היתר פליטה לאוויר

היתר פליטה לאוויר | תקציר
חוק אוויר נקי דורש מכ 190 מפעלים בהם יש מקורות פליטה לאוויר בעלי פוטנציאל זיהום גבוה, לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס. היתר הפליטה מגדיר את ערכי הפליטה המותרים, הטכנולוגיות שיש ליישם למניעה וצמצום של פליטות, אמצעי הניטור ונושאים נוספים
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

חוק אוויר נקי 2008 והתקנות הנלוות אליו מחייבים כ 180 מפעלים ו/או מתקנים, בהם יש מקורות פליטה לאוויר בעלי פוטנציאל זיהום גבוה, לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס. ההיתר התקף לשבע שנים. היתר הפליטה מגדיר את ערכי הפליטה המותרים, הטכנולוגיות שיש ליישם למניעה וצמצום של פליטות, אמצעי הניטור ונושאים נוספים.

הדרישות משאר המפעלים, בעלי פוטנציאל זיהום פחות משמעותי, מתקבלות באמצעות תנאים ברישיון העסק – תהליך זה מפורט בעמוד נפרד.

המצב כיום (08.2022): בשנת 2017 הסתיים הסבב הראשון של הגשת היתרי פליטה לאוויר והחל הסבב השני עבור כל מפעל שהיתר פליטה שלו עומד לפוג תוקך לאחר 7 שנים.

דוגמא להיתר פליטה סופי שניתן למפעל פניציה זכוכית ירוחם (03.2013)

תמצית מדריך יישום לעניין היתר פליטה לאוויר:

מי מחויב בהיתר פליטה (מקור פליטה טעון היתר)?

בעל מפעל בו יש מקור פליטה המתקיימת בו פעילות אחת או יותר מהפעילויות המצויות בתוספת השלישית לחוק מחויב בהיתר פליטה.

בתוספת השלישית מוגדרות 44 פעילויות המחויבות בהיתר פליטה, לחלק מאותן פעילויות מוגדר סף הספק מינימאלי שרק מעליו מחויב בעל המפעל בהיתר פליטה.

סף המינימום נקבע על פי ההספק התאורטי המירבי של המתקן, גם אם הוא מופעל בפועל בהספק נמוך יותר.

קישור לרשימת הפעילויות המחייבות היתר פליטה בתוספת השלישית לחוק.
קישור לרשימת המפעלים שהגישו וסטטוס הטיפול בהם | המשרד להגנ"ס.

תוקף (משך) ההיתר ומועדי הגשת הבקשות:

ההיתר תקף לשבע שנים. חילקו את המפעלים בארץ ל – 5 קבוצות לפי ענפי פעילות, כאשר בכל שנה, קבוצה אחרת נדרשת לקבל את ההיתר ולאחר 7 שנים התהליך חוזר על עצמו. כאשר הסבב הראשון התקיים בשנים 2011 - 2017 ולאחריו החל הסבב השני לכל מפעל שהיתר הפליטה עמד לפוג תוקף לאחר 7 שנים.

מועדי הגשת היתר פליטה לפי ענפים
           

פרסום מסמכי ההיתר לציבור וסודיות מסחרית:

המשרד להגנ"ס מפרסם את כל מסמכי הבקשה להיתר ואת סטטוס הטיפול לקהל הרחב, במערכת אינטרנטית, ללא תשלום, עם אפשרות לפלח נתונים לאתר ספציפי. מדובר במידע רב שמתפרסם שחלקו עלול להיות סודי מסחרי ויש להתחשב בכך בעת הכנת הבקשה.
קישור למערכת האינטרנטית של המשרד להגנ"ס המציגה את מסמכי ההיתר לציבור
קישור למידע נוסף אודות המשמעויות של פרסום המידע ושמירת סודיות מסחרית.

לוחות זמנים לקבלת היתר – משך התהליך:

משך התהליך, מרגע התחלת העבודה על הכנת ההיתר, ועד קבלת ההיתר סופי הוא כשנה וחצי.

לוחות זמנים לתהליך קבלת היתר פליטה

תהליך קבלת היתר:

             * ניתן להגדיל על ידי לחיצה על התרשים

קודם יש לוודא שחובת קבלת ההיתר אכן חלה על המפעל, כפי שמפורט לעיל. תהליך קבלת ההיתר הינו תהליך מורכב וממושך וכולל את השלבים הבאים:

 1. שלב א': הכנת הבקשה להיתר: לפרטים נוספים לחץ כאן.
 2. אבן דרך 1: הגשת בקשה למשרד להגנ"ס.
 3. שלב ב': בדיקת הבקשה והכנת טיוטת היתר פליטה: לאחר בדיקת שלמות של הבקשה, המשרד להגנ"ס מפרסם את מסמכי הבקשה באתר האינטרנט שלו, כפי שמפורט להלן ומאפשר לרשויות המקומיות (באמצעות איגודי הערים ויחידות איכ"ס ברשויות) להגיש הערות לבקשה (סעיף 18 ד).
  דוגמא להערות של איגוד ערים לטיוטת היתר של תחנת כוח אורות רבין - חדרה (12.2013).
  דוגמא לתשובת המשרד להגנ"ס להערות איגוד ערים לטיוטת היתר של תחנת כוח אורות רבין - חדרה (12.2013).
  לאחר מכן המשרד בודק את הבקשה. הבקשות נבדקות בסיוע של ספק חיצוני. במידה ויש למשרד הסתייגויות, שאלות או הערות הוא פונה למפעל ובמידת הצורך מבקש תיקונים - עד לשביעות רצונו - אז הוא מכין טיוטת היתר.
 4. אבן דרך 2: פרסום טיוטת היתר להערות הציבור.
 5. שלב ג': הערות הציבור: במידה ומתקבלות הערות מהציבור, המשרד דן בהם ומחליט איך לנהוג בהערות עפ"י שיקול דעתו ובהתאם לחוק (סעיף 21). לאחר סיום הטיפול בהערות הציבור, המשרד מכין היתר סופי.
  דוגמא להערות של הציבור לטיוטת היתר של מפעל חד אסף בעכו (12.2012)
  דוגמא לתשובת המשרד להערות הציבור לטיוטת היתר של מפעל חד אסף בעכו (01.2013)
 6. אבן דרך 3: היתר סופי.
  דוגמא להיתר פליטה סופי שניתן למפעל פניציה זכוכית ירוחם (03.2013)
עונשין ועיצומים כספיים:

תמצית אמצעי האכיפה והענישה המפורטים בחוק (פרק ח', סעיפים 45-64) :

 1. הפסקת השימוש במקור הפליטה: הממונה יכול להורות בצו על הפסקת השימוש במקור הפליטה.
 2. עיצומים כספיים: בהתאם לחומרת העבירה ייתכנו קנסות עד כ 800 אלש"ח לתאגיד ו - 400 אלש"ח לאדם ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת.
 3. מאסר: בהתאם לחומרת העבירה ייתכן עונש מאסר עד שלוש שנים.
 4. אחריות נושאי משרה בתאגיד: חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד.
עלויות:
 1. תשלום אגרה למדינה: כל מפעל המגיש בקשה להיתר פליטה (או מגיש בקשה לשינוי משמעותי בהיתר), מחויב בתשלום אגרה על מנת לקבל את ההיתר. גובה האגרה נקבע לפי סוג הפעילות ומתחיל מ - 204,200 ₪ (נכון ל 03.2014 – הסכום מתעדכן מדי שנה עם המדד). פרטים מלאים אודות האגרה, מועד תשלומה ועוד בתקנות אוויר נקי (אגרות), התשע"א-2010 ובמסמך הנחיה לאופן תשלום אגרה בעד בקשה להיתר פליטה.
 2. היטל על פליטת מזהמים: עפ"י חוק אוויר נקי (סעיף 31) יש למשרד להגנ"ס סמכות לקבוע היטלי פליטה של מזהמים לאוויר, אך עד כה המשרד לא השתמש בסמכות זו.
 3. ייעוץ משפטי או מקצועי לבדיקה האם חובת קבלת היתר חלה על הארגון: במקרים בהם הפעילות הרלוונטית לחובת קבלת היתר גבולית או מוטלת בספק, ניתן, באמצעות בדיקה מקצועית, להימנע מהשקעת משאבים מיותרים.
 4. ספק לליווי הכנת הבקשה להיתר: העלות משתנה בהתאם לאופי פעילות החברה וההנחיות הרלוונטיות לפעילותה, זמינות, אמינות ותאימות מערכות הניטור והנתונים הקיימים כמו גם הידע המקצועי הקיים בארגון ופניות בעלי התפקידים השונים לניהול התהליך. יש ספקים שיודעים לספק את כל השירותים הנחוצים להכנת הבקשה, ויש ספקים שמתמחים בחלקים ספציפיים.
 5. התאמת מערכת הניטור והמדידה לתנאי היתר הפליטה: ייתכן ויוחלט על התקנה או שדרוג של מערכת ניטור או הזמנת מדידות ניידות מעת לעת בהתאם להיתר הפליטה.
האם מפעל יכול להכין בקשה להיתר באופן עצמאי:

למרות שהחוק והמשרד להגנ"ס לא מחייבים להיעזר בספקים חיצוניים ובנוסף לכך לא מוגדרים ספקים מורשים, כל המפעלים שהגישו בקשה להיתר פליטה נעזרים בספקים חיצוניים באופן זה או אחר.

מי הממונה מטעם המשרד להגנ"ס?

בעל התפקיד האמון על התחום במשרד להגנ"ס הוא גיא לסט, מרכז תחום זיהום אוויר מתעשייה וממונה היתרי פליטה.

---------------

קישורים רלוונטיים:

 1. חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008
 2. תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010
 3. תקנות אוויר נקי (אגרות), התש"ע-2010

עמודי המדריך הבאים:

--------

ספקים מומלצים לטיפול בהיתר פליטה לאוויר:

היתר פליטה | תוכן עניינים

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים