בנפת אשקלון דורשים: איסור להקמת תחנות כח חדשות באזור
תחנות הכוח בשטח נפת אשקלון מייצרות שליש מצריכת החשמל של ישראל, אך תושבי הנפה מהווים רק 4% מצריכת החשמל הארצית. בנוסף, צפויה הרחבה של תחנות כוח קיימות והקמה של תחנות חדשות. באיגוד ערים נפת אשקלון מתנגדים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/9/2018

בוועידת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון, שהתקיימה לפני כשבוע, הציגה מיטל אמיתי,  מנכ"לית האיגוד בעיה איתה מתמודד האיגוד ותושביו – ריכוז בלתי סביר של 6 תחנות כוח המשרתות בעיקר את תושבי המרכז וגורמות לזיהום אוויר כבד ולעלויות חיצוניות גבוהות בגין תחלואה רלוונטית. אם לא די בכך ב-5 השנים הבאות מתוכננות לקום 4 תחנות נוספות שיגדילו בכ-50% את היקף ייצור החשמל בשטח האיגוד.

בד בבד, נזכיר, כי במסגרת הוועידה, הצהיר במפתיע שר האנרגיה, ח"כ ד"ר יובל שטייניץ, כי בחודשים הקרובים יגיש לממשלה הצעת מחליטים שתקבע, בין היתר, את לוחות הזמנים להפסקת השימוש בפחם בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון – בשורה משמחת ומשמעותית מאוד עבור איכות האוויר של תושבי נפת אשקלון.

אלא שעד שתחנת הכוח הפחמית באשקלון תוסב לגז טבעי הדרך עוד ארוכה ובמקביל יש למזער את הנזקים שתחנות הכוח הקיימות מסבות, ובוודאי להתנגד להקמת תחנות נוספות באזור, כך לדברי מיטל אמיתי.

 נפת אשקלון אחראית לשליש מייצור החשמל בישראל

לדברי אמיתי ניתוח נתוני ייצור החשמל בישראל מלמד כי בשטח נפת אשקלון פועלות 6 תחנות כח גדולות (מעל 250 MW) האחראיות לכשליש מייצור החשמל בישראל. בעוד שרוב יצור החשמל מתרכז בדרום, הרי באשר לצריכת החשמל הנתונים הפוכים: בעוד במחוז המרכז מייצרים רק 7% מהחשמל הצריכה במרכז מהווה 40% מסך צריכת החשמל בישראל , ואילו תושבי נפת אשקלון צורכים רק 4% מהחשמל, אבל מייצרים שליש מכלל הייצור של מדינת ישראל.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. היסטוריה: יופסק השימוש בפחם לייצור חשמל בישראל, 6.09.2018
  2. "הסולקנים אינם פתרון קבע, 28.08.2018
  3. המשרד להגנ"ס אישר דחייה נוספת בהתקנת הסולקנים באשקלון, 3.10.2017
  4. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

 הקמה של תחנות כח חדשות והגדלת התחנות הקיימות

אלא שכאן הבעיה לא מסתיימת, אמיתי ציינה כי יש תוכניות להגדלה משמעותית של חלק מהתחנות כח הקיימות כיום בשטח נפת אשקלון: אלון אנרגיה, אשכולות, IPM  וצומת אנרגיה. אם לא די בכך מתוכננות לקום בנפת אשקלון ב-5 השנים הבאות 4 תחנות נוספות כך שעל פי הצפי בשנת 2023 יהיו 9 תחנת כוח שייצרו  7.4 MW, לעומת 4,770 MW המיוצרים כיום ב-5 תחנות הכוח הקיימות באזור.

 השפעת תחנות הכח על זיהום האוויר

לפי דו"ח שהציגה אמיתי בוועידה, ומבוסס על נתוני שנת 2016, טרם התקנת הסולקנים בתחנת הכח רוטנברג באשקלון, סך העלויות החיצוניות כתוצאה מזיהום האוויר בנפת אשקלון בלבד, מסתכמות בכ-9.5 מיליארד ₪, עלויות הכוללת  אובדן ימי עבודה, אישפוז בגין תחלואה עודפות וכו'.

המזהמים האחראים למרבית העלויות החיצוניות הם תחמוצות גופרית [SOx] ותחמוצות חנקן [NOx].

 איבוד אנרגיה בגין הולכת החשמל למרכז

לאור הנתונים עולה השאלה בדבר כדאיות ויעילות הקמת התחנות בדרום? לפי הדו"ח של איגוד הערים נפת אשקלון, מסתבר כי הולכת החשמל מהדרום למרכז גורמת לאיבוד של 6-10% מהאנרגיה המיוצרת. כלומר אובדן אנרגיית החשמל בשל ההולכה שווה בערכה להיקף החשמל המיוצר בתחנת כוח גדולה.

 איסור להקמת תחנות כח חדשות בנפת אשקלון

לאור הנתונים בדבר הריכוז הגבוה וחוסר האיזון במיקום תחנות הכח בנפת אשקלון ולאור חוסר היעילות בשל אובדן החשמל בהולכתו למרכז והעלויות החיצוניות של זיהום האוויר, דורשים באיגוד ערים נפת אשקלון שלא לאשר בשנים הקרובות הקמת תחנות כוח חדשות בשטח נפת אשקלון. בנוסף לקביעת היעדים להפסקת יצור חשמל בפחם ומעבר ליצור באמצעות גז עליהם הצהיר שטייניץ.

כמו כן יש באיגוד דורשים להכין תוכנית מתאר ארצית למשק החשמל שתקבע בראייה ארצית את השיקולים להקמת תחנת כוח. כיום ישנן שתי תוכניות – תמ"א 41 ותמ"א 10 אך הן טרם אושרו. לכן כדי למנוע התנהלות פרטנית שהובילה לריכוז בלתי סביר של תחנות כוח בנפת אשקלון נדרשת תוכנית מתאר ארצית למשק החשמל שתתבסס בין השאר על עקרון הסמיכות בין ייצור החשמל לצריכתו, בדומה למדיניות הפסולת שמוביל המשרד להגנת הסביבה והטמעת שיקולים סביבתיים וצדק חלוקתי.


הדברים נאמרו במסגרת וועידת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון


מסמכים רלוונטיים:

  1. מצגת ייצור החשמל בנפת אשקלון [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה