דוח פליטות גזי חממה לשנת 2016
כמה חברות דיווחו? האם כמות הפליטות עלתה? מי המגזר החדש שהצטרף למדווחים?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/6/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם את דוח סיכום המנגנון הוולונטרי לדיווח על פליטות גזי חממה לשנת 2016. מהדוח עולה כי 63 ארגונים דיווחו על פליטות גזי החממה שלהם לשנת 2016 במסגרת מנגנון הדיווח הוולונטרי של המשרד להגנת הסביבה שהושק בשנת 2010. הדיווח כולל הן את הפליטות העקיפות (צריכת חשמל) והן את הפליטות הישירות (בעיקר שימוש בדלקים מבוססי נפט).

מספר המדווחים וכמות הפליטות

בשנת 2016 חל גידול של כ-24% במספר החברות שדיווחו על פליטות גזי החממה שלהן - 63 חברות לעומת 51 בשנת 2015. למרות הגידול  במספר החברות המדווחות סך הפליטות המדווחות למערך הוולונטרי ב- 2016, ירד ל-38.8 מיליון טון CO2e, המייצגות כ-51% ממצאי הפליטות הארצי, לעומת 42.8 מיליון טון CO2e ו-53% בשנת 2015.  

השוואת הפליטות הישירות המדווחות בדיווח הוולונטרי לעומת כלל הפליטות

השינוי הבולט בדיווחי 2016 הוא הצטרפות מגזר שירותי בריאות הכולל 11 בתי חולים, משרדי הנהלה ראשית ו-4 מרפאות אזוריות.

כמו בכל שנה, חברת חשמל אחראית ליותר מ-80% מהפליטות המדווחות במנגנון בשל השימוש בפחם וגז טבעי לייצור חשמל. יצרני החשמל הפרטיים, שחלקם בייצור החשמל הולך וגדל בשנים האחרונות, לא מדווחים במנגנון. הנתונים מראים שפליטות אלה תלויות בתמהיל הדלקים הנצרכים בייצור החשמל באתרי חח"י.

פליטות ישירות מהמגזרים המדווחים, 2014-2016 

בשנת 2016 היווה הגז הטבעי כ-49.9% מסך הדלקים ששימשו להפקת חשמל בחח"י, לעומת 40-41% בשנים 2013-2015. צריכת הפחם ב-2016 הייתה 49.6% המהווה ירידה לעומת 57.6% בשנת 2015. השימוש בסולר ובמזוט (שהינם יקרים ומזהמים) ירד אף הוא בהשוואה לשנה הקודמת.

19 מתוך 63 החברות המדווחות בשנת 2016 למערך הדיווח צרכו חשמל המיוצר כולו או בחלקו מתחנות כח פרטיות.

אימות דיווח פליטות גזי חממה

כל הארגונים המדווחים במנגנון מקבלים אות הכרה "שלב 1" מהמשרד להגנ"ס, עבור כל שנת דיווח. כמו כן, ארגון הבוחר לאמת את פליטות גזי החממה שלו באמצעות ארגון חיצוני (דוגמת מכון התקנים), יכול לקבל אות הכרה "שלב 2 – דווח ואומת". ארגון שאימת את דיווח הפליטות שלו ובנוסף הצליח להפחית את פליטת גזי החממה שלו, מקבל אות הכרה "שלב 3 – דווח, אומת והופחת". רק חברה אחת אימתה את הפליטות שלה ע"י מכון התקנים עבור השנים 2015-2016 החברה הארצית למשקאות CBC.

מאפייני מנגנון הדיווח על פליטות גזי חממה

מנגנון הדיווח על פליטת גזי חממה פותח על-ידי מוסד שמואל נאמן מהטכניון בשיתוף המשרד להגנ"ס וגורמים נוספים, במטרה לעודד חברות וארגונים לצמצם את פליטות גזי החממה שלהם על ידי כך שינהלו מעקב , יכירו את פרופיל פליטות גזי החממה שלהם, ויזהו את המקרים בהם ניתן לשפר.

כל ארגון בישראל יכול לדווח במנגנון, לא רק מפעלים תעשייתיים, זאת מכיוון שהדיווח כולל גם פליטות עקיפות, כתוצאה מצריכת חשמל. כך יוצא שבין המדווחים יש בתי חולים, בנקים, בתי השקעות, ומגוון של חברות מסחריות שעיקר פעילותן משרדית.

המנגנון הוולונטרי לדיווח פליטת גזי חממה מותאם גם למנגנוני דיווח סביבתי אחרים של המשרד להגנ"ס:

  1. מפל"ס PRTR: הדיווח במנגנון הוולונטרי מותאם להיות דיווח משלים ומקיף יותר מהדיווח במפל"ס (PRTR) לגבי גזי חממה.
  2. מדד ההשפעה הסביבתי: הדיווח במנגנון הוולונטרי מקנה נקודות זכות חיוביות לחברות המדורגות במדד ההשפעה הסביבתי.

------

כתבות רלוונטיות לנושא

  1. דיווח חברות שנתי על פליטות גזי חממה בישראל | 2015, 16.01.2017
  2. דיווחי 2014 על פליטת גזי חממה, 23.06.2016
  3. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2015
  4. מאחורי הקלעים של היעד להפחתת פליטות גזי חממה בישראל, 06.10.2015
  5. 50 ארגונים דיווחו על פליטות גזי החממה. מי אחראי ל- 90% מהפליטות? 05.05.2015
  6. מידע נוסף על: דיווח וולונטרי של גזי חממה | infospot

--------

מסמכים רלוונטיים:

דוח סיכום דיווחי 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]

להמשך קריאת הכתבה המלאה