שפכים תעשייתיים

שפכים תעשייתיים
איך מגדירים שפכי תעשייה? מה הם אפשרויות הטיפול בשפכי תעשיה? איזה שפכי תעשיה מותר להזרים לביוב וכמה משלמים בגינם?
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 25/12/2013

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בדרישות הרגולציה בתחום של שפכים תעשייתיים כתוצאה ממספר תהליכים אותם נפרט מיד. דרישות אלה מחייבות מפעלים ועסקים להשקיע משאבים על מנת לדווח, לנטר ולטפל בשפכים התעשייתיים.

הגדרות: שפכים תעשייתיים, שפכים חריגים, שפכים אסורים

מה הבעיה עם שפכים תעשייתיים?

שפכי התעשייה מהווים רק כ – 15% מכלל השפכים המוזרמים לביוב בישראל ואף על פי כן מקבלים תשומת לב רבה מהרגולטורים השונים והטיפול בהם דורש השקעת משאבים ניכרת. אחת הסיבות העיקריות לכך היא פוטנציאל הזיהום והנזק הגבוה שיש לשפכי תעשיה, הרבה יותר מחלקה היחסי בכלל השפכים בישראל.

בעיית טיפול בשפכים תעשייתיים במט"ש

בשפכי תעשיה יש סיכוי גבוה יותר למצוא מזהמים בריכוז גבוה הדורשים מהמט"ש (מכון טיפול בשפכים) הקולט טיפול עודף ויקר יותר ולפעמים אף חוסר יכולת לטפל בריכוז המזהמים. בנוסף, יותר שכיח למצוא בשפכי תעשיה מזהמים שהמט"ש כלל לא יכול לפרק או לסלק מתוך השפכים.

מכיוון שבישראל 86%(!) מהשפכים מושבים (משמשים להשקיה חקלאית), במידה ומט"ש מסוים לא יכול לטפל במזהמים, הנזק הנגרם כפול, היות וגם מפסידים מי השקיה וגם יש להעביר את אותה מנת שפכים מזוהמת למתקן טיפול מיוחד ויקר. שלא לדבר על אפשרות שהמזהמים לא מטופלים ובכל זאת מוזרמים מהמט"ש להשקיה חקלאית.

איך אפשר לטפל בשפכים תעשייתיים?

בפני מפעל או עסק המייצר שפכים תעשייתיים האסורים בהזרמה למערכת הביוב העירוני, עומדות 2 אפשרויות:

  1. להקים מתקן קדם לטיפול בשפכים בשטח בית העסק שיהפוך את השפכים לכאלה הניתנים להזרמה למערכת הביוב העירונית.
  2. לפנות את השפכים למתקן מיחזור/סילוק/הטמנה מוסדר על פי חוק.

איזה גופים ממשלתיים רלוונטיים לשפכים תעשייתיים?

  • המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות, הממונה על שפכי תעשיה, אתי נתן
  • רשות המים, אגף איכות מים, ממונה שפכי תעשייה, ד"ר הראל גל.
  • משרד הבריאות.

חקיקה בשפכי תעשייה

חוקים, תקנות וכללים רבים עוסקים בהיבטים שונים של שפכי תעשיה, אך מסמך החקיקה העיקרי הוא כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014. כללים אלה, של רשות המים, מגדירים את ריכוז וזהות המזהמים האסורים בהזרמה למערכת הביוב או דורשים אישור מיוחד. כמו כן, הם מפרטים לגבי תוכנית הניטור, הבדיקות ודיגום השפכים התעשייתיים ונושאים נוספים ובכלל זה תעריפים.

רקע

התעשייה צורכת כ - 120 מיליון מ"ק מים בשנה המהווים כ- 6% מצריכת המים של המשק בישראל. מתוך צריכת המים של התעשייה, ההערכה היא כי 40% מתאדים, 20% נצרכים בתהליך ו- 40% מוזרמים לביוב. החלק היחסי של שפכי התעשייה מכלל השפכים בישראל הוא כ- 15% ערך פי 2 יותר גדול מהחלק היחסי של התעשייה בצריכת המים בישראל.

כתבות מעניינות על שפכים תעשייתיים:

עתירה בבג"ץ לביטול כפל בחיובי שפכי מפעלים

שינוי תעריפי שפכים אסורים

רדיוס מגן על קידוחי מים

הבהרות לכללי שפכי מפעלים

היתר הזרמת שפכים תעשייתיים לנחלים

תמצית דו"ח איגודן לשפכי מפעלים בגוש דן

ביצוע עבודות למניעת זיהום שפכים ממפעלים

היתר הזרמת שפכים תעשייתיים לים

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים:

 

שפכים תעשייתיים

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים