חשד לזיהום אוויר ממפעלים בפתח תקווה
המשרד להגנ"ס הזמין את מנהלי 'טביב' ו'א.ש תעשיות אקולוגיה' לשימוע, אך מודה כי יש לבצע בדיקות נוספות על מנת לבסס את החשד שלפיו פעילותן גורמת לזיהום אוויר חריג. במפעלים הודפים את הטענות ואומרים כי הם עומדים בכל התקנים הנדרשים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/4/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי שלח זימונים לשימוע למנהלי מפעלים מאזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, בשל חריגות שנמצאו בבדיקות סביבתיות שבוצעו בסמוך למפעלים. מדובר בתחנת המעבר לפסולת מסוכנת טביב וחברת א.ש. תעשיות אקולוגיה העוסקת בפינוי והובלה של פסולת מסוגים שונים. 

תלונות תושבים על מפגעי ריח וזיהום אוויר

לדברי המשרד להגנת הסביבה, בשנה האחרונה התקבלו תלונות רבות מתושבי שכונת אם המושבות בפתח תקוה ומהעירייה על מפגעים סביבתיים, לרבות מפגעי ריח וזיהום אוויר. עקב כך, המשרד שלח כוננים בזמן אמת במספר הזדמנויות לביצוע בדיקות ומדידות לרבות באזור התעשייה וגם הציב ניידת ניטור בשכונת "אם המושבות". אך הניטורים והדיגומים של איכות האוויר שבוצעו לא העידו על חריגות מערכי איכות אוויר.

לאור המשך תלונות התושבים והעירייה, המשרד להגנ"ס, ביצע יחד עם נציגי העיריה בשבועות האחרונים סבב נוסף של דיגומי איכות אוויר מורחבים ומקיפים מעבר למקובל, גם באזור התעשייה וגם במרפסות של בתי התושבים.

תוצאות חריגות באזור התעשייה

לאחר שבסבב הבדיקות הראשון לא נמצאו חריגות, בסבב השני, בדיגומים באזור התעשייה נמצאו חריגות של החומרים בוטאדיאן, טריכלורואתילן, בנזן, כלורופורם, ודיכלורואתאן, שהמשרד טוען כי הם אופייניים לפעילות המתרחשת במפעלים המדוברים ולכן קיים חשד סביר להניח שהמפעלים הללו גורמים לזיהום אוויר המהווה עבירה לכאורה על הוראות חוק אוויר נקי.

לדברי המשרד, בדיגומים סביב א.ש. אקולוגיה נמצאו חריגות בבדיקות הסביבתיות במזהם בוטאדיאן ועלייה בערכי יעד בבנזן, אך בשלב זה, אין למשרד מספיק מידע המקשר בין התוצאות הללו לבין הפעילות המתרחשת במפעל.

חריגה אחת בשכונת המגורים – נדרש המשך בירור

המשרד מדגיש, כי בשכונת המגורים נמצאו חריגות מערכי סביבה רק בחומר אחד (בוטאדיאן, שמקורות הפליטה שלו מגוונים) וריכוזים גבוהים בחומרים אחרים נוספים. לאור התוצאות, המשרד בוחן האם קיים קשר בין תוצאות הדיגום בגדרות המפעלים לבין התוצאות שהתקבלו בשכונת המגורים.

המשרד להגנ"ס הודיע כי בכוונתו, בשיתוף עם עיריית פתח תקווה והיחידה הסביבתית של העירייה, להמשיך ולבצע בדיקות ודיגומים עד לאיתור ודאי של המקור למטרדים שנגרמים לאוכלוסייה.

התייחסויות

מחברת 'טביב' נמסר: "טביב עומדת בכל הסטנדרטים, המחמירים ביותר, אותם קבעו המשרד להגנת הסביבה ועיריית פתח תקווה וכן אוחזת בכל תקן ורישיון הנדרש לפעילותה ומצויה בפיקוח הדוק, כמעט יום יומי של גורמי המקצוע הרלוונטיים. לפיכך, הפעילות האקולוגית של חברת טביב בפתח תקווה, אינה מהווה מקור למטרדי ריח כלשהם, לא בקרבת אתר החברות ובוודאי לא בשכונת אם המושבות.

בדיקות מעבדה, סקרי ריח ועשרות ביקורות שנערכו בידי האגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח תקווה והמשרד להגנת הסביבה הוכיחו מעל לכל ספק: אין שחר לטענה כי חברת טביב אקולוגיה אחראית למטרדי ריח או לזיהום אוויר מכל סוג שהוא בשכונת אם המושבות.

סימוכין לכך ניתן למצוא במכתב שנישלח בראשית חודש זה מטעם ראש ענף פניות הציבור במחוז המרכז של המשרד להכנת הסביבה אל מבקר המדינה. במכתב מפורטת שרשרת הבדיקות שערכו פקחי המשרד להגנת הסביבה בעקבות תלונות שנתקבלו מתושבי אם המושבות. המסקנה מהבדיקות, כפי שמצוין במכתב, ברורה לחלוטין: אין כל אינדיקציה שמפעלי התעשייה בסגולה הם מקור למטרדי ריח וזיהום, לא כל שכן מפעלה של חברת טביב.

באשר לדגימות הסביבתיות המצוינות בהודעת המשרד להגנת הסביבה: מטיבן, דגימות אויר סביבתיות בודקות את מה שנמצא מחוץ למתחם ואין הן בודקות פליטות מתוכו. אין אפשרות לדעת בדיוק מה המקור של החומרים שנתגלו בכמות חריגה. חלק מהחומרים הללו מצויים כמעט בכל שכונה ובכל איזור (כך לגבי TCE ובמיוחד החומר הקרוי בנזן שנפלט מכלי רכב ומצוי בשיעור חריג בסמוך לכבישים). גם בממצאים שפורטו בהודעתו האחרונה של המשרד להגנת הסביבה עולה חוסר עיקביות משוועת. באותו מקום נמצאו גם ריכוזים גבוהים יחסית וגם ריכוזים נמוכים מאוד. 

מעצם העובדה עליה לא ניתן לערער, לפיה טביב אקולוגיה מקיימת בקפידה אחר הוראות המשרד להגנת הסביבה לעניין טיפול ואחזקה של חומרים, מבטלת כמעט לחלוטין את האפשרות שמקור החריגות שנמצאו הינו באתרי החברות.

יודגש כי בכוונת המפעלים להיענות באופן מיידי אחר הבקשה שהופנתה מטעם המשרד להגנת הסביבה להוציא משטח האתר מספר חומרים מסוימים, המוחזקים כדין, ובכמויות קטנות ביותר.

יודגש כי לחברת טביב אקולוגיה ישנם, בפתח תקווה בלבד, יותר מ-800 נקודות איסוף לחומרים ואביזרים שנמצאים בכל בית בישראל ומשמשים את כולנו כגון סוללות, שמנים שונים ממסעדות וכו', תרופות ביתיות וציוד רפואי, פלורסנטים ומוצרי אלקטרוניקה שונים ואשר איסופם מונע מאלו להישפך לביוב או להיזרק לפחי האשפה ולפגוע פגיעה נוספת בתושבים ובאיכות הסביבה."

מחברת 'א.ש. תעשיות אקולוגיה' נמסר: "חברתנו הנה חברה שומרת חוק ופעילותה מתבצעת תוך הקפדה על כל דין ונוהל אליהם היא כפופה ומחויבת ואף למעלה מכך. 

הממצאים העולים מדו"ח המשרד להגנת הסביבה מלמדים כי החריגות שנמצאו בסביבת מתחם התפעול של חברתנו מקורם בזיהום אויר כללי שאינו ייחודי לפעילות החברה ועל כן לא מצא המשרד להגנת הסביבה מקום לפעול כנגד חברתנו בנושא.

יודגש כי השימוע אליו זומנה החברה אינו נוגע לנושאים הקשורים בזיהום סביבתי ו/או כל סכנה אחרת הנובעת מפעילות החברה, אלא בעניינים פרוצדוראליים בלבד. חברתנו פועלת ותמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי האכיפה והפיקוח ואינה חוסכת במשאבים למניעת כל מפגע העלול להיווצר חלילה מפעילותה."

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. אישור מנהל רוחבי לטיפול בסוללות ל'טביב', 15.03.2018
  2. 3 אישורי מנהל רוחביים חדשים ל'טביב', 23.102017
  3. רשימת מתקנים עם אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת | infospot
  4. הוארך אישור המנהל הרוחבי של אקוכם, 30.10.2016
  5. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  6. פסולת מסוכנת | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: