קנס של 270,000 ₪ לשני תאגידי המיחזור המוכרים לפסולת אלקטרונית
ביקורת שערך המשרד להגנת הסביבה העלתה כי אקומיוניטי ומ.א.י חילקו רווחים ועודפי גבייה לפני קבלת אישור עמידה ביעדי המיחזור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/2/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי הטיל עיצומים כספיים על 2 תאגידי מיחזור הפסולת האלקטרונית מ.א.י. ואקומיוניטי בסך 270 אלף ₪, זאת לאחר שבביקורות שערך התגלה כי התאגידים הפרו סעיפים בתנאי ההכרה והתגלו אצלם מספר ליקויים.

לדברי המשרד, תאגיד אקומיוניטי חילק עודפי גבייה ליצרנים ויבואנים וערך שינויים בהסכמי ההתקשרות; ובתאגיד מאי בעלי המניות ביצעו חלוקת רווחים וכל זאת שלא עפ"י תנאי רשיון ההכרה. בהתאם אקומיוניטי נקנס ב-180 אלף ₪ ומ.א.י ב-90 אלף ₪.

נזכיר, כי 2 גופי היישום המוכרים הם היחידים בישראל שקיבלו רישיון לפעילותם מהמשרד להגנת הסביבה מכוח חוק פסולת אלקטרונית. תפקידם לעמוד ביעדי המיחזור הקבועים בחוק של ציוד אלקטרוני וסוללות עבור היבואנים והיצרנים של ציוד חשמלי שהתקשרו עימם. על גופי היישום לממן את איסוף הפסולת האלקטרונית שמקורה ברשויות מקומיות וחברות שונות ולממן את מיחזורה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.01.2019
  2. סיכום שנתי: קושי ביישום החוק ברשויות המקומיות, 22.08.2018
  3. לקראת חידוש תקופת ההכרה: דרישות חדשות מגופי היישום, 14.08.2018
  4. פסולת אלקטרונית: המוקד עובר לרשויות המקומיות, 14.05.2018
  5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

חילקו עודפי גבייה

לדברי המשרד להגנ"ס, מביקורות יזומות שערך בשנים 2014 עד 2016 במטרה לבחון את נאותות תהליכי העבודה בגופי היישום, נבחנה פעילותם מול דרישות החוק ותנאי הרישיון שניתן להם לתקופת ההכרה הראשונה.

מ.א.י ואקומיוניטי נקנסו בגין אי עמידה בדרישות יחס ההון העצמי למאזן (לפחות 20%). על פי תנאי ההכרה כל תשלום לבעלי המניות – כולל דיבידנדים, דמי ניהול, שכר וכו' – יבוצעו רק אם החברה עומדת בדרישת ההון העצמי למאזן, ואין לחלק עודפי גבייה או רווחים לפני קבלת אישור על עמידה ביעדי המיחזור לאותה השנה. למרות זאת, תאגיד אקומיוניטי חילק עודפי גבייה ליצרנים ויבואנים; ובתאגיד מאי בעלי המניות ביצעו חלוקת רווחים. כמו כן, תאגיד אקומיוניטי נקנס בגין שינויים בהסכמי התקשרות מול יצרנים ויבואנים שלא לפי תנאי ההכרה.

רק עכשיו ההכרה ב-2 התאגידים חודשה ב-5 שנים נוספות

כזכור, לפני כחודש חודשה תקופת ההכרה ל-2 התאגידים מ.א.י ואקומיוניטי ב-5 שנים נוספות. במסגרת חידוש הרישיון הם חויבו לפרוס בתוך 4 שנים תשתית מיחזור בכל רחבי הארץ, למנוע זליגת פסולת אלקטרונית לשטחים פתוחים - שם היא נשרפת באופן פיראטי, וכן לפקח על מפעלי המיחזור שאליהם מועברת הפסולת האלקטרונית. על התאגידים להגיע למצב שבו תוך ארבע שנים יהיה מוקד איסוף אחד לכל 5,000 איש ומרכז איסוף אחד לפחות לכל 50 אלף איש או ישוב.

התייחסויות

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט: "נמשיך לבצע ביקורת מעמיקה על פעילות שוק מיחזור הפסולת האלקטרונית, בדגש על העלאת רמת השירות לכל תושבי ישראל באיסוף פסולת אלקטרונית. נמשיך לפקח באופן צמוד על תאגידי המיחזור ועל מפעלי המיחזור ונוביל לכך שבתוך ארבע שנים יהיה מוקד איסוף פסולת אלקטרונית אחד לכל 5,000 איש ומרכז איסוף אחד לפחות לכל 50 אלף איש או ישוב".


גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>