פולה אורנשטיין | המשרד להגנת הסביבה
מרכזת בכירה זיהום אוויר תוך מבני ומטרדי ריח
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 23/7/2014

פולה אורנשטיין, מרכזת בכירה זיהום אוויר תוך מבני ומטרדי ריח במשרד להגנ"ס.

שייכת לאגף איכות אוויר ושינוי אקלים הנמצא תחת אשכול תעשיות.

פרטי קשר:

טלפון: 03-7634499

דוא"ל: polao@sviva.gov.il