ניטור רציף בארובות
נדרשת לבצע ניטור רציף בארובות? מי רשאי לבצע את הניטור? היכן מפורסמים נתוני הניטור? כמה הוא עולה? ומי מציע את השירות בישראל?
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

ניטור רציף בארובה הוא מדידה קבועה ומתמשכת של האוויר הזורם בארובה לשם מדידת ריכוז המזהמים הרלוונטיים לניטור. כ – 70 מפעלים בישראל בהם כ - 170 ארובות, מחויבים בניטור רציף של הארובות על פי הוראות היתר הפליטה לאוויר.

היכן מפורסמים נתוני הניטור הרציף בארובות?

כיום, נתוני הניטור הרציף של הארובות השונות, משודרות בזמן אמת למשרד להגנת הסביבה או לאיגודי ערים לאיכות הסביבה שם ניתן לצפות בהם. המשרד להגנת הסביבה פועל בשנים האחרונות לאיחוד התצוגה של נתוני הניטור הרציף מהארובות השונות בישראל באתר ייעודי, לצד נתוני מערך ניטור איכות האוויר הפתוח, ליצירת מערך ניטור סביבתי דיגיטלי לאומי, לצורך התראה וניהול של אירועים סביבתיים.

הסמכה לניטור רציף בארובות

ניטור רציף בארובות מבוצע על פי נוהל ניטור רציף בארובה של המשרד להגנת הסביבה שמתעדכן מעת לעת.

הנוהל מציין כי מערכות ניטור רציף שהותקנו לאחר ה 1.11.2011 יהיו בעלות אישור QAL1 בתוקף מאושר על- ידי גוף אשר הוסמך על ידי הרשות המוסמכת במדינה מהמדינות החברות באיחוד האירופי.

נוהל ניטור רציף בארובה מגדיר גם את הבדיקות השונות שיש לבצע מעת לעת למערכות הניטור הרציף, המשמשות לכיול, ווידוא תקינות מערכת הניטור, והבטחת איכות. בין הבדיקות:

 • בדיקת מעקב שנתית AST [Assurance Surveillance Test]
 • בדיקות פונקציונאליות
 • בדיקות הבטחת איכות QAL1, QAL2, QAL3

את הבדיקות לעיל יכולה לבצע רק מעבדה מוסמכת, שהוסמכה לפי התקנים 17025 IEC/ISO EN ו- TS/CEN 15675  לביצוע פעולות הבטחת איכות של מערכות ניטור רציף בארובה ע"פ תקן 2014: 14181 EN BS ,על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל או על ידי גוף הסמכת מעבדות מקביל באירופה החבר בארגון הבינלאומי להסמכה   ILAC.

טיפים לבחירת ספק לביצוע ניטור רציף בארובה

חריגה מערכי סף למזהמים בארובה יכולה להוביל לעיצומים כספיים של מאות אלפי ₪ ואף אישום פלילי. ביצוע לקוי של ניטור רציף בארובה ובדיקות מערכת הניטור הרציף יכול להוביל לפסילת נתוני הניטור, מסקנות שגויות ובזבוז משאבים מיותר. לכן חשוב לבחור ספק אמין, מוסמך ומנוסה על פי ההמלצות הבאות:

 1. הסמכה ודרישות סף מקצועיות לניטור רציף בארובה: חובה לוודא שלספק יש את ההסמכות הנדרשות ושהן בתוקף.
 2. ניסיון: לוודא כי הספק מנוסה בביצוע ניטור רציף בארובות.
 3. המלצות: לבקש לדבר עם 2-3 נציגים של חברות שעברו תהליך דומה עם הספק.

----------------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

 

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מצגת: הוראה חדשה - ניטור רציף דיגיטלי בארובות, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. נוהל ניטור רציף בארובה, 04.2017 המשרד להגנ"ס [pdf]

קריאה נוספת:

 1. הנחיות חדשות לדיווח נתוני ניטור רציף בארובות, 10.12.2018
 2. עודכן נוהל ניטור רציף בארובה, 30.04.2017
 3. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09.10.2016