הנחיות חדשות לטיפול בקרקעות מזוהמות
המשרד להגנת הסביבה מעדכן את רשימת ההנחיות המקצועיות בתחום קרקעות מזוהמות. הזדמנות טובה לעשות סדר בעדכונים האחרונים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 02/11/2016

המשרד להגנת הסביבה עדכן היום את רשימת ההנחיות המקצועיות בתחום קרקעות מזוהמות. העדכון הקודם היה ב 05.2016. לפניכם חלק ממסמכי הנחיות שהתעדכנו או התווספו לרשימה החדשה.

הסמכה לפי אשכולות לדיגום קרקע, גזי קרקע וגז תוך מבני

המסמך המדובר מגדיר את קטגוריות ההסמכה של מעבדות בתחום דיגום קרקע וגזי קרקע, המבוצעות מול הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. המסמך מסביר כי הסמכה לדיגום קרקע, גזי קרקע וגז תוך מבני תעשה לפי חלוקה של אשכולות ותתי אשכולות, כך שמעבדה תוכל להגיש בקשת הסמכה לאשכול מלא בלבד ולא תתאפשר הסמכה לחלק מאשכול. למעבדות שהינן מוסמכות, ההחלטה על הסמכה לפי אשכולות תיושם החל ממבדק ההסמכה מחדש של המעבדה, העוקב למועד פרסום הבהרה זו (01.06.2016).

במסמך מפורטים האשכולות ותתי האשכולות הרלוונטיים.

קישור למסמך [pdf].

אישור לשימוש במעבדות מחוץ לישראל לצורכי אפיון קרקע מזוהמת וגזי קרקע

המסמך המדובר עוסק בשימוש במעבדות מחוץ לישראל לצורך אנליזות במסגרת סקר קרקע ודיגום גז אקטיבי. המסמך מסביר כי השימוש במעבדת חוץ יעשה רק לאחר המצאת אסמכתא המעידה על הסמכה לתקן ISO/IEC 17025 כולל נספח המדגיש את הבדיקות שהמעבדה מוסמכת אליהן. ההסמכה צריכה להיות על ידי ארגון המוכר על ידי ILAC. את האסמכתא יש להעביר לאישור הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ולאגף קרקעות מזוהמות במשרד להגנ"ס. רק לאחר קבלת אישור המשרד יוכל להסתמך על תוצאות הבדיקות הרלוונטיות.

המסמך מציין מקרה חריג, של בדיקת פיצול, אותה יש לבצע בכל מקרה במעבדה מוסמכת בישראל.

קישור למסמך [pdf].

חידושים נוספים ברשימת ההנחיות של קרקעות מזוהמות

הנחיות נוספות אשר מופיעות לראשונה ברשימת המסמכים, אך כבר דיווחנו לכם על פרסומם בעבר הם:

ברשימה מצוינים גם 2 מסמכים אותם המשרד יפרסם בעתיד:

  • הנחיות לדיגום גז בחלל מבנה. עתיד להיות מפורסם במהלך דצמבר 2016.
  • הנחיות לדיגום באמצעות מכשיר שדה XRF

קישור לרשימת מסמכי ההנחיות תחום קרקעות מזוהמות (10.2016) [pdf]