סביבה 2050 - 2018

הכנס והתערוכה סביבה 2050 מרכז מידי שנה את השיח העסקי והציבורי בתחומי הקיימות והגנת הסביבה בישראל. 

השנה בכנס סביבה 2050:

  • התעשייה בישראל – האם אפשר בלעדיה?
  • מעורבות ממשלתית בפרויקטים בתחום איכות הסביבה
  • תחבורה חכמה והפחתת זיהום האוויר בתחבורה
  • פסולת | הציבור משלם אז הציבור ישלם פי 3
  • הון - עיתון - שלטון | הסיפור הסביבתי
  • עוברים מאדום לירוק בצריכת אנרגיה
  • הזדמנויות הטמונות באימות ה SDG's של האו"ם

מנהלת תוכן: ד"ר מיקי הרן, הקרייה האקדמית קריית אונו


תאריך: 30/01/2018
שעה: 09:00
מקום: תל אביב, מלון הילטון