דיגום סביבתי באוויר הפתוח
נדרשת לבצע דיגום סביבתי באוויר הפתוח? מי רשאי לבצע את הדיגום? כמה זמן הוא נמשך? כמה הוא עולה? ומי מציע את השירות בישראל?
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

דיגום סביבתי באוויר פתוח הוא לקיחת דוגמא של האוויר במקום ובזמן מסוימים לשם ניתוח ריכוז המזהמים הרלוונטיים לבדיקה. הדיגום הסביבתי באוויר הפתוח משלים את תחנות ניטור איכות האוויר שבודקות את ריכוז המזהמים בנקודות קבועות ולאורך זמן.

משך המדידה נקבע על פי התקן הרלוונטי למזהם אותו רוצים למדוד. בישראל, ערכי איכות האוויר מגדירים ערכי סף לריכוז מזהמים באוויר לפרקי זמן של חצי שעה, שעה, יממה ושנה. בהתאם, הדיגומים הסביבתיים באוויר הפתוח לרוב נמשכים בין חצי שעה, ליממה, בהתאם למזהם הנמדד.

דיגום סביבתי באוויר הפתוח על ידי המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה משתמש בדיגום סביבתי באוויר הפתוח לבדיקת מזהמים שלא נמדדים במערך תחנות ניטור איכות האוויר, ואותם הוא מעוניין למדוד מסיבות שונות, ובהן:

 • קביעה ועדכון של ערכי איכות האוויר ובדיקת ישימותם
 • בדיקת שינויים באיכות האוויר באזורים בהם קיימת בעיית זיהום אוויר

המשרד להגנת הסביבה מבצע דיגומים סביבתיים באוויר הפתוח לפי תוכנית דיגומים שנתית. תוצאות הדיגומים מפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה.

המדידה בתהליך הדיגום הסביבתי נמשכת לרוב בין חצי שעה ליממה, לפי ערך איכות האוויר המוגדר למזהם אותו רוצים למדוד.

דיגום סביבתי באוויר הפתוח על ידי מפעלים ועסקים

מפעלי תעשייה ובעלי עסקים נדרשים לבצע דיגום סביבתי באוויר הפתוח בהתאם לדרישות היתר הפליטה לאוויר או תנאי רשיון העסק. בנוסף לכך, מפעלים נוהגים לבצע דיגום סביבתי במקביל לדיגומים סביבתיים שהמשרד להגנת הסביבה מבצע בקרבתם, על מנת לוודא שתוצאות הדיגום שמבצע המשרד להגנת הסביבה מהימנות.

דיגום סביבתי באוויר הפתוח על ידי תושבים

בשנים האחרונות, עם ההתגברות של המודעות לאיכות סביבה ולאיכות אוויר, תושבים החלו להזמין דיגום סביבתי באוויר הפתוח באזורים הסמוכים לאזור מגוריהם, וזאת לצורך בדיקת חריגות מערכי איכות האוויר, בדיקת ריכוז חומרי הדברה באזורים הסמוכים לשדות חקלאיים ועוד.

הסמכה לדיגום סביבתי באוויר הפתוח

רק דיגום שבוצע על ידי מעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל, לדיגום באוויר הפתוח (Ambient Air), מוכר על ידי הרשויות בישראל.

חשוב לדעת שההסמכה ניתנת עבור כל מזהם בנפרד. למשל, יש הסמכה נפרדת לדיגום סביבתי באוויר הפתוח של:

 • חומרי הדברה וחומרים אורגנוכלוריים
 • פורמאלדהיד
 • דיוקסינים
 • מתכות בחלקיקים
 • אבק שוקע
 • חומרים אורגנים נדיפים VOC's
 • ועוד

טיפים לבחירת מעבדה לביצוע דיגום סביבתי באוויר הפתוח

לחריגה מערכי סף למזהמים באוויר יש השלכות חמורות הן על בריאות הציבור והן על פעילות תעשייתית ותחבורתית. ביצוע לקוי של דיגום או בדיקה יכול להוביל לפסילת הבדיקה, מסקנות שגויות ובזבוז משאבים מיותר. לכן חשוב לבחור ספק אמין, מוסמך ומנוסה על פי ההמלצות הבאות:

 1. הסמכה ודרישות סף מקצועיות לדיגום סביבתי באוויר הפתוח: חובה לוודא שלמעבדה יש את ההסמכה הנדרשת ושהיא בתוקף.
 2. ניסיון: לוודא כי המעבדה מנוסה בביצוע דיגום סביבתי באוויר הפתוח.
 3. המלצות: לבקש לדבר עם 2-3 נציגים של חברות שעברו תהליך דומה עם המעבדה.
 4. לוחות זמנים: לבקש התחייבות ללוחות זמנים.
 5. סיום ההתקשרות: במידה והבדיקה מבוצעת כחלק מתהליך הדורש אישור של הרשויות לדו"ח הבדיקה, יש לוודא שההתקשרות לא מסתיימת לפני קבלת אישור הדו"ח על ידי הגוף הרלוונטי (ולא מסתיימת עם הגשת הדו"ח ללקוח).

----------------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

 

-------------

לעמוד הבא: ניטור באוויר הפתוח >>