הרשויות המקומיות מאיימות לצמצם את היקף פריסת הפחים הכתומים
דורשות שהמשרד להגנ"ס יורה ל'תמיר' להמשיך את הקפאת הקיזוזים בגין הפסולת בפח הכתום עד לקבלת הכסף מקרן הניקיון המיועד למימון מיחזור הפסולת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/3/2018

במכתבים ששלחו מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לשר להגנ"ס, זאב אלקין, ולמנכ"ל המשרד להגנ"ס, ישראל דנציגר, הם מתריעים על משבר אמון ביישום חוק האריזות ומאיימים בצמצום היקף פריסת הפחים הכתומים אם תאגיד מיחזור פסולת האריזות תמיר יקזז מהרשויות את התשלומים בגין פסולת מתמחזרת שאינה פסולת אריזות בפח הכתום, שאמורים להיות ממומנים על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתאם להסכמים מולו.

דרישה להקפאת הקיזוזים בפח הכתום

על פי המכתב, בעת חידוש ההכרה של תמיר ל-5 שנים נוספות לפני כשנה, הוכנסו מספר שינויים, לאור המסקנות והלקחים מתקופת ההכרה הראשונה, שקיבלו הסכמה רחבה של הצדדים השונים, למעט 2 נושאים שנותרו במחלוקת:

  • הגדרת חובות המימון של תמיר בנוגע לפינוי קרטון ברשויות המקומיות.
  • קיזוזים של תמיר מהרשויות המקומיות בגין פסולת מתמחזרת שאינה פסולת אריזות בפח הכתום.

נושא הקרטון נמצא בדיון מתקדם לקראת פתרון, אולם נושא הקיזוז לא נפתר. במכתב נטען, כי על פי הסיכום עם המשרד להגנ"ס קרן הניקיון תקצה 65 מיליון ₪ במשך 3 שנים למימון מיחזור הפסולת שאינה פסולת אריזות בפח הכתום, רטרואקטיבית למועד קבלת ההחלטה, ברבעון השני של 2017. קרן הניקיון אישרה את ההקצאה וסוכם עם נציגי תמיר כי הקיזוזים מהרשויות המקומיות יוקפאו עד לסוף חודש פברואר 2018, במטרה לסיים עד אז את נושא ההתקשרות בין הרשויות למשרד.

אלא שנושא ההתקשרות טרם נפתר ונמצא בוועדת מכרזים של המשרד להגנ"ס לקראת הכנת התקשרויות עם הרשויות שנמצאות במסלול הפח הכתום, תהליך שכנראה ייקח עוד זמן רב, ובינתיים תמיר צפויה לקזז 4.5 מיליון ₪ מהרשויות כבר בימים הקרובים.

לכן מבקשים נציגי הרשויות מהמשרד להגנ"ס שיורה לתמיר להמשיך את הקפאת הקיזוזים עד להשלמת תהליך ההתקשרויות וקבלת הכסף מקרן הניקיון.

התייחסויות

מתאגיד מיחזור האריזות תמיר נמסר: "הפרדת פסולת אריזות לפח הכתום הוא מנוע הצמיחה המרכזי להגדלת היקף מיחזור פסולת האריזות בישראל. גיוס הציבור למשימת ההפרדה נעשית ע"י תמיר ובשיתוף מלא של הרשויות המקומיות במסגרת שלל פעילויות הסברה וחינוך. נושא ההתקשרויות בין הרשויות למשרד בכל הנוגע לקבלת החזרים מהקרן אינו קשור לתמיר ותמיר אינה צד בו. בתמיר מקווים כי תהליך האישורים יקרה במהרה וכי הרשויות המקומיות ימשיכו להציב פחים כתומים לאיסוף פסולת אריזות ויאפשרו לתושבי המדינה להפריד את פסולת האריזות ולהעבירה למיחזור."

המשרד להגנת הסביבה מסר: "המשרד להגנת הסביבה פעל בשנה האחרונה לסייע לרשויות המקומיות במציאת פתרון לבעיית הפסולת אשר אינה ממומנת על ידי היצרנים, אך עדיין בת מיחזור.

לשם כך, אושר ביוזמת המשרד בקרן הניקיון סכום של 65 מיליון שקל לסיוע לרשויות בנושא זה. המשרד להגנת הסביבה פעל בשנה האחרונה להסדרת ההתקשרות לרכישת שירות האיסוף והמיון של הפסולת המתמחזרת בפח כתום עבור הפסולת הביתית.

בימים אלה הגיע המשרד למתווה התקשרות מול הרשויות המקומיות, ובעיה זו צפויה להסתיים החודש.בנוסף, לרשויות סמכות להתקין חוקי עזר בנושא - 5 רשויות כבר ביצעו זאת - והמשרד מסייע בזה.

חשוב לציין, כי לא ניתן להורות לכלל היצרנים והיבואנים במשק, המשלמים דמי טיפול לתמיר - הגוף המוכר בהתאם לחוק, להמשיך לספוג את עלויות פינוי הפסולת של הרשויות המקומיות."

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ההכרה ב"תמיר" חודשה, האם שוק פסולת האריזות ייפתח לתחרות?, 30.11.2016
  2. ראיון עם סמנכ"ל שלטון מקומי, גיא סמט, 25.07.2016
  3. הכנסת תחרות לענף פסולת האריזות? 19.06.2016
  4. ראש אגף אריזות ופסולת אלקטרונית מסיימת את תפקידה, 06.04.2016
  5. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
  6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
 תהל עוזי רוזנטל 072-3712012 Tahal@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>