עדכון של שיטות דיווח למפל"ס PRTR
המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור 3 מחשבונים חדשים למרשם הפליטות לסביבה: שריפת דלקים, מפעלי כימיה וייצור אספלט
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/11/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור 3 מחשבונים חדשים בנוגע לחישוב פליטות והעברות לסביבה של המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה – PRTR):

 1. מחשבון פליטות לאוויר משריפת דלקים - עדכון
 2. מחשבון פליטות חומרים נדיפים לאוויר ממפעלי כימיה - עדכון
 3. מחשבון פליטות והעברות מייצור אספלט - חדש

הערות ניתן להעביר למייל: mirsham@sviva.gov.il עד ה-30 בנובמבר.

השינויים במחשבון פליטות לאוויר משריפת דלקים

להלן ההבדלים הכלליים העיקריים בין מחשבוני שריפת דלקים ישנים לבין המחשבון המאוחד החדש:

 • המחשבון החדש מותאם לתכולה האנרגטית של הדלקים בארץ ולכן מקדמי הפליטה מעט שונים מהמחשבונים הישנים המבוססים על התכולה האנרגטית כפי שמצוין במסמכי ה-EPA-AP42. ההבדלים בכמויות פליטת המזהמים כתוצאה מהשינוי אינם גבוהים במיוחד (עד כ-11%).
 • חומרים אורגניים נדיפים NMVOC – במחשבון החדש התווסף חישוב פליטת NMVOC עבור כל תבנית שריפה.
  • עבור תבנית שריפה עבורן קיים מקדם פליטה ייעודי ל-VOC במסמכי ה-AP42, נלקח המקדם ל-VOC. מקרים אלה כוללים שריפת סולר וגז טבעי בטורבינות שריפה, ושריפת גז טבעי בדוודים.
  • עבור תבניות שריפה עבורן לא קיים מקדם פליטה ייעודי ל-VOC במסמכי ה-AP42, נערכה סכמה פרטנית של כל התרכובות האורגניות הנדיפות בעלות לחץ אדים הגבוה מ-0.3 kPa ב-20oC למעט מתאן. מקרים אלה כוללים שריפת מזוט, סולר, גפ"מ ופחם בדוודים.
 • במחשבון שריפת דלקים לייצור חשמל הישן, לא ניתן היה להזין את תכולת הגופרית בדלק הנבחר על מנת לחשב את כמויות פליטת תחמוצות הגופרית (SOx). במחשבון החדש ניתן להזין את תכולת הגופרית כפי שהתקבלה מאנליזות של ספק הדלק. לחילופין, ישנם ערכי ברירת מחדל אותם ניתן להזין עבור כל סוג דלק במידה ולא מתקבלות אנליזות כאמור.
 • במחשבון שריפת דלקים לייצור חשמל הישן ישנם גיליונות להזנת נתוני ניטור רציף ותוצאות דיגומים, בנוסף לחישוב באמצעות מקדמי פליטה. גיליונות אלה אינם קיימים בחשבון החדש, וישנם מחשבונים נפרדים ספציפיים בהם ניתן להשתמש.

בנוסף, ישנם הבדלים לסוגי הדלקים השונים: מזוט, סולר, גז טבעי, גפ"מ, פחם. לקריאה נוספת ראה מסמכים בהמשך.

השינויים במחשבון פליטות חומרים נדיפים לאוויר ממפעלי כימיה

להלן התיקונים והשינויים שבוצעו במחשבון פליטות חומרים נדיפים ממפעלי כימיה:

 • המחשבון החדש הוא ללא פקודות מאקרו ומונגש.
 • גיליון "פליטות גז אחרות" לא הוכנס למחשבון החדש. היות והמחשבון החדש ללא פקודות מאקרו, אין אפשרות להכניס גיליון מסכם, ועל המשתמש לסכם בעצמו את הפליטות מכל הגיליונות שהיו בשימוש ולדווח עליהם.
 • תוצאות החישוב במחשבון החדש ניתנות בק"ג במקום בגרמים כדי להתאים לדרישות הדיווח למפל"ס.
 • בוצעו שינויי ניסוח ועיצוב קלים.

שינויים נוספים במחשבון החדש המפורטים במסמכים בהמשך הם:

 • הזרמת גז אינרטי לכלי קיבול מלא
 • פליטת גז מריאקציה
 • חימום חומרים בכלי סגור
 • פליטות מכלי פתוח או שפיכת חומר

מחשבון חדש לחישוב פליטות והעברות מייצור אספלט

המחשבון מיועד למפעלי ייצור תערובת אספלט מסוג Batch mix plant בלבד. במידה והמפעל אינו עובד לפי תהליך הייצור הנ"ל, יש לחשב לפי ההוראות הנוספות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה עבור סוג פעילות: ייצור אספלט - קישור.

המחשבון החדש מכיל גליונות חישוב פליטות לתת-הקטגוריות הבאות של פעילות ייצור אספלט:

 • צריכת מים ואנרגיה
 • פליטות לאוויר (מחשבוני פליטות לאוויר - ממקורות מוקדיים , ממקורות שטח)
 • הזרמות לשפכים
 • העברות פסולת

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת מחשבון פליטה לאוויר משריפת דלקים, המשרד להגנ"ס [xls]
 2. טיוטת מחשבון פליטות חומרים נדיפים ממפעלי כימיה, המשרד להגנ"ס [xls]
 3. טיוטת מחשבון פליטות מייצור אספלט, המשרד להגנ"ס [xls]
 4. פירוט השינויים במחשבון שריפת דלקים החדש, המשרד להגנ"ס [word]
 5. פירוט שינויים שנעשו במחשבון הכימיה החדש, המשרד להגנ"ס [word]

---------

קישורים רלוונטיים:

 1. מפל"ס 2016 מתפרסם, 10.09.2017
 2. מפל"ס 2015 מתפרסם - מה המגמות של הפליטות לסביבה? 1.09.2016
 3. משנים את רשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף במפל"ס, 28.03.2016
 4. ימים אחרונים להגשת דיווח המפל"ס השנתי, 20.03.2016
 5. עודכנו ההוראות הראשיות לדיווח מפל"ס, 08.12.2015
 6. מפל"ס 2014 מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה? 27.10.2015
 7. מפל"ס – ראשי | infospot