סבב שני לחידוש היתרי פליטה: מסמך הנחיות חדש
7 שנים לאחר שהחל הסבב הראשון, בשנת 2011, מתחיל הסבב השני. פורסמו הנחיות מיוחדות להגשת בקשה לחידוש היתר פליטה לאוויר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/12/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מסמך הנחיות מעודכן לחידוש היתר פליטה לאוויר למפעלים בענף המתכת. זאת לקראת הסבב השני של הגשת היתרי פליטה, שיחל ב-2018.

בשונה מסבב ההגשות הקודם של היתרי הפליטה לאוויר, שהחל ב-2011, בו המשרד פרסם מסמך הנחיות ראשי, המיועד לכל ענפי הפעילות, הפעם, פרסם המשרד מסמך הנחיות מיוחד לענף המתכת. לא ברור אם בהמשך יפורסמו מסמכי הנחיות נוספים לכל ענף בנפרד.

מאחר וענף המתכת היה הראשון להגיש את הבקשות להיתרי פליטה בשנת 2011 הוא גם הראשון לפתוח את הסבב השני של היתרי הפליטה לאוויר.

תזכורת | מי? כמה? ולמה? | היתר פליטה לאוויר

נזכיר, כי לפי חוק אוויר נקי והתקנות הנלוות אליו מחויבים כ-190 מפעלים ו/או מתקנים, בהם יש מקורות פליטה לאוויר בעלי פוטנציאל זיהום גבוה, לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס, התקף ל-7 שנים. היתר הפליטה מגדיר את ערכי הפליטה המותרים, הטכנולוגיות שיש ליישם למניעה וצמצום של פליטות, אמצעי הניטור ונושאים נוספים. משך התהליך, מרגע התחלת העבודה על הכנת ההיתר, ועד קבלת ההיתר סופי הוא כשנה וחצי.

העדכונים במסמך ההנחיות לחידוש בקשה להיתר פליטה לאוויר

מסמך ההנחיות החדש המיועד לענף המתכת עוסק בבקשות לחידוש היתר פליטה לאוויר והוא מבוסס על מסמך ההנחיות הכללי הישן, שעדיין בתוקף, העוסק בהגשה הראשונה של בקשה להיתר פליטה לאוויר.

למרות הדמיון הרב בין 2 מסמכי ההנחיות, עיון מדוקדק מעלה כי נעשו שינויים רבים במסמך החדש. לדוגמא, להלן חלק הסעיפים שנמחקו במסמך ההנחיות החדש לענף המתכת:

 • 2.1.6 - נתונים על מערך השפכים
 • 2.1.7  - נתונים על מתקני הטיפול בשפכים תעשייתיים
 • 2.1.8 - תשטיפי שטח ומי נגר
 • 2.1.9.1 -  תשתיות הולכה תת קרקעיות
 • 3.12 - מאזן מסה
 • 3.2.1.3 - פליטות הנגרמות מנחיתת גגות צפיםlosses) –  landing)
 • 3.3 - הערכת פליטות לאוויר עקב דליפות מרכיבי ציוד
 • 3.5  - סיכום פליטות לאוויר למקור הפליטה (כל האתר)

שינויים רבים נוספים בוצעו אך לא מסומנים על גבי המסמך החדש, לכן מומלץ לכל המגישים בקשה לחידוש היתר הפליטה לאוויר מענף המתכת, לקרוא בעיון את מסמך ההנחיות החדש ולהיצמד לכתוב בו.

--------------

מסמכים רלוונטיים

 1. הנחיות לבקשה לחידוש היתר פליטה בענף המתכת, המשרד להגנ"ס, 09.2017 [pdf]
 2. הנחיות לבקשה להיתר פליטה, המשרד להגנ"ס, 09.2014 [pdf]

קישורים רלוונטיים:

 1. דרישות חדשות לטיפול בפליטות לאוויר ממפעלים, 14.1.2016
 2. דרישות לצמצום וטיפול בפליטות ממכלי אחסון במסגרת היתרי פליטה לאוויר, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. בקרוב, ערכי סף חדשים לזיהום אוויר בישראל, 24.12.2015
 4. לראשונה: דיון פומבי בנושא היתר פליטה של מפעל, 06.09.2015
 5. היתר פליטה לאוויר | infospot