בטיחות בתעשייה

בטיחות בתעשייה
תחום הבטיחות בתעשייה מורכב ממגוון של נושאים: חומרים מסוכנים, גיהות תעסוקתית, ממונה בטיחות, אחראי רעלים, ציוד מגן וציוד בטיחות
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 04/1/2021

תחום הבטיחות הוא מגוון ומקיף נושאים רבים המוסדרים בסדרה של חוקים המפוקחים ומוסדרים על ידי רגולטורים ממשרדים ממשלתיים. לפניכם דגשים לניהול הבטיחות:

ממונה בטיחות, נאמני בטיחות, וועדת בטיחות

החקיקה מחייבת מקומות עבודה מסוימים למנות ממונה בטיחות, נאמני בטיחות ווועדת בטיחות.

הרגולטור האחראי הינו מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, תחת זרוע העבודה, במשרד העבודה והרווחה. אינג' חזי שוורצמן הינו מנהל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

חומרים מסוכנים, היתר רעלים ואחראי רעלים

חוק חומרים מסוכנים (חומ"ס) מחייב כל אדם העוסק ברעלים בקבלת היתר רעלים מאת המשרד להגנ"ס. היתר הרעלים קובע את אופן הטיפול בחומרים (אחסון, שילוט, חירום, שינוע, פסולת, מניעת דליפות ופליטות, מינוי אחראי רעלים, ניהול פנקס ועוד). תאריך קבלת וסיום היתר הרעלים ופרטי זיהוי של העסק בעל ההיתר מפורסמים במערכת חיפוש ההיתרים של המשרד להגנ"ס, אך ההיתר עצמו לא מפורסם. 
למידע נוסף על חומרים מסוכנים >>>
למידע נוסף על היתר רעלים >>>
למידע נוסף על אחראי רעלים >>>

בטיחות בתעשייה

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים