פרוטוקול קייב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/1/2014

פרוטוקול קייב: בפגישה של ועידת אארהוס של ה UNECE, שהתקיימה בקייב בשנת 2003, אומץ פרוטוקול קייב. הפרוטקול קיבל תוקף משפטי רק בשנת 2009. נכון לסוף שנת 2012, אישררו את הפרוטוקול 30 מדינות, בינהן ישראל. פרוטוקול קייב הוא הכלי הבינלאומי הראשון המחייב משפטית בנושא מרשם פליטות מזהמים והעברות (PRTR). מטרת הפרוטוקול "להגביר את נגישות הציבור למידע באמצעות הקמה של מרשמים ארציים של פליטות והעברות לסביבה (PRTR)." הפרוטוקול מטיל על חברות פרטיות לדווח מדי שנה לממשלותיהם הלאומיות על הפליטות וההעברות לסביבה של מזהמים.

הפרוטוקול אושרר בישראל בשנת 2012. קישור להחלטת ממשלה בנושא.

היישום של פרוטוקול קייב בישראל הוא חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012

למידע נוסף אודות פרוטוקול קייב באתר infospot

------------------

-------------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
אלון הוניגמן 054-7796270 alonh@ecommunity-erp.co.il
מ.א.י
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-2188446 Office@mai.org.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 shelley@eranut.co.il
לאינדקס הספקים>>