מפעל המיחזור 'אביב' בסכנת סגירה עקב צניחת מחירי הנפט
משרד האוצר מסרב לתמוך במפעל. ח"כ גפני יו"ר ועדת הכספים: "אטימות של משרד האוצר. אני נותן לכם שבוע לשנות את דעתכם לפני שאני מודיע לכולם ששר האוצר לא מעניין אותו העובדים בנגב ומעדיף את העובדים בטורקיה"
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/8/2017

מחלוקת בין משרדי האוצר והגנת הסביבה עלולה להביא לסגירתו של מפעל אביב, העוסק במיחזור בקבוקי פלסטיק ונמצא בקשיים כלכליים. לפני כחודש פרסמנו כי במסגרת דיון שהתקיים בכנסת מחה ירון מזרחי, מנכ"ל מפעל המיחזור 'אביב' על העדר תמיכה של קרן הניקיון במפעלי מיחזור פרטיים הנמצאים על סף קריסה עקב שינויים גלובליים ובפרט מפעל 'אביב'.

מזרחי טען אז בדיון, כי נציגי הקרן ממשרד האוצר ומהשלטון המקומי לא מסכימים להעברת כספים למפעלים פרטיים: "המדינה מעדיפה לשלוח את הפלסטיק לחו"ל. משרד האוצר לא מכניס שיקולים סביבתיים, אלא שיקולים טכניים. הם התנגדו למנגנון הגנה על המחיר, ולכן המפעל נמצא על סף סגירה".

משרד האוצר מסרב לשחרר כספים מקרן הניקיון

הסיפור כדלקמן, מפעל המיחזור אביב, שהוקם בשנת 1992 במועצה התעשייתית נאות חובב, הוא מפעל למיחזור בקבוקים היחיד שנותר בישראל. לחברה מערך איסוף של פסולת מכלי משקה המגיעים למפעל, עוברים מיון, שטיפה, ניקוי וגריסה לפתיתי פלסטיק הנמכרים כחומר גלם לתעשיית הפלסטיק.

בשנים האחרונות מחיר הפלסטיק ה'בתולי' המשמש כחומר גלם לתעשיית הפלסטיק ירד משמעותית בעקבות ירידת מחירי הנפט, ממנו מופק פלסטיק. לכן מפעלי מיחזור פלסטיק בכל העולם מתקשים להתחרות במחירי חומר הגלם ה'בתולי' ובפרט מפעלי מיחזור במדינות מערביות, בהם עלויות השכר והעמידה בתקנים גבוהות משמעותית ממדינות מתפתחות.

בעקבות המצב הזה, מפעל המיחזור 'אביב' צמצם בשנים האחרונות את פעילותו עד כדי סכנת סגירה והוא מבקש תמיכה זמנית מהמדינה כל עוד מחירי הנפט נמוכים ומקשים על חומר הגלם הממוחזר שהוא מפיק להתחרות בחומר הגלם ה'בתולי'. אם המפעל ייסגר, הבקבוקים יישלחו למיחזור בטורקיה או בסין ככל הנראה ולא תישאר בישראל יכולת למחזר בקבוקי PET.

קשיים דומים יש למפעלי מיחזור נוספים (צמיגים, זכוכית וכו') ולכן המשרד להגנ"ס יזם לאחרונה קול קורא לתמיכה של 15,000,000 ₪ במפעלי מיחזור בישראל. אלא שהתקציב לקול הקורא לא אושר בקרן הניקיון. נזכיר, כי בקרן הניקיון הצטברו עודפים של מאות מיליוני ₪ שמקורם בהיטל ההטמנה שמשלמות בעיקר הרשויות המקומיות אך גם מפעלי התעשייה ונועדו לעודד את המיחזור בישראל.

הקרן דנה בנושא בחודש פברואר האחרון, אלא שבהנהלת קרן הניקיון יושבים 2 נציגים של משרד האוצר ו-2 נציגים של השלטון המקומי, בנוסף ל-3 נציגים של המשרד להגנ"ס, ובקשת התמיכה במפעלי המיחזור עוררה התנגדות ונדחתה.

ח"כ גפני: מדוע לשלם לטורקים?

מאחר והאוצר ממשיך לדבוק בסירובו לתמוך בפעילות 'אביב' מכספי קרן הניקיון, ומאחר והמפעל נמצא בקשיים כלכליים הנושא הובא לדיון בתחילת השבוע בוועדת הכספים של הכנסת. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), נזף באנשי האוצר ואמר: "אני רואה כאן אטימות של משרד האוצר. אני נותן לכם שבוע לשנות את דעתכם לפני שאני מודיע לכולם ששר האוצר לא מעניין אותו העובדים בנגב ומעדיף את העובדים בטורקיה".

גפני אמר בדיון כי השר להגנ"ס, זאב אלקין, אמר לו במפורש שהוא תומך במתן תמיכה ושברגע שמשרד האוצר יאשר העברת כספים למפעל הוא יכנס את קרן הניקיון ויסייע למפעל. "למה אתם מתערבים בכלל? עשרות עובדים יפוטרו. למה לא לסייע להם מקרן הניקיון, למה לשלם לטורקים?"

גיא סמט, סמנכ"ל המשרד להגנ"ס, האמון על נושא הפסולת, צידד בדבריו של גפני ואמר שהמשרד תומך במפעלי המיחזור, ולכן לא רואה מניעה שלא לסייע.

הפתרון של האוצר: לתקן את סעיף היצוא בחוק האריזות

נציג משרד האוצר, טען כי באופן חוקי אין מקום לתת סובסידיה למפעל מקרן הניקיון והציע פתרון חלופי לפיו חברי הכנסת יכולים להוריד את המכסה המותרת ליצוא של פסולת פלסטיק ע"י תיקון הסעיף הרלוונטי בחוק האריזות המתיר יצוא (6ה'): "ייצא יצרן או יבואן... פסולת אריזות למטרות מיחזור או השבה, רשאי המנהל להכיר במשקל פסולת האריזות כאמור, כולו או חלקו, כפסולת אריזות שבוצע לגביה מיחזור מוכר... עד לשיעור של 20 אחוזים מיעדי המיחזור לפי סוג חומר, לכל סוג חומר."

במפעל המיחזור 'אביב' תומכים בהורדת שיעור היצוא המותר בחוק האריזות, אך רק כפתרון ארוך טווח שלא יכול לבוא במקום תמיכה ישירה כעת. באביב מסבירים כי תהליכי שינוי חקיקה הם ממושכים ותוצאתם לא מובטחת, מה גם שהיישום כרוך באכיפה יעילה שלא תמיד קיימת.

מנגד המפעל מסביר, כי הוא נמצא בסכנת סגירה אמיתית וכי הפעילות הצטמצמה לכדי 50% מהפעילות בשנים האחרונות. המפעל מעסיק כיום 35 עובדים ישירים ומספק עוד עבודה רבה לקבלני משנה, אך נמצא בהפסדים. כך יוצא שאיש עסקים פרטי (יצחק מזרחי) מממן מכיסו הפרטי את ענף תעשיית מיחזור הבקבוקים בישראל.

התייחסויות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "ירידת מחיר חומרי הגלם משפיעה על תעשיית מיחזור הפלסטיק לרעה. המשרד להגנת הסביבה ביקש לפרסם הליך לתמיכה בתעשייה זו באמצעות קרן הניקיון, אך לצערנו הוא לא אושר על ידי הנהלת הקרן. המשרד נותר בעמדתו כי ניתן לתמוך בתעשייה זו לתקופת ביניים באמצעות הגנה על מחיר המוצר עד לביצוע תיקוני חקיקה, שינוי ואכיפה."

 ----------

קישורים רלוונטיים:

  1. קרן הניקיון ממשיכה לחלק כספים: מי יקבל 225 מיליון ₪?, 03.08.2017
  2. "הירוקים": אלקין מסרב לצרף לקרן הניקיון נציג מארגוני הסביבה, 09.07.2017
  3. 110 מיליון ₪ | רשימת ההוצאות של קרן הניקיון ב- 2016 נחשפת, 21.06.2017
  4. למי חילקה קרן הניקיון 150,000,000₪? ולמי סרבה?, 19.03.2017
  5. 26 מיליון ₪ מקרן הניקיון ל- 6 חברות שייצרו דלק מפסולת חקלאית, 28.02.2017
  6. המשרד להגנ"ס: קרן הניקיון לא תהיה מוטה להפרדה במקור, 05.12.2016
  7. המשרד להגנ"ס מלווה לעצמו 260 מיליון ₪ מהיטל ההטמנה, 13.11.2016
  8. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
 תהל עוזי רוזנטל 072-3712012 Tahal@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>