תקנות חדשות בנוגע לפסולת אלקטרונית באיחוד האירופאי
הוחלט לאמץ מתודולוגיה אחידה לחישוב משקל הציוד האלקטרוני שנכנס לשוק בכל אחת ממדינות האיחוד, אבל הוחלט שלא לשנות את יעדי האיסוף המאתגרים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/4/2017

האיחוד האירופי אימץ לאחרונה לקט של הנחיות והחלטות חדשות בכל הנוגע לפסולת אלקטרונית. בין ההחלטות החדשות:

 1. אימוץ מתודולוגיה אחידה לחישוב משקל הציוד האלקטרוני שנכנס לשוק בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי. ובהתאם, גם מתודולוגיה אחידה לחישוב משקל הפסולת האלקטרונית בכל מדינה.
 2. אימוץ של שיטת סיווג חדשה לציוד אלקטרוני, כפי שיפורט בהמשך.
 3. לא לקבוע יעדים נפרדים לשימוש חוזר [Re-use].
 4. לא לעדכן את יעדי האיסוף והמיחזור של פסולת אלקטרונית, כפי שיפורט בהמשך.

החלטות נוספות ומידע מפורט מופיע בלקט מסמכי ההחלטות הרלוונטיות בהמשך.

שינוי סיווג ציוד חשמלי ואלקטרוני

החל מה-15 באוגוסט 2018 תכנס לתוקף שיטת סיווג חדשה לציוד חשמלי ואלקטרוני תחת דירקטיבת הפסולת האלקטרונית של האיחוד האירופאי WEEE. שיטת הסיווג החדשה נקראת Open Scope ולפיה יצומצמו מספר קטגוריות הסיווג מ-10 ל-6 ותפתח קטגוריה כללית חדשה של ציוד אלקטרוני לפי גודל פיזי (גדול או קטן מ-50 ס"מ).

באיחוד האירופאי מקווים ששיטת הסיווג החדשה תפשט את הסיווג, תצמצם את אי הוודאות שיש כיום סביב סיווג הציוד האלקטרוני, תגביר את הוודאות המשפטית ותביא לאחידות גדולה יותר.

בחינה מחודשת של יעדי איסוף פסולת אלקטרונית

הדו"ח, שאומץ על ידי האיחוד, מסביר כי חלק מהמדינות החברות יתקשו להגיע ליעדי האיסוף של פסולת אלקטרונית בשנת 2019. בין המכשולים בחלק מהמדינות החברות:

 • שיעור גבוה של פסולת אלקטרונית הנאספת אך לא מדווחת תחת החוק (מזכיר את הבעיה של אספנים פיראטים שיש גם בישראל)
 • יכולות אכיפה וניטור לא מספקים
 • מודעות ציבורית לא מספקת
 • תשתית איסוף פסולת אלקטרונית לא מספקת

כדי להתמודד עם הקשיים הללו הועלו שני שינויים אפשריים:

 • דחיית המועד האחרון לעמידה ביעדי האיסוף בכדי להעניק למדינות זמן נוסף.
 • הקטנת יעד האיסוף (שעומד על 85% ל 2019) מבלי לשנות את המועד האחרון.

הניתוח שהוצג בדו"ח החדש הסיק, כי שינוי יעד האיסוף כלפי מטה או הארכת המועד הסופי יגרמו להפסד משמעותי של הטבות כלכליות וסביבתיות, וכי ההתקדמות של כמה מדינות החברות שכבר השיגו שיעורי איסוף גבוהים היא עדות לכך שאפשר לעמוד ביעדים.

לכן, הוועדה מסיקה כי אין הצדקה לתיקון המועדים להשגת יעד האיסוף הנוכחי או לשינוי יעד האיסוף.

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דו"ח: בחינת שינוי יעדי האיסוף או המועד האחרון לדיווח, EU [pdf]
 2. דו"ח: קביעת יעדים לשימוש חוזר, EU [pdf]
 3. הנחיה: מתודולגיית חישוב חדשה לכמות ציוד אלקטרוני במדינה, EU [pdf]

---------

קישורים רלוונטיים:

 1. כיצד אירופה משפיעה על שוק הפסולת האלקטרונית בישראל, 01.12.2016
 2. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת | גיא סמט 20.11.2016
 3. פסולת אלקטרונית: מה קורה כשהרגולטור לא מתערב? 27.09.2016
 4. המשרד להגנת הסביבה ננזף בחומרה בכנסת והוזהר לבל ימשיך לא לקיים את חוק פסולת אלקטרונית, 16.06.2016
 5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מ.א.י
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 072-3222996 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>