דיגום ארובות
נדרשת לבצע דיגום אוויר מארובות? מי רשאי לבצע את הדיגום? כמה זמן הוא נמשך? כמה הוא עולה? ומי מציע את השירות בישראל?
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

דיגום אוויר בארובות הוא לקיחת דוגמא של האוויר בארובה בזמן מסוים לשם מדידת ריכוז המזהמים הרלוונטיים לבדיקה. דיגום ארובות משמש את המשרד להגנת הסביבה בבדיקות פתע ומפעלים נדרשים לבצע דיגום ארובות תקופתי.

דיגום פתע בארובות על ידי המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה משתמש בדיגום ארובות בבדיקות פתע בהם הוא מבצע דיגום פתע של הארובות לאימות נתוני הניטור הרציף או בדיקה של מזהמים אחרים.

דיגום ארובות על ידי מפעלים

מפעלי תעשייה נדרשים לבצע דיגום ארובות באופן תקופתי בנוסף לניטור רציף, בהתאם לדרישות היתר הפליטה לאוויר או תנאי רשיון העסק. בנוסף לכך, מפעלים נוהגים לבצע דיגום ארובות במקביל לדיגומי פתע שהמשרד להגנת הסביבה מבצע, על מנת לוודא שתוצאות הדיגום שמבצע המשרד להגנת הסביבה מהימנים.

הסמכה לדיגום ארובות

רק דיגום ארובה שבוצע על ידי מעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל, לדיגום אוויר מארובות [Air from stationary sources], מוכר על ידי הרשויות בישראל.

חשוב לדעת שההסמכה ניתנת עבור כל מזהם בנפרד. למשל, יש הסמכה נפרדת לדיגום אוויר בארובה של:

 • מתכות
 • תחמוצות חנקן NOx
 • חומרים אורגניים נדיפים
 • עלופרת
 • אמוניה
 • כרום
 • פחמן חד חמצני CO
 • ארסן
 • ועוד

דיגום ארובות מבוצע על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה של המשרד להגנת הסביבה שמתעדכן מעת לעת.

טיפים לבחירת מעבדה לביצוע דיגום בארובה

חריגה מערכי סף למזהמים בארובה יכולה להוביל לעיצומים כספיים של מאות אלפי ₪ ואף אישום פלילי. ביצוע לקוי של דיגום ארובה יכול להוביל לפסילת הבדיקה, מסקנות שגויות ובזבוז משאבים מיותר. לכן חשוב לבחור ספק אמין, מוסמך ומנוסה על פי ההמלצות הבאות:

 1. הסמכה ודרישות סף מקצועיות לדיגום ארובה: חובה לוודא שלמעבדה יש את ההסמכה הנדרשת ושהיא בתוקף.
 2. ניסיון: לוודא כי המעבדה מנוסה בביצוע דיגום ארובות.
 3. המלצות: לבקש לדבר עם 2-3 נציגים של חברות שעברו תהליך דומה עם המעבדה.
 4. לוחות זמנים: לבקש התחייבות ללוחות זמנים.
 5. סיום ההתקשרות: במידה והבדיקה מבוצעת כחלק מתהליך הדורש אישור של הרשויות לדו"ח הבדיקה, יש לוודא שההתקשרות לא מסתיימת לפני קבלת אישור הדו"ח על ידי הגוף הרלוונטי (ולא מסתיימת עם הגשת הדו"ח ללקוח).

----------------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

 

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, 06.2017, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מצגת: נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, 11.2018, המשרד להגנ"ס [pdf]

לעמוד הבא: ניטור רציף בארובות >>