האוצר מתנגד להצעת המשרד להגנ"ס לתת רשת ביטחון למפעלי מיחזור פלסטיק
ההצעה נדחתה בין השאר משום שהאוצר מתנגד לתמיכה ישירה במפעל יחיד, למרות שמדובר במפעל מיחזור פלסטיק של מכלי משקה מסוג PET היחידי בישראל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/11/2018

בישיבת קרן הניקיון שהתקיימה לפני מספר חודשים, עלה מחדש לדיון נושא התמיכה במפעלים למיחזור פלסטיק מסוג PET  המשמש בין השאר לייצור מרבית בקבוקי המשקה והמים בגדלים השונים. בישיבה הציעו נציגי אגף מיחזור במשרד להגנת הסביבה, לאשר מנגנון של רשת בטחון על מחירי הפלסטיק הממוחזר (RPET - recycled PET) עד לסכום מרבי של 515 ₪ לטון של פתיתי פלסטיק ממוחזר משווקים, וזאת לתקופה מוגבלת עקב כשל שוק.

צניחת מחירי הנפט פוגעים במפעלי מיחזור הפלסטיק

נושא התמיכה במפעלים למיחזור פלסטיק עלה לדיון בקרן הניקיון בעקבות בקשות תמיכה שהגישו מפעלי מיחזור הנמצאים בקשיים עקב צניחת מחירי הנפט והתנגדותו של משרד האוצר לתמוך במפעלים ספציפיים דרך קרן הניקיון.

נזכיר, כי בשנים האחרונות מחיר הפלסטיק ה'בתולי' המשמש כחומר גלם לתעשיית הפלסטיק ירד משמעותית בעקבות ירידת מחירי הנפט, ממנו מופק פלסטיק. בתקופות כאלה בהן מחירי הנפט נמוכים, מפעלי מיחזור פלסטיק בכל העולם מתקשים להתחרות במחירי חומר הגלם ה'בתולי' ובפרט מפעלי מיחזור במדינות מערביות, בהם עלויות השכר והעמידה בתקנים גבוהות משמעותית ממדינות מתפתחות.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. גפני: נחוקק חוק שיחייב העדפת תעשיית מיחזור בארץ, 9.11.2017
  2. מפעל מיחזור פלסטיק בקשיים עקב צניחת מחירי הנפט, 13.08.2017
  3. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

דוגמא להשלכות של המצב הזה, הוא מפעל המיחזור היחיד למיחזור בקבוקים בישראל, שצמצם בשנים האחרונות את פעילותו וביקש תמיכה זמנית מהמדינה כל עוד מחירי הנפט נמוכים ומקשים על חומר הגלם הממוחזר שהוא מפיק להתחרות בחומר הגלם ה'בתולי'. אם המפעל ייסגר, הבקבוקים יישלחו למיחזור בטורקיה או בסין ככל הנראה ולא תישאר בישראל יכולת למחזר בקבוקי PET.

בעיה נוספת, היא המגבלות שהציבה סין בשנה האחרונה על קליטת זרמי פסולת שונים למיחזור, בינהם גם זרמי פלסטיק, כך שהאפשרות לשלוח פסולת למיחזור בסין הצטמצמה מאוד.

האוצר מתנגד לתמיכה במפעל יחיד

נציגי משרד האוצר בהנהלת קרן הניקיון מתנגדים לתמיכה במפעל יחיד, אך גיא סמט, סמנכ"ל שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה, הסביר בדיון בהנהלת קרן הניקיון כי לכל סוג פלסטיק יש מאפייני מיחזור שונים ולכן יש בעיה למצוא מנגנון משותף לכל זרמי פסולת הפלסטיק, וכי יש לבחון תמיכה בכל חומר בנפרד.

ההצעה כללה תמיכה מרבית של 7.5 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2018 ,2019. אך מאחר ולא הושגה הסכמה בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר על מנגנון תמיכה המוצע, הוחלט שהצוותים המקצועיים ימשיכו לעבוד במטרה למצוא מנגנון מתאים.

התייחסויות

מהמשרד להגנ"ס נמסר: "לאור התנגדות משרד האוצר לא נמצא פתרון אחר לתמיכה (במפעל מיחזור פלסטיק)"

ממשרד האוצר נמסר: "משרד האוצר תומך בהסדרה של שוק המחזור באמצעות צעדים תשתיתיים, הכוללים בין היתר הקמת מתקני מיון שיגדילו את היקף חומרי הגלם המועברים למחזור. כמו כן, המשרד הבהיר את עמדתו כי אינו מתנגד למסלול סיוע לעידוד השקעות הוניות וטכנולוגיות במפעלי מחזור, זאת על פי אמות המידה הנהוגות בכלי הסיוע השונים של המדינה."


חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
 תהל עוזי רוזנטל 072-3712012 Tahal@infospot.co.il
נגב אקולוגיה יניב דמרי 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>