הנחיות חדשות לדיווח נתוני ניטור רציף בארובות
המשרד להגנ"ס רוצה לחבר את נתוני הניטור הרציף בארובות לבסיס נתונים ארצי כחלק מהקמה של מערך ניטור סביבתי דיגיטלי להתראה וניהול של אירועים סביבתיים. לכן יפרסם בקרוב הנחיות חדשות במטרה להסדיר את אופן העברת נתוני הניטור רציף בצורה אחידה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/12/2018

במסגרת סדנת ארובות שהתקיימה לאחרונה ביוזמת המשרד להגנ"ס והתאחדות התעשיינים, ניתנה התייחסות להוראה חדשה המתוכננת להיות מועברת בקרוב ל- 69 המפעלים הנדרשים לניטור רציף בארובה ועוסקת בהעברת נתוני הניטור הרציף בארובה למשרד להגנ"ס.

מערך הניטור הסביבתי הדיגיטלי

המשרד להגנ"ס פועל ליצירת מערך ניטור סביבתי דיגיטלי לאומי שישמש אותו לבקרה וקבלת התראות בעת התרחשות אירוע זיהום אוויר, זיהום נחל או ים או אירוע חומרים מסוכנים. לשם כך, המשרד פועל לחיבור של מספר מערכי ניטור דיגיטלי לבסיס נתוני ארצי שישמש את "מוקד הסביבה" של המשרד לניהול אירועים סביבתיים.

מערכי הניטור הסביבתי הצפויים להתחבר לבסיס הנתונים הארצי:

 1. ניטור אוויר ארובות: מערך ניטור רציף של ארובות במפעלים
 2. ניטור אוויר סביבתי
 3. גלאי חומ"ס
 4. גלאי הזרמה לים

אחידות באופן הדיווח של נתוני ניטור רציף של ארובות

כאמור, אחד הנדבכים של מערך הניטור הסביבתי הדיגיטלי הלאומי, הוא ניטור רציף של ארובות המפעלים, מערך הקיים כבר היום ב- 69 מפעלים בהן מנוטרות באופן רציף סה"כ 171 ארובות. אך על מנת לחבר את נתוני הניטור הרציף בארובות לבסיס הנתונים הארצי בשיטת דיווח אחידה, המשרד להגנ"ס מתכוון להוציא למפעלים הרלוונטיים מסמך הנחיות חדש "הוראה בדבר העברת נתוני ניטור רציף בארובה לממונה".

יישום מסמך ההנחיות החדש יהיה חובה מתוקף סעיף 15(א) בחוק אוויר נקי.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. עדכון הנחיות: תוצאות דיגום ארובות יפורסם ישירות לציבור, 05.12.2018
 2. דיגום ארובות: בקרוב יחייבו 3 חזרות על כל בדיקת ארובה, 05.12.2018
 3. עודכן נוהל ניטור רציף בארובה, 30.04.2017
 4. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09.10.2016
 5. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

הוראות הדיווח החדשות לניטור רציף של ארובות

ההוראה העתידה לצאת בקרוב לעניין העברת נתוני הניטור הרציף למשרד להגנ"ס, תכלול 3 מסמכים:

 1. מסמך ההוראה
 2. נספח טכני
 3. טופס התקשרות בין מקור הפליטה לבסיס הנתונים הארצי, בגין כל ארובה מנוטרת

להלן עיקרי הדרישות החדשות להעברת נתוני ניטור רציף באופן דיגיטאלי לבסיס הנתונים הארצי:

 • תדירות: הנתונים יועברו אחת לחצי שעה לפחות
 • דיווח מקביל לרשות המקומית: דיווח נתוני הניטור הרציף לא בא במקום הוראת העברת נתוני הניטור לאיגוד ערים או ליחידה סביבתית אלא בנוסף לה
 • שלמות נתונים: על בעל מקור הפליטה לבדוק את שלמות הנתונים המועברים, ולדווח על נתונים חסרים. הנתונים ידווחו ללא הפחתת רווח בר סמך (לפי נוהל ניטור רציף).
 • לוחות זמנים:
  • בעל מקור הפליטה ימלא ויגיש למשרד טופס התקשרות לבסיס הנתונים הארצי , בגין כל ארובה מנוטרת, תוך חודש מקבלת ההוראה.
  • תחילת העברת הנתונים לפי מה שיוגדר ההנחיה שתשלח למפעל.
 • פורמט הדיווח: שורת דיווח בפורמט קבוע שיאושר מראש ובו מספר מזהה של הארובה, תאריך ושעת המדידה, הפרמטר הנמדד, הקוד המייצג לסטטוס של הנתון , סטטוס העבודה של המתקן, נתוני נירמול וסוג הדלק (אם רלוונטי).

פרטים נוספים במצגת המצורפת בהמשך.

------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מצגת: הוראה חדשה - ניטור רציף דיגיטלי בארובות, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה