הממשלה אישרה את סגירת היחידות הפחמיות בחדרה עד 2022
סגירת היחידות תתאפשר רק לאחר חיבור 3 מאגרי גז טבעי למערכת ההולכה והקמת תחנת כח חלופית מונעת גז
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/7/2018

הממשלה אישרה ביום א' את סגירת היחידות הפחמיות 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה, עד חודש יוני 2022, תוך פירוט אבני הדרך לסגירתן. זאת בהמשך להבנות בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה בנושא זה.

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין, בירך את שר האנרגיה, יובל שטייניץ, על אימוץ עמדת המשרד להגנ"ס ויישום ההבנות לקביעת אבני הדרך, שיבטיחו את הצעד ההיסטורי לסגירת התחנות הפחמיות המזהמות. "הבטחנו – וקיימנו", אמר.

היחידות הפחמיות 1-4 תרמו ב-2016 ליותר מ-25% מהפליטות

נזכיר כי שטייניץ, הכריז על התוכנית לסגירת היחידות הפחמיות כבר לפני שנתיים, לאחר אישור מתווה הגז והבטחת אספקתו למשק. שטייניץ הדגיש אז, כי מדובר בהמשך ישיר למדיניות משרד האנרגיה לפיה השימוש בפחם יוקטן למינימום האפשרי, תוך שמירה על מקסימום ביטחון אנרגטי.

לדברי המשרד להגנ"ס, יחידות 1-4 תרמו בשנת 2016 למעלה מ-25% מכלל הפליטות במזהמים העיקריים. כל קילוואט המיוצר בהן מזהם פי 10-1000 מייצור אותו קילוואט בתחנת כוח המופעלת בגז טבעי, ופי 3-8 מייצור הקילוואט בתחנה פחמית שהותקנו בה סולקנים. לכן, מוסיף המשרד כי קידום הפעולות שיבטיחו את סגירתן במועד שנקבע, בנוסף לבחינת דרכים נוספות לצמצום השימוש בהן עד למועד הסגירה, כגון הפעלה עונתית, יביאו להפחתה מיידית בזיהום האוויר ובפגיעה הבריאותית בתושבי חדרה וסביבתה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. חברת חשמל תפחית את השימוש בפחם ב-30%, 4.01.2018
 2. שטייניץ ממשיך לקדם מדיניות 'אנטי-פחמית', 14.11.2017
 3. טכנולוגיה ישראלית חדשה לצמצום פליטות בחברת חשמל, 27.11.216
 4. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

התנאי: חיבור 3 מאגרי גז טבעי למערכת ההולכה

החלטת הממשלה קובעת כי סגירת תחנת הכוח הפחמית תחויב בקיומם של 2 תנאים:

 1. אספקת גז טבעי למשק באמצעות חיבורם של 3 מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם יחובר למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי בתשתית נפרדת. כיום צורך המשק גז טבעי ממאגר "תמר", ו-2 מאגרים נוספים צפויים לספק גז טבעי עד שנת 2022: מאגר "לוויתן" בסוף 2019 ומאגר "כריש-תנין" בסוף 2020.
 2. תחילת הפעלה של תחנת כח חדשה שתופעל על גז טבעי, בהספק של כ-600 מגה ואט, שתוקם ע"י חברה בת של חברת החשמל לא יאוחר מ-1.6.2022

לוחות זמנים לחיבור מאגרי הגז והשבתת היחידות הפחמיות

החלטת הממשלה גם מפרטת את לוחות הזמנים לאבני הדרך:

חיבור מאגר לוויתן:

 1. ינואר 2019 – הובלת בסיס האסדה למיקומה
 2. אוגוסט 2019 – הובלת אסדת ההפקה
 3. דצמבר 2019 – תחילת הזרמת הגז למערכת ההולכה הארצית

חיבור מאגר כריש תנין:

 1. ינואר 2019 - חתימת חוזה להקמת FPSO
 2. מרץ 2021 – תחילת הזרמת גז למערכת ההולכה הארצית

הפסקת פעילות היחידות הפחמיות

 • מרץ 2019 - הגשת התוכית להקמת 2 מחז"מים באורות רבין
 • ינואר 2020 - תחילת הקמת המחז"מ הראשון
 • יוני 2022 - הפעלה של המחז"מ הראשון והפסקת פעילותן של יחידות 4-1

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "החלטת הממשלה מהיום מבטיחה לציבור כי אכן תופסק הפעלת היחידות הפחמיות המזהמות בלוח זמנים קצר ככל האפשר, ומדגישה את המחויבות להפחתת שיעור התחלואה והתמותה כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר ממקור הזיהום הגדול במדינה. סגירת התחנות הפחמיות תוביל גם לחיסכון כלכלי למשק בהיקף של מיליארדי שקלים, ותצעיד את משק החשמל למאה ה-21 כפי שנעשה במדינות המפותחות בעולם".

שר האנרגיה, שטייניץ: "הממשלה אישרה היום את תוכניתי לסגירת התחנה הפחמית בחדרה והחלפת הפחם בגז טבעי כחול לבן. הפחם מזהם את האוויר שאנו נושמים בערך פי 30 מאשר הגז הטבעי, ותחנת הכוח הפחמית בחדרה היא תחנת הכוח המזהמת ביותר במדינת ישראל מזה עשרות שנים. אנו יוצאים לדרך חדשה, ותושבי נתניה, חדרה, אור עקיבא, פרדס חנה והסביבה יזכו סוף סוף לנשום אוויר צלול, בריא ונקי יותר".

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "אני שמח מאוד על אחת ההחלטות החשובות והאסטרטגיות ביותר לשמירה על בריאות הציבור וכן על הירתמות משרד האנרגיה, בהובלת השר יובל שטייניץ".

תגובת חברת החשמל: "חברת החשמל מברכת על החלטת הממשלה שהינה עוד שלב בדרך ליישום הרפורמה ההיסטורית בחברה ובמשק האנרגיה".

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוסח החלטת ממשלה: הפסקת פעילות היחידות הפחמיות ב'אורות רבין', 29.07.18 [pdf]
 2. מדיניות הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות, 11.2017, משרד האנרגיה [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה