מחקר: בחיפה, בכנרת ובגולן שיעור גבוה של אשפוזים בשל אסטמה בקרב ילדים
ממחקר שערך משרד הבריאות עולה כי שיעור האשפוז בנפות כנרת, חיפה והגולן גבוהות מהממוצע הארצי פי 4.1, 2.3 ו-2.1 בהתאמה. החוקרים סבורים כי לגורמים הסביבתיים יש תרומה לעודף האשפוזים בנפת חיפה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/12/2018

משרד הבריאות מדווח, כי ממחקר שבדק הבדלים בשיעורי אשפוז עקב אסטמה בילדים בין השנים   1996-2015 עולה כי שיעור האשפוז בנפת הכנרת גבוה פי 4.13 מהממוצע הארצי, בנפת חיפה גבוה פי 2.32 מהממוצע ובנפת הגולן פי 2.12.

המחקר מצא כי שיעורי האשפוז עקב אסטמה ירדו באופן משמעותי בכל קבוצות הגיל לאורך השנים ללא קשר למיקום המגורים.

אסטמה היא מחלה שכיחה בילדים ובמבוגרים, כ-5-15% מהילדים סובלים ממנה. בשנים האחרונות מדווח על ירידה כללית בתחלואה באסטמה במדינות מפותחות, בעיקר בילדים. כמו-כן, חל שיפור משמעותי בטיפול התרופתי במחלה ולכן צפויה לחול ירידה בשיעורי האשפוז.

שיעורי אשפוז לפי מחוזות ונפות

מטרת המחקר הייתה לבדוק את שיעור האשפוזים, במשך לפחות 2 לילות, עקב אסטמה בקרב הילדים עד גיל 14 במשך כעשרים שנה לפי מחוזות ונפות בישראל.

למרות הירידה המשמעותית בכל קבוצות הגיל לאורך השנים ללא קשר למיקום המגורים, מבדיקת שיעורי אשפוז בקרב הילדים בגילאי 0-14 לפי נפות בולטות במיוחד נפות חיפה, כינרת וגולן. שיעור האשפוז בנפת כנרת הוא פי 4.13 מהממוצע הארצי, בנפת גולן פי 2.12 מהממוצע הארצי ובנפת חיפה פי 2.32 מהממוצע הארצי. ואילו שיעור האשפוז הנמוך ביותר הוא במחוז ירושלים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. נתוני סרטן מעודכנים: תחלואה עודפת בחיפה ותל אביב, 8.10.2018
  2. המשרד להגנ"ס מפסיק חלק נוסף במחקר האפידמיולוגי בחיפה, 26.06.2017
  3. מה רשום במאמר המדעי על הסרטן בחיפה? 07.07.2106
  4. האמנם ראשי התינוקות בחיפה קטנים ב 20-30%? 08.02.2016
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

גורמים סביבתיים תורמים לעודף אשפוזים בשל אסטמה

המחקר מציין, כי קיימים גורמים שונים שיכולים להשפיע על שיעורי האשפוז כתוצאה מאסטמה כולל גורמים הקשורים למערכת הרפואית כגון נגישותם ואיכותם של שירותי הבריאות בקהילה. יחד עם זאת המחקר מסביר כי לאור העובדה שעודף האשפוזים בנפת חיפה הוא עקבי, ולאור מחקרים נוספים, ניתן לומר כי לגורמים הסביבתיים יש תרומה לעודף האשפוזים בנפת חיפה.

לגבי הממצאים החריגים בנפות כנרת וגולן מציינים החוקרים כי בנוסף להשפעה של גורמים סביבתיים שלא ידועים כיום, הסיבה לאשפוזים מאסטמה יכולה לנבוע ממיעוט יחסי במומחים בטיפול במחלות של דרכי הנשימה בילדים באזורים האלה.

התייחסויות

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן: "הנתונים מוכיחים שוב כי המצב הסביבתי באזור חיפה לוקה בחסר ודורש תיקון וכי יש סכנה להשפעה שלילית לבריאות תושבי חיפה והסביבה. גורמי המקצוע במשרד הבריאות מתריעים על כך מזה זמן רב ופועלים למיגור התופעה, אך נדרשת פעולה ממשית של כלל הגורמים הנוגעים בדבר, בהם התגייסות מצד עיריית חיפה, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה שביחד עם משרד הבריאות יאכפו את הנהלים כדי למנוע פגיעה בבריאות תושבי חיפה."

מנכל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: "הממצאים הראשוניים שהובאו בפנינו מחייבים אותנו, יחד עם שותפינו בממשלה, לבחינה מעמיקה של הנתונים, לצד שידרוג מערך ניטור המזהמים במדינה, על מנת שנוכל לקבל תמונה מלאה.  תושבי חיפה, כמו יתר תושבי המדינה, זכאים לממש את זכותם לבריאות ועלינו כממשלה מוטלת החובה לנקוט באמצעים הנדרשים להבטיח זאת."

פרופ' איתמר גרוטו המשנה למנכ"ל משרד הבריאות: "המספרים מצביעים על מתאם ברור. עודף התחלואה באסטמה בנפת חיפה גבוה מהממוצע הארצי לאורך שנים רבות ונמשך עד שנת 2015 . אנו יודעים כי התקפי אסטמה קשורים בין היתר בזיהום אוויר. מחקר זה מצטרף למחקרים רבים אחרים המצביעים על הקשר כאמור. אנחנו מחויבים לפעול יחד עם משרדי הממשלה האחרים הנוגעים בדבר לשיפור המצב".

------------

מסמכים רלוונטיים:

  1. תקציר מחקר אשפוזי אסטמה בילדים, משרד הבריאות [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה