ורידיס ותהל יוכלו להתמודד יחד במכרז להקמת מתקן לטיפול בפסולת בשפד"ן
הממונה על ההגבלים עסקיים קבעה כי שיתוף הפעולה בין שתי החברות לא מעורר קושי תחרותי
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 28/2/2017

הממונה על ההגבלים עסקיים, מיכל הלפרין, העניקה לאחרונה פטור המאפשר לקבוצת 'ורידיס' וקבוצת 'תהל' לגשת יחד למכרז של הקמת מתקן גדול לטיפול בפסולת עירונית באזור גוש דן, ללא תנאים כלשהם. 

הממונה נימקה את החלטתה בכך שהחבירה אינה מעוררת קושי תחרותי, ובהתאם נתנה לה את ברכתה.

החברות בהסדר: ורידיס ותהל

ת.מ.מ היא חברה פרטית בבעלות ורידיס (לשעבר ואוליה). קבוצת ורידיס עוסקת בין השאר בשירותי איסוף והובלה של פסולת לתחנות מעבר ומיון, לאתרי טיפול או להטמנת פסולת, בהקמה והפעלה של תחנות מעבר ומיון ובטיפול בהטמנת פסולת. ת.מ.מ מחזיקה בין השאר בכ-25% ממטמנת אפעה בדרום, וכן יש לה החזקות במטמנת עברון בצפון.

תהל – תכנון המים לישראל בע"מ, היא חברת הנדסה פרטית העוסקת בתכנון, הקמה וניהול פרויקטים בתחום המים, גז טבעי והסביבה. כחלק מפעילותה, תהל מחזיקה ומפעילה את אתר המטמנה חגל בצפון.

השתלשלות העניינים

בשנת 2014 פרסמה ועדת מכרזים משותפת של משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה מכרז להקמה ותפעול של מתקן למיון וטיפול בפסולת עירונית באזור השפד"ן לתקופת זיכיון של 25 שנה. מדובר על בניית תחנת מעבר העתידה לקלוט פסולת מעורבת מרשויות מקומיות ולמיין אותה וכן לטפל בפסולת אורגנית ממוינת המתקבלת לאחר תהליך מיון. בתום תקופת הזיכיון עתיד המתקן לעבור לתפעול המדינה.

ת.מ.מ ותהל ניגשו בנפרד לשלב המיון הראשוני של המכרז ועברו אותו בהצלחה. לאחר שלב זה פנתה ועדת המכרזים לרשות להגבלים עסקיים כדי לקבל את עמדתה לגבי ההשלכות התחרותיות של התמודדותן של קבוצות מסוימות במכרז, וביניהן הצדדים להסדר.

הרשות להגבלים עסקיים השיבה באותה עת כי זכייתה של ורידיס (באמצעות ת.מ.מ) במכרז עלולה לפגוע בתחרות, בשל אחזקותיה במטמנות והתלות של מתחרי המתקן באזור השפד"ן בשירותי ההטמנה שורידיס מספקת. לגבי תהל לא נמצא שזכייתה מעלה חששות תחרותיים.

בהתאם למסקנות אלה, החליטה ועדת המכרזים לאפשר לת.מ.מ להשתתף במכרז בכפוף למכירת אחזקותיה במטמנת אפעה, ובכפוף לכך שתחדל מתפעול של תאי המטמנה באפעה.

לאחר מכן, החליטו ת.מ.מ. ותהל לחבור ביניהן ולגשת יחד למכרז, וזאת כדי לשפר את סיכוייהן לזכות במכרז ולצמצם את סיכוניהן. בהמשך לכך פנו ת.מ.מ. ותהל בבקשה לממונה למתן פטור שיכשיר את החבירה. 

השפעת ההסדר על התחרות בתחום

הממונה כאמור סברה כי אין קושי תחרותי בחבירה בין תהל לת.מ.מ. והתייחסה לארבעה סוגי חששות תחרותיים שנבחנו וקבעה כי הם אינם מעוררים קושי. אלה תמצית החששות שנבדקו והמסקנות לגביהן:

 1. האם החבירה עלולה לפגוע בתחרות במכרז? הרשות שוכנעה כי הסיכוי ש'ורידיס' תמשיך לבדה במכרז נמוך. בנוסף לכך, ומאחר שקיימות ככל הנראה 3 קבוצות נוספות שעתידות להתחרות במכרז, החבירה אינה מעלה חשש לפגיעה של ממש.
 2. האם החבירה עלולה לפגוע בתחרות בין המטמנות בצפון? – בגלל המאפיינים הגיאוגרפיים, רק תחנות מעבר ספורות רואות מולן את המטמנות של 2 החברות (חגל ועברון) כאלטרנטיבות המתחרות זו בזו. תחנות אלה רואות לנגד עיניהן לפחות מתחרה אחד נוסף. בכל מקרה, מדובר על פרק זמן קצר עד שמטמנת חגל צפויה להתמלא ולסיים את פעילותה.
 3. האם החבירה מעלה חשש 'אופקי' נוכח פעילות ורידיס במקטע המיון וטיפול בפסולת אורגנית? – לורידיס החזקות בארבעה מתקני טיפול בפסולת אורגנית הקיימים או עתידים לקום: טובלן, עברון, גבים ואפעה. אלא שרוב הלקוחות הקיימים והפוטנציאליים של המתקנים, לא צפויים 'לראות' יותר ממתקן אחד בבעלות ורידיס כאלטרנטיבה תחרותית ואלה שכן, 'רואים' לפחות 2 מתקנים מתחרים נוספים.
 4. האם החבירה מעלה חשש 'אנכי' נוכח אחזקות ורידיס במקטעים נוספים? – בהקשר זה בחנה הממונה חששות הנובעים מהחזקותיה של ורידיס במקטע האיסוף ובמקטע ההטמנה. נמצא, כי חששות אלה אינם רלוונטיים בשל מבנה ההחזקות של ורידיס במתקנים הרלוונטיים, ומבנה ההחזקות שלה במתקן שיקום בשפד"ן.

------------

קישורים רלוונטיים:

 1. חובת דיווח על רווחים בשוק הפסולת, 07.03.2016 
 2. המשרד להגנת הסביבה משנה את היטל ההטמנה?, 14.02.2016
 3. הרשויות נגד המשרד להגנ"ס: "לא ניתן לנהל את הפסולת ברשויות המקומיות מירושלים, 17.12.2015
 4. פיקוח מחירים על שוק הפסולת הביתית, 01.12.2015
 5. פסולת - ראשי | infospot