אושרו כללי ניתוק אספקת מים למפעלים ובתי עסק
ועדת הכלכלה אישרה את הכללים שיאפשרו לתאגיד המים לנתק את אספקת המים של מפעל או בית עסק לא רק בגלל חוב בחשבון המים, אלא גם במקרים של חוב בגין שפכי תעשיה, מניעת דיגום שפכים ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/2/2018

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה בשבוע שעבר את כללי רשות המים המסדירים את המקרים בהם תאגידי המים יוכלו לנתק את חיבור המים של צרכנים שאינם ביתיים, בהם עסקים ומפעלים.

המחלוקת העיקרית על כללי ניתוק מים למפעלים ובתי עסק

תאגידי המים שאחראים לאספקת המים, זקוקים לכלי אכיפה שיאפשר להם, במקרים חריגים, לנתק את אספקת המים לצרכנים שלא משלמים בגין המים שהם צורכים. מנגד, שירות אספקת מים הוא חיוני, לכן קיימת חשיבות לקביעת תנאים ברורים שרק בהתקיימם רשאים תאגידי המים והביוב לנתק נכס מאספקת המים.

לפני כ- 3 שנים, אישרה הכנסת כללי ניתוק מים לצרכנים הביתיים, בו הוחלט כי ניתוק אספקת מים יהיה בכפוף לאישור מנהל רשות המים את החלטת הוועדה המייעצת בעניינו של הצרכן הביתי שיימצא כסרבן תשלום. אך לא הייתה הסכמה בנוגע להחלת כללי ניתוק אספקת המים גם על צרכנים שאינם ביתיים והדיון בעניינם נדחה. לאחרונה, רשות המים קידמה שוב את הנושא ולאחר סדרה של דיונים בוועדת הכלכלה בחודשים האחרונים, התיקון אושר כאמור בשבוע שעבר.

בניגוד למקרה של הצרכן הביתי, בו ניתן לנתק אספקת מים רק במקרה של חוב בגין אותו שירות, קרי אספקת מים, עבור צרכנים לא ביתיים הכללים שאושרו מאפשרים לנתק את אספקת המים גם בגין שירותים אחרים שנותן תאגיד מים לבתי עסק ובעיקר אלה הכרוכים בשפכים וביוב. היות ויש מחלוקות רבות בין בתי עסק לתאגידי המים ורשות המים בנושאים שונים ובהם החיוב על שירותי השפכים, נושא הנמצא בתהליכי הסדרה בשנים האחרונות, היה חשש כי איום ניתוק המים ישמש את תאגידי המים להכריע מחלוקות אלה ואף יביא לפגיעה כלכלית קשה בבתי עסק שכן החיוב בגין שפכים תעשייתיים יכול להגיע למיליוני ₪.

ניתוק אספקת מים כמוצא אחרון ולאחר התייעצות עם ועדה

בטיוטות הראשונות של כללי ניתוק אספקת מים, רשות המים ביקשה לאפשר למנהלי תאגידי המים להורות על ניתוק מים. התאחדות התעשיינים התנגדה בתוקף ולאחר מו"מ בין נציגי התאחדות התעשיינים לרשות המים הוסכם כי ניתוק אספקת המים יעשה אמנם לבקשת תאגיד המים אך ההחלטה תתקבל על ידי פקיד בכיר אחד ברשות המים – הממונה על שפכי תעשיה ברשות המים (כיום ד"ר הראל גל). 

בנוסף, נקבע כי כל בקשה לניתוק תעבור תחילה לדיונים בוועדה מייעצת, הכוללת ייצוג מגופים ממשלתיים שונים לרבות משרד הכלכלה. הממונה ברשות המים יקבל את ההחלטה בדבר ניתוק רק לאחר קבלת חוות דעת מהוועדה.

הוראות אלו, כפי שהוכנסו לכללים, אמורות להפוך את הליך ניתוק אספקת המים להליך מורכב ורציני כראוי להחלטה שעשויה להביא לשיתוק מפעל.

