מפל"ס: מחשבונים חדשים לחישוב הפליטות לסביבה
המשרד להגנת הסביבה פרסם 4 מחשבונים חדשים: שריפת דלקים, מפעלי כימיה, ייצור אספלט ויעדי העברת פסולת מסוכנת
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/12/2017

בהמשך לדיווח שלנו מלפני כחודש וחצי בנוגע לעדכון שיטות דיווח למפל"ס, פרסם המשרד להגנת הסביבה, לאחר קבלת הערות הציבור, 4 עדכונים למחשבונים לחישוב הפליטות: שריפת  דלקים, פליטות חומרים נדיפים לאוויר ממפעלי כימיה, פליטות מייצור אספלט והעברת פסולת וסיווגם לפי סוגי סילוק וטיפול.

שינויים במחשבון פליטות משריפת דלקים

להלן השינויים העיקריים במחשבון החדש משריפת דלקים:

 • מותאם לתכולה האנרגטית של הדלקים בארץ
 • התווסף חישוב פליטת NMVOC עבור כל תבנית שריפה.
 • ניתן להזין את תכולת הגופרית כפי שהתקבלה מאנליזות של ספק הדלק.
 • הבדלים לסוגי הדלקים: מזוט, סולר, גז טבעי, גפ"מ ופחם

שינוים במחשבון פליטות לאוויר ממפעלי כימיה

להלן השינויים שבוצעו במחשבון פליטות חומרים נדיפים ממפעלי כימיה:

 • המחשבון הוא ללא פקודות מאקרו ומונגש.
 • תוצאות החישוב ניתנות בק"ג במקום בגרמים.

חדש | מחשבון לחישוב פליטות והעברות מייצור אספלט

המחשבון מיועד למפעלי ייצור תערובת אספלט מסוג Batch mix plant בלבד. במידה והמפעל אינו עובד לפי תהליך הייצור הנ"ל, יש לחשב לפי ההוראות הנוספות המחשבון מכיל גיליונות חישוב פליטות לתת-הקטגוריות הבאות של פעילות ייצור אספלט:

 • צריכת מים ואנרגיה
 • פליטות לאוויר (מחשבוני פליטות לאוויר - ממקורות מוקדיים , ממקורות שטח)
 • הזרמות לשפכים
 • העברות פסולת

חדש | יעדי סילוק פסולת

קובץ יעדי סילוק הפסולת כולל רשימה מפורטת של יעדי העברת פסולת מסוכנת וסיווגם לפי סוגי סילוק וטיפול, וכן רשימה של סוגי סילוק או טיפול פסולות לא מסוכנות וסיווגם לפי סוגי סילוק וטיפול.

---------

כתבות רלוונטיות בנושא:

 1. עדכון של שיטות דיווח למפל"ס  PRTR, 6.11.2017
 2. מפל"ס 2016 מתפרסם, 10.09.2017
 3. מפל"ס 2015 מתפרסם - מה המגמות של הפליטות לסביבה? 1.09.2016
 4. משנים את רשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף במפל"ס, 28.03.2016
 5. ימים אחרונים להגשת דיווח המפל"ס השנתי, 20.03.2016
 6. עודכנו ההוראות הראשיות לדיווח מפל"ס, 08.12.2015
 7. מפל"ס – ראשי | infospot

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מחשבון פליטה לאוויר משריפת דלקים, המשרד להגנ"ס [xls]
 2. מחשבון פליטות חומרים נדיפים ממפעלי כימיה, המשרד להגנ"ס [xls]
 3. מחשבון פליטות מייצור אספלט, המשרד להגנ"ס [xls]
 4. מחשבון העברת פסולת, המשרד להגנ"ס [xls]