האם תקום מועצה תעשייתית במתחם בז"ן?
הוועדה שמינה שר הפנים תמליץ בקרוב האם להקים מועצה תעשייתית. מי חושש מלתת למפעלים להיות שותפים בגוף שאחראי בין השאר על האכיפה נגדם? ומי טוען שהמצב כיום מחייב שינוי?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/5/2018

לפני כשנה הורחבו סמכויות הוועדה הגיאוגרפית שמינה שר הפנים, אריה דרעי, כך שתבחן את סוגיית הקמת מועצה תעשייתית במתחם בז"ן ותש"ן במפרץ חיפה. עד כה קיימה הוועדה מספר פגישות במהלכן בעלי עניין שונים הביעו את עמדתם. הוועדה צפויה להגיש בקרוב את המלצותיה לשר הפנים, האם להקים מועצה תעשייתית או לאו.

הרקע לסוגיית הקמת מועצה תעשייתית במפרץ חיפה

נזכיר כי בספטמבר 2016 הוקמה הוועדה הגאוגרפית חיפה, בראשותו של עמרם קלעג'י, מנכ"ל משרד הפנים לשעבר, שהוסמכה לבחון את חלוקת ההכנסות ממתחם בז"ן בין 13 רשויות מקומיות סמוכות (חיפה, נשר, קריית אתא, זבולון, דלית אל כרמל, עספיא, רכסים, קריית טבעון, שפרעם, בסמת טבעון, קריית מוצקין, קריית ביאליק וקריית ים). כעבור חצי שנה דרעי הרחיב את אפשרותה של הוועדה להמליץ בפניו על הקמת מועצה מקומית תעשייתית בז"ן ותש"ן, דוגמת רמת חובב ותפן.

במשרד הפנים הסבירו אז, כי עמדת בז"ן היא שיצירת מועצה תעשייתית, תאפשר להשקיע בתחזוקת המתחם. לטענתה, המינהלת שאמורה להפעיל את המתחם אינה מבצעת את תפקידה וכל ההוצאות על תחזוקה ותפעול של המתחם מוטלים עליה. מנגד, עיריית חיפה והרשויות המקומיות הסמוכות, מתנגדות למהלך, בטענה שתפחת יכולתן לפקח על מתקני המפעלים המשפיעים ישירות על איכות האוויר והזיהום באזור.

נציין כי מועצה תעשייתית מורכבת מ- 9 חברים, 3 נציגי מפעלים, 3 נציגי רשויות מקומיות סמוכות, ו-3 נציגי משרדים ממשלתיים: משרד הבריאות, משרד הכלכלה ונציג משרד הפנים שאינו עובד מדינה ומשמש כיו"ר המועצה.

המתנגדים להקמת מועצה תעשייתית

הרשויות המקומיות הסמוכות: מרביתן מתנגדות להקמת המועצה התעשייתית בנימוק שהפיקוח צריך להיות בידי הניזוקים מהפעילות התעשייתית, כלומר התושבים, ולא יתכן שהגורם המזהם יפקח על עצמו. כמו כן, טוענות הרשויות, כי הן יהיו בעמדת מיעוט בוועדה, רק 3 נציגים מתוך 9 חברים, כך שקולם לא ישמע. עוד הן מוסיפות כי במקום לצמצם רשויות כדי לחסוך כסף, מוסיפים עוד רשות כך שהקמת מועצה תעשייתית גם תגדיל את ההוצאה הציבורית. ולבסוף הן מציינות כי מדובר במהלך בו השלטון המרכזי והממשלה מנסה לקחת חלק מהכוח של השלטון המקומי.

הוועדה המקומית המשותפת לתכנון ובנייה: מתנגדת להקמת מועצה מקומית תעשייתית במתחם בז"ן. לטענת הוועדה, הרכבה  של הוועדה המשותפת לתכנון ובנייה והאופן בו היא פועלת שומרת בצורה מיטבית על האיזונים בין כל האינטרסים הקיימים: בין פיתוח המתחם, שמירת הסביבה ובטיחות הציבור. לדבריה, הקמת מועצה תעשייתית, הכוללת נציגות משמעותית למפעלים, תפגע ביכולת האכיפה הקיימת.

עמותת אדם טבע ודין: מתנגדת להקמת המועצה וטוענת כי המצב כיום אינו טוב דיו אך הקמת מועצה תעשייתית רק תחמיר את הבעיה. באט"ד סבורים כי יש לחזק את המשרד להגנ"ס ואיגוד ערים מפרץ חיפה האמונים מטעם הרשויות על הפיקוח והאכיפה הסביבתית ולא לעקוף אותם. בנוסף הם מציינים כי מועצה תעשייתית תחזק באופן משמעותי את כוחם של המפעלים ותפחית את כוחן של הרשויות ושל המשרד להגנ"ס.

בנוסף מציינת העמותה טיעונים משפטיים וכלכליים. לדבריה, מבחינה משפטית הקמת מועצה תעשייתית מותרת רק באזור בעל אופי כפרי ולא בלב מטרופולין. מבחינה כלכלית, אט"ד דורשת קיום בדיקה כלכלית מקיפה לרבות בדיקת עלות-תועלת בדומה ל- RIA, אותו דורשת הממשלה בעניינים פעוטים בהרבה. בנוסף, הפניית הארנונה למועצה התעשייתית וגריעתה מהרשויות המקומיות תפגע בעקרון השוויון כיוון שברשויות מקומיות אחרות העסקים והתעשייה משלמים ארנונה לרשות המקומית. לדבריה, המהלך מחליש את הרשויות ועוקף אותן במקום לחזק אותן, ויביא להקמה מיותרת של גוף בירוקרטי פוליטי נוסף.

איגוד ערים מפרץ חיפה: הגוף האמון כיום על הפיקוח והניטור הסביבתי באזור טוען שהקמת מועצה תעשייתית תחליש את הפיקוח על המזהם העיקרי באזור מפרץ חיפה, שרק בשנה האחרונה אירעו בשטחו מספר תקלות חריג.
כמו כן באיגוד מסבירים כי הקמת המועצה תנתק את הקשר בין האזרחים המתגוררים באזור מפרץ חיפה ובין הגוף האמון על שמירת איכות האוויר אותו הם נושמים, ותדרדר את אמון הציבור באיכות הפיקוח ובאמינותו. זאת משום שכיום מיוצג הציבור הרחב בידי נציגי הציבור הנבחרים שיושבים במועצת הגוף המפקח איגוד ערים, המשמש כגוף מייעץ וכבסיס לפעולות האכיפה הסביבתיות. לכן האיגוד מחויב לשמור על האינטרסים של אזרחי המפרץ כי הם אלו המפקחים על פעילותו, ולא כך יהיה אם אכן תקום המועצה התעשייתית שתפעל בניתוק מהרשויות המקומיות. 

התומכים בהקמת מועצה תעשייתית

עובדיה עלי, יו"ר בז"ן: הופיע בפני הוועדה והסביר כי המתחם כיום מנוהל בצורה הפוגעת בחברה. לדבריו, בז"ן היא חברה אסטרטגית ביטחונית וכל פגיעה בחברה משמעותה גם פגיעה בצרכי המדינה, המשק והציבור. לכן חייבים לאפשר לה לפעול כנדרש לרבות על-ידי יצירת תשתית מוניציפלית הפועלת משיקולים ענייניים ומקצועיים.

לדבריו, עיקר ההתנגדויות שהוצגו בפני הועדה נוגעות לשיקולים כלכליים והגנת הסביבה. אלא שלדבריו בנוגע לשיקולי איכות סביבה העירייה ממילא אינה תורמת דבר שכן כל הרגולציה והפיקוח נעשים ע"י המשרד להגנ"ס ותפקידו של המשרד להג"ס לא ישתנה לאחר הקמת מועצה תעשייתית. עוד הוא הוסיף שלמפעלים רק 3 נציגים מתוך 9 ועליהם חלים הכללים של מניעת ניגוד עניינים, כך שלנציגי הציבור עדיין רוב ברור במועצה.

באשר לשיקולים הכלכליים, לדברי עלי, ב-10 השנים האחרונות שילמו מפעלי המתחם מעל 500 מיליון ₪ ארנונה ולמעלה מ-250 מיליון ₪ עבור היטלים שונים. לדבריו, מהכספים האלה לא הושקע שקל חזרה בשיפור השירותים במתחם או בשיפורים בתחומי איכות הסביבה. עם הקמת המועצה התעשייתית בבז"ן מצפים שחלק מהכסף ישמש למטרות החשובות שכולם מרבים לדבר עליהן  ובכללן הרחבה ותחזוקה של מערכות ניטור, היערכות למצבי חירום, בטיחות ועוד.

עלי הוסיף, כי עיריית חיפה פועלת בצורה בלתי עניינית הפוגעת במפעלים, והביא כדוגמה את התנהלות העירייה שהוציאה צו הפסקה מינהלי לבז"ן בעקבות פרסומים שגויים בנוגע לתפוצת סרטן בקרב ילדים, ללא שימוע וללא התראה. לדבריו, בעקבות התערבות בית המשפט  הודתה העירייה בטעות וביטלה את הצווים.

לדבריו, מועצה תעשייתית מתמקדת בנושאים החשובים לטיפול במתחם, פועלת באמצעות אנשי מקצוע, נמצאת בתוך השטח ומסוגלת לתת שירותים יעילים ולבצע גם פיקוח. המועצה משוחררת מלחצים פופוליסטים ושיקולי בחירות.

משרד האנרגיה: מצדד בהקמת מועצה תעשייתית שכן מדובר במתחם קריטי לקיומו של משק ישראלי מודרני שבשנים האחרונות לא מקבל היתרים נדרשים בהיבטי רישוי עסקים היות והקשיים הציבוריים להם מחויבים הגורמים העירוניים, מקשים על עבודה זו, המחייבת איזון מדויק וענייני בין הצרכים השונים.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. מועצה תעשייתית בחיפה: "אם חלילה הוועדה תאשר, הנושא יגיע לבג"ץ", 6.11.2017
  2. בג"ץ מחק את העתירה נגד הקמת מועצה תעשייתית במפרץ חיפה, 08.10.2017
  3. מה הפתרון למפרץ חיפה?, 25.05.2017
  4. נאות חובב במפרץ חיפה? 12.12.2016
  5. קנס של 2.7 מיליון ₪ וחקירה פלילית נגד כאו"ל, 22.05.2017
  6. האכיפה הסביבתית נגד מפעלי מפרץ חיפה נמשכת, 29.12.2016
  7. גידול של 300% בבדיקות פתע בארובות מפעלים 01.12.2016
  8. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: