בית משפט הרשיע את חיפה כימיקלים בגין זיהום אוויר. המפעל נסגר ב 2017
החברה הורשעה במסגרת הסדר טיעון. נגזר עליה קנס של 800 אלף ₪ ואחד המנהלים הורשע ונדרש לשלם 30 אלף ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/2/2024

בית המשפט הרשיע את חברת חיפה כימיקלים במסגרת הסדר טיעון על גרימת זיהום אוויר והפרת היתר פליטה לאוויר במפעל של החברה במפרץ חיפה שנסגר בשנת 2017 בשל פרשת סגירת מיכל האמוניה. ההרשעה מתייחסת לחריגות בערכי הפליטה בארובות המפעל בשנים 2017-2016 וכן לאי התאמות של ארובות המפעל כנדרש בהיתר הפליטה.

בית המשפט גזר על החברה קנס של 800 אלף ₪ והתחייבות בסכום של 1.3 מיליון ₪ להימנע מביצוע עבירות דומות בעתיד. בנוסף לכך, גזר בית המשפט על עמיחי זיידר, ששימש סמנכ"ל תפעול בחברה בעת ביצוע העבירות, קנס של 30 אלף ₪. זיידר הודה בביצוע העבירות, ונוסף על מתן הפיצוי יחתום על התחייבות בסך 60 אלף ₪ לשנה להימנע מביצוע נשנה של העבירות.

החברה מסרה כי: "מדובר בארבעה מקרים של חריגות מינוריות לפני למעלה מ 7 שנים. לחריגות אלה לא היתה כל השפעה סביבתית ולא ניגרם בעטיין נזק לציבור ואף לא נטען כך." התגובה המלאה של החברה מופיעה בהמשך.


כתבות רלוונטיות:

  1. עיצום כספי בסך 3,600,000 ₪ לחיפה כימיקלים, 1.9.2016
  2. טראמפ סוגר את חיפה כימיקלים, 02.08.2017
  3. עיריית חיפה והמדינה לא מסכימות על חלופה לאספקת אמוניה, 29.06.2017
  4. מיכל האמוניה: אסון קטסטרופלי או סיכון סביר? 01.02.2017
  5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

סגירת מפעל חיפה כימיקלים בחיפה בשל מיכל האמוניה

חברת חיפה כימיקלים הוקמה בשנת 1966 כמפעל לייצור חנקת אשלגן במפרץ חיפה. בשנת 1994 הקימה החברה מפעל נוסף במישור רותם שבדרום, שהורחב לאחר סגירת מיכל האמוניה בשנת 2017. כיום החברה מייצרת במפעל בדרום דשנים לחקלאות וכימיקלים לתעשייה. לחברה מפעלים נוספים בחו"ל.

בשנת 2017 נסגר כאמור מפעל חיפה כימיקלים בעקבות השבתת מיכל האמוניה על ידי המשרד להגנ"ס שראה בו סיכון לא מידתי לתושבי מפרץ חיפה, במקרה של פיצוץ האמוניה שבמיכל.

במכתב מפורט ששלח בעלי החברה בזמנו ג'ולס טראמפ (אין קשר לדונאלד טראמפ) לרה"מ נתניהו, אשר על תוכנו דיווחנו ב-infospot, שטח טראמפ את הסיבות שהובילו אותו לסגור את המפעל לאחר 50 שנה.

טראמפ ציין במכתבו כי החברה חדלה מפעילות ב-5 החודשים שקדמו למכתב עקב אי אספקת אמוניה וספגה הפסדים של מאות מיליוני ₪, זאת רק בהסתמך על הבטחות לפיהן הממשלה פועלת למציאת פתרון הגיוני שיאפשר את המשך הפעילות ליבוא אמוניה. מכיוון שפתרון לא נראה באופק, הוחלט לסגור את המפעל.

טראמפ הוסיף וטען כי המצב נוצר בין היתר בשל קמפיין בחירות של ראש עיריית חיפה דאז יונה יהב, שעשה ככל שעלה בידיו כדי לעצור את פעילות החברה.

במכתב נוסף ששלחה הנהלת החברה לוועד העובדים עם פירוט הסיבות לסגירת המפעל, נכתב כי פעילות החברה הותנתה בחידוש היתר רעלים, אלא שהמשרד להגנת הסביבה התנה את החידוש בקיום רישיון עסק, ועיריית חיפה סירבה לחדש את הרישיון.

עוד נכתב כי במסגרת היתר הפליטה לאוויר שניתן לחברה מידי המשרד להגנת הסביבה, עליה לעמוד בערכי פליטה המחייבים השקעה כספית בהיקף של עשרות מיליוני ₪ שחלקה כבר הושקע, אך עיריית חיפה סירבה לתת היתרי בניה לצורך ביצוע הפרויקטים הנדרשים.

אגב, אותה פרשה, בה עיריית חיפה סרבה לחדש את רשיון העסק של המפעל, בניגוד לעמדת המדינה, הייתה התמריץ לחוק 'תשתיות לאומיות', או בשמו העממי יותר 'חוק נימבי', שאושר בכנסת לפני כשנה יחד עם חוק ההסדרים, ומאפשר למדינה לקדם פרויקטים של תשתיות לאומיות חיוניות, גם אם רשות מקומיות מסוימת מתנגדת.

התייחסויות

מקבוצת חיפה נימסר: "מדובר בארבעה מקרים של חריגות מינוריות לפני למעלה מ 7 שנים. לחריגות אלה לא היתה כל השפעה סביבתית ולא ניגרם בעטיין נזק לציבור ואף לא נטען כך.

קבוצת חיפה היא חברה שומרת חוק ומקפידה על תקנות הסביבה, קלה כבחמורה. המפעל, שהועתק אל הנגב, פועל בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מחמירים ועל פי כל ההיתרים ודרישות הרגולציה, לרבות אלה המחמירות על המקובל במדינות אירופה. לצד המפעל קיים מערך קבוע לניטור איכות האוויר, המצביע באופן עקבי על עמידה בתקני איכות האוויר. לצד זאת, משקיעה החברה עשרות מיליוני דולרים במערכות סביבתיות עם דגש על מניעת פליטות מזהמות".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
חן בקרת אקלים שרון וסרשפרונג 072-3943015 hbakara@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>