יו"ר הועדה, ח"כ איתן כבל ציין כי הוועדה בראשותו הקפידה על כך שכשם שלא מנתקים בקלות צרכני מים פרטיים בשל חוב כספי כך יהיה גם במקרה של מפעלים ועסקים, אלא אם מדובר במקרה של זיהום קיצוני והגנה על האינטרס הציבורי. הוא הוסיף כי גם במקרה כזה הניתוק הוא מוצא אחרון ולאחר הליך מסודר ואישור רשות המים.

 הכללים שהגישה רשות המים יאפשרו לתאגידי המים לנתק אספקת מים לעסקים ומפעלים בשל אי תשלום חשבון מים או שפכים, במקרים של הזרמת שפכים אסורים הגורמים נזק למערכת הביוב, או במקרים בהם עסקים לא מקיימים הוראות למניעת או הסרת מפגעים תברואתיים וסביבתיים ולמניעת נזק ממים או משפכים, וכן למפעלים המסרבים לתאגידי המים לדגום את שפכיהם. נציג רשות המים, עו"ד ורדי, הבהיר כי בכל מקרה ניתוק מים הוא מעשה חריג ונעשה רק לאחר שמתגלה זיהום של פי 10 מעל המותר, וגם במקרה כזה לא יהיה ניתוק במקומות בהם מתגוררים אנשים.

מחלוקת על הסמכות להיכנס למפעל לצורך דיגום שפכים

בדיון בוועדה עלתה מחלוקת בין התאחדות התעשיינים לרשות המים סביב יכולתו של הממונה ברשות המים לנתק מפעל בעקבות היותו "סרבן דיגום" ושאלת הסמכות של תאגיד המים להיכנס למפעל לצורך ביצוע הדיגום.

נציג התאחדות התעשיינים, עו"ד שלו בראנץ, טען כי החוק מחייב תיאום של שבועיים מראש לפני כניסה לחצר מפעל. אך נציג המשרד להגנת הסביבה, דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה במשרד להגנ"ס, הבהיר כי אפשר לשנות את איכות המים בתוך דקות, לכן חשוב שלא להודיע מראש על הכוונה לבצע דיגום. עו"ד עומר ורדי מרשות המים אף הוסיף כי הדיגום לא נועד לבצע ניתוק, אלא כדי לקבוע את עלות הטיפול בשפכים ואם התאגיד לא ידע כמה מזוהמים השפכים הוא לא ידע כמה יעלה לטפל בהם.

התאחדות התעשיינים הבהירה כי הסמכות להיכנס לשטחו של מפעל היא חריגה וניתנת בישראל רק למשטרה ולמפקחים מטעם המדינה תחת הסדרה חקיקתית ראויה. בהתאם, טענה, סמכות כניסה לנציגי תאגידי מים צריכה להיות מוסדרת באופן דומה. בעקבות הערותיה של ההתאחדות נעשה שינוי בנוסח הכללים כך שבשאלת הסמכות של נציגי תאגידי המים להיכנס לשטח המפעל ההכרעה עברה למגרשו של בית המשפט, אם יידרש לכך אי פעם.

היו"ר כבל סיכם את הנושא ואמר כי נקודת המוצא היא שלא מנתקים מים וכי אמנם צריך להגן על התעשייה, אולם צריך לשמור גם על האינטרס הציבורי ולמנוע זיהום והדבר גובר על האינטרס של התעשיינים. בעקבות זאת הוועדה אישרה את בקשת רשות המים בעניין.

 --------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. תאגידי מים יוכלו לנתק אספקת מים לעסקים ולמפעלים, 28.11.2017
  2. ועדת הכלכלה אישרה את כללי תאגידי המים בנושא ניתוק אספקת מים וביוב, 23.02.2015
  3. מי זכתה במכרז להקמת מסוף פינוי תמלחות בצפון? 22.01.2018
  4. הנחיות חדשות לניטור שפכי תעשייה, 08.01.2018
  5. למידע נוסף על שפכים תעשייתייםinfospot

----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. בקשת רשות המים לאישור 'כללי ניתוק' בוועדת הכלכלה, רשות המים [pdf]
  2. טיוטת כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), רשות המים [word]

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: