סקר קרקע
קיבלת דרישה לבצע סקר לקרקע החשודה בזיהום? מה התהליך? מי יכול לבצע? מי הם הספקים בתחום? כמה זה עולה? מה התוצר הסופי של סקר הקרקע? ומה הסיכונים?
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/4/2023

סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של קרקע החשודה בזיהום, באמצעות קידוחים ולקיחת דגימות קרקע שנבדקות במעבדה. לרוב סקר הקרקע מגיע לאחר ביצוע סקר היסטורי וסקר גז קרקע והוא מסמתך על ממצאיהם. מטרת סקר הקרקע למדוד, למפות ולקבוע את סוג המזהמים וריכוזם בקרקע ואת הסיכון הנשקף לסביבה ולבריאות הציבור.

סקר הקרקע הוא השלב האחרון בהליך חקר הקרקע, אלא אם הוחלט לבצע סקר סיכונים IRBCA. במידה וממצאי סקר הקרקע מעלים כי הקרקע טעונת טיפול לפי מדיניות המשרד להגנ"ס, הוא יכלול המלצות לשיקום הקרקע המזוהמת.

את סקר הקרקע יש לבצע בהתאם למסמך הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע של המשרד להגנת הסביבה.

מי נדרש לבצע סקר קרקע?                            

לרוב עסק או בעל קרקע החשודה כמזוהמת לא יקבל דרישה ישירה לביצוע סקר קרקע, אלא רק לאחר ביצוע סקר היסטורי (שלא כולל דיגום קרקע וביצוע קידוחים! אלא איסוף של מידע, מסמכים ונתונים אודות האתר). קישור לפרטים נוספים על קבלת דרישה להתחיל בתהליך סקר היסטורי.

במידה וממצאי הסקר ההיסטורי קבעו כי באתר קיים פוטנציאל לזיהום קרקע, יש להגיש תוכנית לביצוע סקר גזי קרקע (רק אם יש חשש לחומרים אורגניים נדיפים או חצי נדיפים) וסקר קרקע לאישור המשרד להגנ"ס. במרבית המקרים סקר גז הקרקע יבוצע לפני סקר הקרקע שכן הוא יכול לסייע באיתור מוקדי הזיהום בקרקע וייעול סקר הקרקע שמגיע אחריו.

לאחר אישור תוכנית סקר הקרקע, מתחילים בביצועו.

מה מטרת סקר הקרקע?

מטרתו של סקר הקרקע לקבוע את קיומו של זיהום קרקע באתר והשוואת ריכוז המזהמים לערכי הסף המותרים למזהמים בקרקע. במקביל, סקר הקרקע ממפה ומתחם אנכית ואופקית את התפרשות המזהמים והשפעתם על הרצפטורים הציבוריים (קולטנים).

במידה ונמצא כי המזהמים מהווים סכנה לרצפטורים הציבוריים שבאתר או מחוצה לו, נדרש לתכנן טיפול לקרקע המזוהמת.

תהליך ביצוע סקר קרקע

השלב הראשון בתהליך ביצוע סקר קרקע, הוא הכנת תוכנית לסקר הכוללת תוכנית דיגום (פרישת הקידוחים באתר), שיטת הקידוח, דיגום ואנליזה, בקרת איכות, ולוחות זמנים לביצוע התוכנית.

לאחר אישור התוכנית על ידי המשרד להגנ"ס יש להתחיל בביצועה. עם סיום הדיגומים וקבלת התשובות מהמעבדה, יש לנתח את הממצאים ולהכין דו"ח מסכם שגם הוא מוגש לאישור למשרד להגנ"ס.

לוח זמנים לביצוע סקר קרקע

לוח הזמנים של סקר הקרקע נקבע בתוכנית הסקר המאושרת ע"י המשרד להגנ"ס. למרות זאת, יש מספר הגבלות של לוחות זמנים שהמשרד להגנ"ס מגדיר בהנחיות:

 • הליך התיחום (אנכי ואופקי) של מוקדי הזיהום יסתיים לא יאוחר מחצי שנה לאחר אישור תוכנית הדיגום. למעט במקרים בהם יש יותר מ-30 קידוחי דיגום, אז תינתן שנה.
 • הגשת דו"ח מסכם לסקר הקרקע לא יאוחר מ-30 יום לאחר קבלת תוצאות המעבדה. הדו"ח יכלול גם המלצות לשיקום הקרקע המזוהמות, אם נמצא כי היא טעונה טיפול.
 • דו"ח מסכם של סקר הקרקע תקף ל 3 שנים אלא אם יש חשד לאירוע דליפה באתר או סביבתו.

כלומר, מרגע שאושרה תוכנית סקר הקרקע, יש פרק זמן של כ-7 חודשים עד הגשת הדו"ח המסכם.

מי מוסמך לבצע סקר קרקע?

לביצוע סקר קרקע נדרש יועץ קרקע (הוא המגיש את תכנית הדיגום) ודוגם מוסמך, שהוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות. אם מגיש התוכנית אינו מוסמך לדיגום ע"י הרשות להסמכת מעבדות, יש להשתמש בחברה מוסמכת שתבצע את לקיחת הדגימות בשטח.

על מגיש התוכנית להיות נוכח בזמן הדיגומים בשטח בכל עת ולוודא כי העבודה מתבצעת בהתאם להנחיות המשרד. בנוסף, הניתוח של ממצאי השדה והמעבדה תעשה על ידי יועץ הקרקע, מגיש התכנית.

עלות סקר קרקע

עלות סקר קרקע תלויה בגודל האתר וכן בפעילות בשטחו שגרמה לזיהום. אך סדר הגודל נע בין 100,000 ₪ לאתר קטן ולא מסובך בשטח של עשרות דונמים לבין 500,000 ₪ לאתרים של מאות דונמים עם מספר מוקדי זיהום וכו'.

טיפים לבחירת ספק לביצוע סקר קרקע 

שיקום קרקע מזוהמת הוא תהליך יקר שיכול להמשך שנים רבות. ביצוע לקוי של שלב סקר הקרקע יכול להוביל למסקנות שגויות ובזבוז משאבים בשלב הטיפול בקרקע המזוהמת. לכן מומלץ לבחור ספק אמין ומנוסה על פי הדגשים הבאים:

 1. הסמכה ודרישות סף מקצועיות: הנחיות המשרד להגנ"ס מציינות כי נדרש יועץ קרקע לביצוע סקר קרקע. בנוסף דרוש דוגם מוסמך מטעם הרשות להסמכת מעבדות, לביצוע דיגומי הקרקע. לכן מומלץ לקחת חברת ייעוץ שיש לה גם הסמכת דוגם מוסמך.
 2. אחריות על שלבי המשך: יש יתרון בבחירת ספק שיכול לקחת אחריות על כל שלבי התהליך, החל משלב הסקר ההיסטורי, סקר גזי קרקע, סקר קרקע וכמובן הטיפול בקרקע המזוהמת, במידה ויידרש. לכן חשוב לוודא ניסיון ויכולת ליווי כל שלבי התהליך.
 3. המלצות: לבקש לדבר עם 2-3 נציגים של חברות שעברו תהליך דומה עם הספק.
 4. לוחות זמנים: לבקש התחייבות ללוחות זמנים.
 5. סיום ההתקשרות: לוודא שההתקשרות לשלב סקר הקרקע לא מסתיימת לפני אישור מסקנות הדו"ח על ידי המשרד להגנת הסביבה הכוללות תוכנית ביצוע להמשך (ולא מסתיימת עם אישור הגשת הדו"ח).

-----------------

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

 

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע, 04.2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. נספח להנחיות סקר קרקע - שיטות דיגום ואנליזה, 04.2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. מסמך המדיניות בתחום זיהום קרקע , 08.2017 המשרד להגנ"ס [pdf]
 4. רשימת ההנחיות בנושא קרקעות מזוהמות, 11.2016 המשרד להגנ"ס [pdf]

קריאה נוספת:

 1. פורסם מסמך הנחיות לסקר קרקע, 27.04.2016
 2. הבהרות חדשות בתחום הקרקעות המזוהמות, 05.06.2016
 3. הנחיות חדשות לטיפול בקרקעות מזוהמות, 02.11.2016
 4. סדר עדיפויות חדש לטיפול בקרקעות מזוהמות, 21.03.2016