סביבה 2050 - 2019

הכנס והתערוכה סביבה 2050 מרכז מידי שנה את השיח העסקי והציבורי בתחומי הקיימות והגנת הסביבה בישראל. 

פרטים נוספים בהמשך

מנהלת תוכן: ד"ר מיקי הרן, הקרייה האקדמית קריית אונו

תאריך: 30/01/2018
שעה: 09:00
מקום: תל אביב, מלון הילטון