו באוקטובר 2018 וגרמו למטרדי ריח קשים. בעקבות כך, מחוז דרום של המשרד להגנ"ס הנחה את ראש מועצת ירוחם לערוך "סקר בעירות" ולהתחיל בתוכנית כיבוי מיידית. המועצה ערכה את הסקר בהנחיית יועץ סביבתי ועל בסיסו נערכות מאז פעולות כיבוי ושיקום נרחבות, כולל קידוחי עומק, מדידות טמפרטורה, חנק הבעירות הפנימיות וכיסוי והידוק תוך מיתון שיפועי המדרונות.

לדברי המשרד להגנ"ס, הוא עורך מעקב צמוד אחרי התקדמות העבודות, לרבות קיום פגישות חתך שבועיות וסיורים באתר וכתיבת פרוטוקולים. הפיקוח נעשה בשיתוף המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי.

בעירת הפסולת בירוחם היא אחת מ-3 שריפות פסולת גדולות שהתרחשו בשנת 2018 והיו אחראיות על כרבע מפליטות החומרים המסרטנים לשנה זו, כפי שעלה מדיווחי המפל"ס. בשריפה בירוחם נשרפו 17,200 טונות של פסולת יבשה אשר גרמו לסגירת המטמנה.

מדוע מתפרצות שריפות במטמנות פסולת?

שני תהליכים האופייניים לאתרי פסולת שבהם מוטמנת פסולת אורגנית יוצרים את התנאים לשריפות ממושכות. ראשית, ישנו תהליך פירוק אנאירובי, ללא נוכחות חמצן, היוצר גז מתאן [CH4]. מתאן הוא גז נפיץ ודליק. זו הסיבה שברבים מאתרי הפסולת נהוג לשאוב את המתאן ולשרוף אותו בצורה מבוקרת או להשתמש בו כמקור אנרגיה (ביוגז). במקרה שאין שאיבה או שהיא אינה מנקזת את כל המתאן שנוצר, הוא משתחרר לאטמוספירה או מצטבר בתוך מערומי הפסולת.

התהליך השני האופייני לפסולת אורגנית, דוגמת גזם, הוא תהליך פירוק אירובי בנוכחות חמצן. אחד משלבי תהליך זה הוא עליה בטמפרטורה ("נקודה חמה"), מצב שיכול להימשך שבועות רבים.

כאשר 2 תהליכים אלו נפגשים, כלומר אותה "נקודה חמה" נפגשת עם כיס של גז מתאן שהצטבר, צריך רק ניצוץ קטן בשביל שתהיה התלקחות. סוג שריפה זה מכונה "בעירה פנימית" וקשה להבחין בה באתר פסולת מכיוון שהיא מתרחשת בתוך מערומי הפסולת.

כאשר ניגשים לכבות שריפה כזו, קודם יש להשתמש בכלים כבדים לשיטוח גבעות הפסולת ורק אז לכבות עם מים וחוזר חלילה.

מהסיבות המתוארות לעיל קשה לכבות שריפות מסוג זה והן נמשכות זמן רב, דבר המביא לפגיעה בבריאות הציבור בגלל המזהמים הנפלטים לאוויר ופגיעה בסביבה, גם עקב שחרור המתאן לאטמוספרה והשפעתו על שינוי האקלים וגם בשל מי הכיבוי שהופכים לתשטיף הדורש טיפול.

כיצד למנוע שריפות במטמנות פסולת?

הדרך הטובה ביותר למנוע התפרצות של שריפות במטמנות היא כמובן להפסיק להטמין פסולת במטמנות. בנוסף לכך, טיפול מסודר במטמנות אמור לצמצם את הסיכויים לבעירות פנימיות. טיפול כזה כולל כיסוי של כל שכבת הפסולת בשכבת אדמה, שאיבת המתאן ושריפתו ועוד.


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>