קרן הניקיון ממשיכה לחלק כספים: מי יקבל 18 מיליון ₪?
אילו פרויקטים אושרו ולמה הבקשה להקמת מערך וניהול של פסולת ברשויות המקומיות לא אושרה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/2/2018

בישיבת הנהלת הקרן לשמירת הניקיון שהתקיימה לפני כארבעה חודשים הוצגה התוכנית האסטרטגית לענף הפסולת העירונית שהצגנו בשבועות האחרונים ולכן לא נחזור על הדברים. אך לצד זה, אושרו הוצאות נוספות בסך כ-18 מיליון ₪ לטובת פרויקטים ותמיכות שונות מכספי חשבון היטל ההטמנה השמורים בקרן.

נזכיר, כי חשבון ההטמנה בקרן הניקיון, ממנו נלקחים הכספים המדוברים, כולל את כספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות על כל טון פסולת שהן מעבירות להטמנה. בשנים הקרובות, מרבית התקציב של הקרן תלך לטובת תוכנית אסטרטגית של פיתוח שוק הפסולת העירונית, הכוללת בין היתר הקמת מתקני מיון והשבה. בהנהלת הקרן חברים נציגי המשרד להגנ"ס, משרד האוצר, והשלטון המקומי.

הבקשה של השלטון המקומי לא אושרה

בקשה להקצות 2.6 מיליון ₪ מחשבון ההטמנה לטובת הקמת מערך לייעוץ וניהול של פסולת ברשויות המקומיות זכתה להתנגדות מצד נציגי משרד האוצר שחברים בהנהלת הקרן, שלא הבינו מדוע הרשויות צריכות עזרה ברישום בקשות תמיכה לאור תקציבים קודמים שאושרו בהנהלת הקרן. הסברי נציג השלטון המקומי שרשויות מקומיות חלשות זקוקות לעזרה בנושא זה לא עזרו והבקשה לא עלתה להצבעה.

מאחר והבקשה לא אושרה, נציג השלטון המקומי בקרן התנגד לשאר ההצעות שעלו להצבעה באותה ישיבה, אך היות והיה במיעוט, התנגדותו לא השפיעה על קבלת כל שאר הבקשות שהוגשו.

18 מיליון ₪ לפרויקטים שונים

אלה התקציבים שאושרו בהנהלת קרן הניקיון:

 • 7.3 מיליון ₪ לתכנון סטטוטורי של מתקנים לטיפול בפסולת שתתפרש על פני 5 שנים.
 • 5 מיליון ₪ לסקר הרכב פסולת שאמור להתפרש ע"פ 4 שנים. כרגע הקרן אישרה רק את התקציב לסקר הראשון לשנים 2018-2019 בהיקף של 2.5 מיליון ₪.
 • 3.7 מיליון ₪ להקמת מאגר פסולת.
 • 1.5 מיליון ₪ לריסוק גזם בצפון
 • 819 אלף ₪ לייעוץ כלכלי לאגף האריזות במשך שנתיים.

התייחסויות

גיל לבנה, נציג השלטון המקומי בקרן אמר בתגובה: "לצערי עקב התנגדות נציגי האוצר והחשב הכללי בהנהלת הקרן לא אושרה הצעתנו למימון יועצים שיסייעו לרשויות המקומיות להגיש קולות קוראים כראוי ולהוציא לפועל תכניות משותפות למשרד להגנ"ס ולרשויות המקומיות. הצעה זו, שהיתה מתואמת עם הנהלת המשרד להגנת הסביבה, נועדה לסייע לרשויות המקומיות לעמוד בדרישות ההגשה המורכבות של קול קורא מודל תימרוץ שפורסם כבר לפני כשנתיים ועד היום אושרו בקשות של עשרות רשויות בודדות בלבד. תכנית מודל תמרוץ תוקצבה בקרן הניקיון בסך 380 מיליון ₪ והוצגה כספינת הדגל של המשרד שמטרתה לעודד רשויות מקומיות להעלות את שיעורי המיחזור על רצף של חמש שנים. לקול הוקרא ניגשו מעל 150 רשויות מקומיות. ברם, בשל מורכבות הקול קורא והאישורים הנדרשים לו עד כה אושרו עשרות רשויות בודדות. לפיכך, ועל מנת להוציא את התכנית מהעגלה התקועה, סוכם עם הנהלת המשרד שהקרן תעסיק יועצים שיסייעו לרשויות בהגשה ובבקרה, אולם כאמור נציגי האוצר התנגדו לתקצוב היועצים ותקעו את התכנית בכללותה. אציין שלפני שנים אחדות הנהלת הקרן נאותה לתקצב שכר יועצים לרשויות המקומיות לתכניות מרכזיות ומוצלחות של המשרד בשיתוף השלטון המקומי : "תג הסביבה", יישום חוק האריזות, , ו"בסביבה שווה". נציגי האוצר דאז בהנהלת הקרן תמכו במימון הייעוץ לתכניות, מה שמלמד שגישתם הנוכחית איננה עניינית. דוגמא זו מעידה על בעייתה המרכזית של קרן הניקיון – היעדר מנגנון ביצוע שיוציא לפועל את החלטותיה התקציביות של הנהלת הקרן ויישם את מדיניות המשרד להגנת הסביבה".

-----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מי יקבל 213 מיליון ₪ מקרן הניקיון?, 23.10.2017
 2. קרן הניקיון ממשיכה לחלק כספים: מי יקבל 225 מיליון ₪?, 03.08.2017
 3. למי חילקה קרן הניקיון 150,000,000₪? ולמי סרבה?, 19.03.2017
 4. 26 מיליון ₪ מקרן הניקיון ל- 6 חברות שייצרו דלק מפסולת חקלאית, 28.02.2017
 5. המשרד להגנ"ס: קרן הניקיון לא תהיה מוטה להפרדה במקור, 05.12.2016
 6. המשרד להגנ"ס מלווה לעצמו 260 מיליון ₪ מהיטל ההטמנה, 13.11.2016
 7. השלטון המקומי מכניס 2 נציגים לקרן הניקיון, 11.07.2016
 8. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
 תהל עוזי רוזנטל 072-3712012 Tahal@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>