נוסח מעודכן לחישוב אגרת פסולת עודפת מבתי עסק
משרד הפנים פרסם נוסח מורחב לאמות המידה אותן פרסם לפני כ-4 חודשים. באילו קריטריונים יצטרכו לעמוד מפעלים כדי ליהנות ממרכיב עידוד גבוה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/2/2018

בהמשך לפרסום שלנו מלפני כ-4 חודשים לפיו מאפריל תגבה אגרה בגין פסולת עודפת מבתי עסק ומפעלים, משרד הפנים פרסם נוסח מעודכן ומורחב של אמות מידה לחישוב אגרה בגין פינוי פסולת עודפת מבתי עסק ומפעלים המפרטת בהרחבה את נושא חישוב כמות הפסולת לעובד ומרכיב העידוד.

רקע על פסולת עודפת

נזכיר, כי כבר לפני 5 שנים קבע בג"ץ כי רשויות מקומיות יוכלו לגבות מבתי עסק אגרה ייעודית בגין איסוף פסולת מסחרית עודפת בנוסף לפסולת הרגילה, על פי עקרון המזהם משלם. אלא שבג"ץ התנה את יישום האגרה בקביעת קריטריונים אחידים על ידי משרד הפנים שיגדירו מה היא אותה פסולת עודפת.

אלא שעד היום התחום לא מוסדר באופן אחיד, כאשר ישנן רשויות מקומיות המפנות פסולת מעסקים ותעשייה ללא גביית אגרה מיוחדת, ברשויות אחרות על המפעלים והעסקים לדאוג לפינוי עצמי של הפסולת, בעוד שבאחרות, למרות שאין קריטריון ארצי, גובים היטל פסולת מהעסקים על בסיס תקנות עזר עירוניות קיימות.

אמות המידה של משרד הפנים לחישוב כמות פסולת עודפת

משרד הפנים פרסם כאמור לפני מספר חודשים נוסחה לחישוב פסולת עודפת. לפי הנוסחה מפחיתים מכמות הפסולת הכוללת שמייצר העסק את כמות הפסולת הבסיסית, שהרשות לא גובה אגרה בגין פינויה. ההפרש המתקבל היא כמות הפסולת העודפת בגינה יצטרך העסק לשלם אגרה לרשות עבור פנויה.

חישוב כמות הפסולת הבסיסית קצת יותר מורכב ומתבסס על נוסחה שלוקחת בחשבון את מספר העובדים וכמות הפסולת התואמת שימוש ביתי לעובד.

את התוצאה המתקבלת מכפילים במקדם התאמה לעסק:

 • תעשייה ומלאכה – 1.5
 • מסחר, משרדים וכל סוגי העסקים האחרים – 2

התוצאה שמתקבלת מוכפלת במרכיב עידוד המיחזור והשימוש החוזר בפסולת תעשייתית על בסיס ההנחה שעסקים יכולים לייעל את הליכי הייצור ביתר קלות. רכיב זה ייקבע ע"י הרשות המקומית על פי מקדמים מותאמים לסוג העסק. על הרשות המקומית לקבל את אישור המשרד להגנ"ס למקדם זה לפני שיגולם בתחשיב המועבר למשרד הפנים. 

חישוב כמות הפסולת לעובד                                            

כעת פרסם משרד הפנים הסבר מורחב לגבי חישוב כמות הפסולת לעובד ולגבי מרכיב העידוד.

כמות הפסולת לעובד תחושב  לפי כמות הפסולת העירונית המעורבת של הרשות המקומית בשנה לחלק למספר התושבים. נתון זה יש לשקלל באמצעות מתאם שהות בעבודה ומקדם פסולת אורגנית. אחת ל-3 שנים תתבקש הרשות לבחון את הנתונים ובמקרה של סטיה של 15% ומעלה תתבקש לעדכן את התעריפים.

החישוב מתבסס על נוסחה שלוקחת בחשבון את כמות הפסולת העירונית המעורבת המפונה ע"י הרשות מוכפלת בחלק היחסי של הפסולת האורגנית מתוך הפסולת העירונית המעורבת כפול מתאם פסולת לזמן שהות בעבודה  (0.625). את התוצאה מחלקים למספר התושבים ברשות.

בהתאם להערכת המשרד להגנ"ס ממוצע ארצי עבור פסולת עסקית בסיסת הינו 0.5 ק"ג ליום לעובד. כאשר יחס ההמרה בין משקל לנפח בכלי אצירה הוא 0.09 ק"ג לליטר.

חישוב מרכיב עידוד מיחזור

מרכיב עידוד מיחזור  יהיה כפוף לאישור המשרד להגנ"ס ויקבע בערך של 1 או 0.1 בהתאם לקריטריונים הבאים:

המקדם יוגדר 1 אם יתקיימו הסעיפים הבאים:

 1. בבית העסק מתבצעת הפרדה של כל פסולת האריזות
 2. מתבצע פינוי פסולת אריזות בהתאם לחוק האריזות
 3. מתבצעת הפרדה של כל פסולת אלקטרונית והסוללות שאינה מהמגזר הביתי המצטברת בעסק ופינויה בהתאם לחוק
 4. מתבצעת הפרדה של פסולת אלקטרונית וסוללות מהמגזר הביתי במצטברת בעסק ופינויה

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מאפריל תגבה אגרה בגין פסולת עודפת מבתי עסק ומפעלים, 24.09.2017
 2. עיריית קריית גת תגבה אגרה על פסולת עודפת מעסקים, 13.03.2017
 3. בקרוב: הכרעה על היטל בגין פינוי פסולת עודפת לבתי עסק,12.09.2016
 4. לראשונה בישראל: מערכת שכונתית פניאומטית לפינוי אשפה, 28.02.2017
 5. מדיניות מעודכנת לפסולת עירונית, 23.02.2017
 6. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
 7. מידע נוסף על פסולת עירוניתinfospot

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. אמות מידה לחישוב אגרת פסולת עודפת09.2017 משרד הפנים [pdf]
 2. אמות מידה לחישוב אגרת פסולת עודפת, 02.2018, משרד הפנים [pdf]
 3. עמדת היועץ המשפטי לממשלה04.2017 [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה