לראשונה זה 13 שנה מט"שים לא קרסו בעקבות עונת מסיק הזיתים
סיכום עונת מסיק 2017: רק 5% מהעקר הוזרם לביוב ונחסכו 8 מיליון ₪ בניצול קולחין להשקיה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/2/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח המסכם את עונת המסיק של שנת 2017. לפי הדוח נערך מבצע נרחב לאיסוף ופיזור מבוקר של מי עקר (נוזל המכיל את פסולת תהליך הפקת שמן הזית) שלווה באיתור שטחי פיזור תוך שיתוף פעולה עם רשות המים ותאגידי המים והביוב.

לראשונה זה 13 שנה מט"שים לא קרסו

על פי הדוח, עונת המסיק של 2017 היא השנה הראשונה, מאז 2004, בה מט"שים לא קרסו ולא הזרימו לנחלים ולים שפכים (למעט מקרה אחד), לא היו קריסות של תחנות שאיבה או סתימות של שוחות ביוב, רק 5% מהעקר הוזרם לביוב או לסביבה והמבצע הביא לחסכון של 8 מיליון ₪ בניצול קולחין להשקיה בהשקעה של חצי מיליון ₪ במימון ממשלתי. יחד עם זאת קיים חוסר נפח אגירה במספר בתי בד, ועדיין קיימים בתי בד שיש להם חיבור פיראטי לביוב.

 

בנוסף, על פי הדוח, בשנת 2017 אותרו פי 4 שטחי פיזור עקר לעומת 2016. במסגרת הפרויקט התבצעו למעלה מ-1600 סיורי פיקוח ובקרה באתרים שונים על מנת לזהות מפגעים ואירועים בהם ישנה הזרמה וטיפול לא סביבתי בעקר.

סבסוד מחיר הטיפול בעקר

בישראל פועלים כיום 123 בתי בד וכמות העקר מוערכת בכ-45,000 מ"ק לעונה. דרך הטיפול הנפוצה כיום היא פיזור העקר בשטחים חקלאיים בצורה מבוקרת. המשרד להגנת הסביבה אימץ את הנחיות האיחוד האירופי לפיזור העקר מבחינת מינון ועומס העקר ובכל שנה מתבצעות פעולות איסוף ופיזור עקר.

למרות הפעולות האינטנסיביות של המשרד כדי למנוע את מפגעי העקר, בכל שנה עדיין מוזרמות כמויות עקר לנחלים ולסביבה. הזרמות העקר לנחלים נגרמות בגלל אי עמידה בדרישות החוק של בעלי בתי הבד, חוסר בשטחי פיזור ובשל מחיר יקר שנדרש לטיפול בעקר העומד על כ-50 ₪ לקוב. השנה, רשות המים, תאגידי מים וביוב והמשרד להגנ"ס סבסדו את מחיר הטיפול בעקר והורידו אותו ל-15 ₪ לקוב. במסגרת המבצע התבצעה גם בקרה על קבלני הטיפול בעקר על מנת לוודא שיעמדו בהנחיות.

הדו"ח המלא מופיע בהמשך.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. תיק סביבתי נוסף מסתיים בעונש מאסר בפועל, 17.05.2015
  2. הנחיות חדשות לבעלי בתי בד בעניין טיפול בעקר (פסולת הפקת שמן זית) 4.11.2014
  3. מסמך הנחיות לטיפול בעקר, המשרד להגנ"ס [pdf]
  4. עמוד ראשי - משפט סביבתי
  5. עמוד ראשי - שפכים תעשייתיים

---------

מסמכים רלוונטיים:

עונת סיכום מסיק 2017, המשרד להגנ"ס [pdf]

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: