אחראי רעלים
אחראי רעלים הוא עובד החברה שאחראי לטפל ברעלים.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 13/8/2017

עסק המחויב להיתר רעלים חייב למנות אחראי רעלים מבין עובדי העסק שאחריותו לטפל ברעלים בשגרה ובעת אירוע חומ"ס. אחראי רעלים צריך להיות נוכח בכל שעות פעילות העסק. שלושה מסמכים רשמיים מתייחסים לאחראי רעלים (החוק והתקנות לא מציינים את התפקיד): 

 1. תנאים כלליים בהיתר רעלים
 2. תנאים מיוחדים לעניין בעל ההיתר ואחראי הרעלים
 3. טופס הבקשה להיתר רעלים.
הגדרת התפקיד:

אחראי רעלים יהיה עובד של התאגיד אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם, הן בטיפול שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים (טופס בקשה, עמ' 15 – נספח א').

נוכחות בעסק:

בכל שעות פעילות העסק, יהיה נוכח אחראי רעלים (טופס בקשה, עמ' 15 – נספח א'). 

החלפת אחראי רעלים בעסק

הפסקת עבודתו של אחראי רעלים מהווה הפרת תנאי מיוחד בהיתר. יש להודיע לממונה על החלפת אחראי רעלים מבעוד מועד כדי לאפשר הוצאת היתר רעלים חדש או תיקון ההיתר הקיים (תנאים מיוחדים לעניין בעל ההיתר ואחראי הרעלים, חלק ב', סע' ב').

הכשרת אחראי רעלים (קורס אחראי רעלים):

המשרד להגנ"ס לא מפרט מה ההכשרה הנדרשת מאחראי רעלים מלבד הדרישה הכללית להכרת תכונות הרעלים ואופן הטיפול בהם. אם זאת, נהוג לשלוח אחראי רעלים חדשים, אשר אינם בעלי רקע הולם, לקורס ייעודי, על מנת לספק להם את כלי העבודה הבסיסיים הנחוצים לעבודתם. מספר ארגונים מציעים הכשרה לאחראי רעלים. 

קורס אחראי רעלים:

 1. תכנים / סילבוס: לקורס הכשרת אחראי רעלים: היכרות עם הפן המשפטי - חקיקה ותקנות, יסודות הכימיה, טוקסולוגיה, גליונות בטיחות (MSDS), גהות תעסוקתית, דרכי חשיפה, תקנות חשיפה, ניתוח אירוע חומרים מסוכנים, מערך טיפול למצב חירום, מערכות הגנה אקטיביות, תכנון, אחסון וסימון רעלים, ציוד מגן אישי, ועוד.
 2. משך הקורס: מרבית הקורסים אורכים כ 24 שעות אקדמיות שנפרשים על פני שלושה ימי לימוד.
 3. עלות הקורס: כ 1,500~ ₪.
 4. הכרה בקורס: המשרד להגנ"ס לא מכיר בקורס אחראי רעלים באופן רשמי. אם זאת, במרבית מוסדות הלימוד, קורס אחראי רעלים מוכר כשלושה ימי עיון מתוך שמונת ימי העיון השנתיים אליהם מחויב ממונה בטיחות בעל תעודת כשירות (תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( ממונים על הבטיחות), התשנ"ו – 1996 סע' 3ב).
אחראי רעלים חיצוני (מיקור חוץ):

המשרד להגנ"ס, אינו מאפשר מינוי אחראי רעלים חיצוני. הדבר מצוין בעקיפין בטופס בקשה, עמ' 15 – נספח א': "אחראי הרעלים יהיה עובד של התאגיד ... ". אם זאת, עסקים רבים בוחרים להעסיק ספק חיצוני מומחה לתחום שמציע ליווי לאחראי הרעלים בעסק בעבודת הניהול השוטף, הוצאת היתר הרעלים ועוד. 

-----------

קישורים רלוונטיים:

 1. תנאים כלליים בהיתר רעלים
 2. תנאים מיוחדים לעניין בעל ההיתר ואחראי הרעלים
 3. טופס הבקשה להיתר רעלים [word]

עמודי המדריך הבאים: