הצעת חוק שתאפשר לתבוע בגין פגיעה בטבע
החוק כיום אינו מגדיר פגיעה בערכי טבע או בשטחים טבעיים כמפגע סביבתי, ולכן לא ניתן להגיש תביעות אזרחיות בגינן. כספי הפיצויים יוקדשו למטרות של שמירה על הטבע. ביום ראשון הקרוב תדון ועדת שרים לענייני חקיקה בהצעת החוק
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/2/2018

בעקבות זיהום נחל אשלים לפני כחצי שנה, יזמה החברה להגנת הטבע יחד עם מספר חברי כנסת  הצעת חוק שתאפשר לתבוע פיצויים על פגיעה בערכי טבע מוגנים, לפי עקרון "המזהם משלם", כאשר כספי הפיצויים יוקדשו למטרות של שמירה על הטבע. שמם של 75 חברי כנסת מתנוסס על הצעת החוק. ביום ראשון הקרוב הצעת החוק תעלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

לדברי החברה להגנת הטבע, מאחר והחוק כיום אינו מגדיר פגיעה בערכי טבע או בשטחים טבעיים כמפגע סביבתי, ולכן לא ניתן להגיש תביעות בגינן, החליטה החברה להגיש הצעת חוק חדשה שתאפשר להגיש תביעות אזרחיות נגד מפעלים מזהמים על פגיעה בערכי טבע מוגנים. לדבריה, על פי הצעת החוק, בית המשפט יוכל לקבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לטבע ולסביבה, והפיצויים יוקדשו למטרות של שמירת טבע.

לא ניתן לתבוע את הפוגעים בטבע

אירועים של פגיעה בסביבה הטבעית, מוסיפה החברה להגנת הטבע, דוגמת זרימת נפט גולמי לשטח שמורת עברונה מצינור קצא"א שהיה בתיקון או זרימתם של שפכים חומציים לנחל אשלים ממאגר תעשייתי שדופנו נפרצה, הצביעו על חוסר יכולתו של הציבור להגן על סביבתו ולתבוע את הפוגעים בה. החוק כיום אינו מגדיר פגיעה בערכי טבע או בשטחים טבעיים כ"מפגע סביבתי" ולכן אזרחים וגופים אזרחיים וציבוריים לא יכולים להגיש תובענה בגינה.

לדברי החברה, תנאיה הייחודיים של המדינה, צפיפות גדולה, צרכי פיתוח גדולים לצד מגוון ביולוגי עשיר ועתיר ערכי חי וצומח, מהווים אתגר גדול לשמירת הטבע. לכן, אכיפה אזרחית יעילה היא אחד האמצעים החיוניים לשמירה על הטבע.

עיקרי הצעת החוק למניעת פגיעה בטבע

לדברי החברה להגנת הטבע, לחוק המוצע 2 עיקרים:

  1. הגדרתם של פגיעה בערכי טבע מוגנים ושל פגיעה בשטחים מוגנים כ"מפגע סביבתי", דבר שיאפשר הגשתן של תובענות אזרחיות בגין פגיעות בבתי גידול טבעיים ובמיני בעלי חיים וצומח.
  2. הסמכת בית המשפט לפסוק "פיצוי" בגין נזקים שנגרמו לסביבה הטבעית תוך הגדרת ייעודם של הכספים המשתלמים למטרות של שמירת טבע. הסדר זה לא נועד להעניש את המזהם אלא להיטיב את מצבה של הסביבה כאשר לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו או לתקן את המעוות שהמפגע הסביבתי גרם לו.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. דליפת שפכים חומציים ממפעל רותם לנחל אשלים במדבר יהודה, 2.07.2017
  2. עיצום כספי או חקירה פלילית?, 04.12.2017
  3. שנה אחרי דליפת הנפט בעברונה – דו"ח מצב, 9.12.2015
  4. שיקום הקישון מתחדש, 14.07.14
  5. שפכים תעשייתיים | infospot

--------

מסמכים רלוונטיים:

הצעת החוק, החברה להגנת הטבע [pdf]

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: