בעקבות פעולות של המשרד להגנ"ס: שיפור באיכות האוויר באזור התעשייה בפתח תקווה
המשרד אסר על שימוש במספר חומרים מזהמים במפעלים באזור ומתוצאות הניטור שבוצעו לאחר מכן עולה כי חל שיפור באיכות האוויר וכי אין סיכון בריאותי לתושבי השכונה הסמוכה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/7/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי צווי הפסקת השימוש שהוציא למפעלים באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, בעקבות חריגות באיכות האוויר שנמדדו סמוך למפעלים, הוכחו כיעילים. לדברי המשרד, ניתוח המדידות החדשות, שבוצעו בחודש מאי, מעידות כי חל שיפר ניכר באיכות האוויר וכי אין חשש לסיכון בריאותי לתושבי שכונת אם המושבות הסמוכה.

המשרד להגנ"ס מציין כי בסבב המדידות של חודש מאי נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי במזהם בוטאדיאן, הנפלט בעיקר מתחבורה, ושלא ניתן לשייכו לפעילות של מפעל ספציפי באזור התעשייה "סגולה" בפתח תקווה.

חריגות באזור התעשייה בפתח תקוה

נזכיר, כי עקב פניות שהגיעו מעיריית פתח תקווה ומתושבים, ערך המשרד להגנ"ס בתחילת השנה מספר סבבי דיגומים באזור התעשייה סגולה ובשכונת אם המושבות. תוצאות הדגימות הראו, כי בסמוך למתחם המפעלים אקוכם וטביב באזור התעשייה סגולה, נמצאו חריגות אוויר של מספר מזהמים, אך בשכונת המגורים נמצאו חריגות מערכי סביבה רק בחומר אחד.

בהתאם לכך, הוציא המשרד צווים מנהליים למפעלים טביב ואקוכם שאסרו עליהם לקבל ולעסוק בחומרים מסוכנים המכילים את החומרים שנמצאו בהם חריגות. בחודש אפריל נערך למנהלי המפעלים שימוע בשל חשד להפרת הוראות חוק אוויר נקי ובשל חריגות שנמצאו בבדיקות סביבתיות שבוצעו בסמוך למפעלים.

------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חשד לזיהום אוויר ממפעלים בפתח תקווה, 3.04.2018
  2. ערכי הסף לזיהום אוויר בישראל מחמירים מהתקן האירופי, 27.06.2018
  3. מעבדה לבדיקת מזהמים בגוף האדם, 24.06.2018
  4. 1536 חריגות בבז"ן ב-2017. שערורייה או נתון סביר?, 19.06.2018

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: