פולה אורנשטיין | לשעבר במשרד להגנת הסביבה
לשעבר מרכזת בכירה זיהום אוויר תוך מבני ומטרדי ריח
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 23/7/2014

פולה אורנשטיין, לשעבר מרכזת בכירה זיהום אוויר תוך מבני ומטרדי ריח במשרד להגנ"ס. פרשה לגמלאות בשנת 2017.