הרוצח השקט: חומרי ניקוי ביתיים מהווים מקור עיקרי לזיהום אוויר בערים
למרות שהגישה המסורתית למניעת זיהום אוויר שמה דגש על תחבורה ותעשייה, מתברר שהסכנה טמונה דווקא במוצרים הכימיים הנמצאים בשימוש ביתי יומיומי
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/3/2018

בשנים האחרונות יש מחלוקת בישראל בשאלה איזה ענף פעילות מזהם יותר את האוויר במרחב העירוני - ייצור חשמל, תעשיה או תחבורה? ובהתאם, כיצד יש להקצות את המשאבים והמאמצים לצמצום זיהום האוויר.

אך מחקר חדש שפורסם בכתב עת מדעי יוקרתי מכניס לזירה שחקן חדש שמאיים לגנוב את הבכורה – זיהום אוויר משימוש ביתי במוצרים כימיים נדיפים (VCPs - Volatile chemical products): חומרי ניקיון, צבע, דבק, ציפוי, קוסמטיקה ועוד מוצרים שנמצאים בשימוש בכל בית, שמסתבר שתורמים חלק משמעותי בפליטת חומרים אורגנים נדיפים במרחב העירוני. כמה משמעותי תרומתם לזיהום אוויר? לפי המחקר הם הגורם הכי משמעותי לפליטת חומרים אורגנים נדיפים במרחב העירוני בארה"ב.

פליטות התחבורה הצטמצמו והחלק היחסי של האחרים עלה

המחקר בוצע ע"י קבוצת חוקרים ממוסדות מחקר מובילים בארה"ב ופורסם לאחרונה בכתב העת המדעי Science. במחקר מוסבר כי הפליטות מענף הרכב צומצמו משמעותית בשנים האחרונות בעקבות רגולציה בארה"ב ואירופה, כך שהחלק היחסי של מקורות הפליטה האחרים גדל. המחקר עצמו התמקד כאמור בפליטות ממוצרים כימיים נדיפים.

המחקר השתמש ב 4 בדיקות עיקריות:

 1. השוואת מאזן מסה של מוצרי דלק ומוצרים כימיים נדיפים
 2. מדידות של פליטות מתחבורה בסמוך לכבישים ראשיים ובדיקת מעבדה של פליטות מוצרים כימיים נדיפים
 3. מדידות איכות אוויר שלא ליד כבישים
 4. מדידות איכות אוויר בתוך מבנים

מוצרים כימיים נדיפים אחראים למרבית פליטות ה-VOCs

ב- 33 הערים בארה"ב בהם המחקר התמקד, נמצא כי הפליטות מתחבורה מהוות בין 15% – 42% מסך הפליטות, ואילו הפליטות ממוצרים כימיים נדיפים מהוות בין 39% ל-62%.

החוקרים טוענים כי בעקבות תוצאות המחקר יש לשקול הסבה של מאמצי הפחתה מענף הרכב למוצרים הכימיים הנדיפים ומוסיפים, כי ההשפעה של זיהום האוויר ממוצרים כימיים נדיפים יכולה להיות גדולה יותר משום שהשימוש בהם מתבצע לעתים קרובות בתוך הבית ולא באוויר הפתוח.

כמו כן, החוקרים מדגישים את החשיבות של ביצוע מחקרי המשך נוספים שיבחנו את הסוגיה.

ומה בישראל? נתוני המפל"ס תואמים לתוצאות המחקר

בישראל, המשרד להגנ"ס החל בשנתיים האחרונות לשים דגש משמעותי על הפחתת זיהום אוויר מתחבורה בעקבות זיהוי של ענף זה כתורם משמעותי לזיהום האוויר במרחב העירוני. לא ברור האם הרגולציה על ענף הרכב בישראל מפגרת בכמה שנים אחר ארה"ב או שיש סיבה אחרת לכך שבישראל תרומת ענף הרכב גדולה יותר.

מה שכן, נתוני המחקר תומכים גם בניתוח נתוני המפל"ס ומצאי הפליטות לשנת 2016, עליהם דיווחנו לפני כ-3 חודשים. מהניתוח שערך המשרד להגנ"ס עלה, כי כמות החומרים האורגניים הנדיפים הנפלטים לאוויר המדווחת ע"י התעשייה למפל״ס מהווה רק 22% מסך הפליטות של חומרים אורגנים נדיפים לאוויר בישראל, כאשר רוב הפליטות מקורן דווקא משימושים ביתיים – 42%.

באותה כתבה ציינו כי נתון זה הדליק נורה אדומה במשרד להגנ"ס ששם לו למטרה לבדוק ממה נובעות הפליטות שמקורן משימושים ביתיים ולפעול להפחתתן.

מוצרי ניקיון ירוקים

במסמך המלצות לרכישת שירותי ניקיון עם ביצועים סביבתיים משופרים שפרסם המשרד להגנ"ס לצורך הטמעת תנאים ירוקים במכרזים, קיימת אזהרה לגבי השפעת השימוש בחומרי ניקוי על הבריאות ועל הסביבה. בין היתר נכתב כי מאחר וחומרי ניקוי משחררים לאוויר תרכובות אורגניות, צוות הניקוי ועובדי המשרדים בהם מתבצע הניקוי יכולים להיות חשופים לחומרים אלו.

במסמך מצוין, כי מוצרי ניקוי בארה"ב אחראים ל-8% מפליטות תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) שלא מגיעות מכלי רכב. אך המסמך נכתב לפני שפורסם המחקר האחרון וייתכן שהוא מדגיש את השינוי שחל בתרומתם היחסית של המוצרים הכימיים הנדיפים לזיהום האוויר.

במסמך מציעים כיצד להקפיד על רכישת מוצרי ניקיון ידידותיים ומביאים דוגמא מניסוי שנערך באוניברסיטת צפון קרולינה בשנת 2002, במעבר לשימוש בשירותי ניקיון וחומרי ניקיון "ירוקים", הופחת השימוש בכימיקלים לניקוי בכ-75%, והתוצאה הפחתה משמעותית גם ההשפעה שהיתה לכימיקלים אלו על הסביבה.

-----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. איזה פעילות מזהמת יותר מהתעשיה? 12.12.2017
 2. מפל"ס 2016 מתפרסם, 10.09.2017
 3. המשרד להגנ"ס: במפרץ חיפה לא יתווספו פליטות מזהמים אורגניים נדיפים מהתעשייה, 18.08.2015
 4. מידע נוסף על מפל"ס | infospot

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. שיטת חישוב של פליטות משימושים ביתיים, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה