האם המשרד להגנ"ס יתיר יבוא של אפר פחם?
נוצר מחסור באפר הפחם, תוצר לוואי של ייצור חשמל בתחנות הכח הפחמיות, כתוצאה מהשימוש המופחת בפחם. חברת נשר שמשתמשת באפר הפחם כחומר גלם עתרה לבג"ץ בדרישה להתיר יבוא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/2/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום להערות הציבור מסמך מדיניות המציג את עמדתו בשאלת ייבוא אפר פחם לישראל ותעדוף השימושים שנעשים בו.  הפרסום מגיע בעקבות תביעה שהגישה חברת נשר לבג"ץ בנושא בעקבותיה החליט המשרד לבחון ולעדכן את המדיניות שלו בנושא.

על מנת לתמוך בהליך קבלת ההחלטות, הוכנה טיוטת עבודה שמטרתה לבחון את העלות הכלכלית מהשפעות הנובעות מהשימוש באפר פחם, מבחינה בריאותית/סביבתית, לעומת התועלת הנובעת מהשימוש בו כתחליף לחומרים אחרים בענפי הבנייה והתשתיות.

המשרד מציין כי למדיניות שתקבע יש השלכות אפשריות על הסביבה, על הציבור הרחב, ועל יצרני מלט ובטון, ולכן המשרד מעוניין לקבל דעות ומידע מהציבור ובעלי עניין, טרם גיבוש מדיניות סופית בנושא.

מה זה אפר פחם?

אפר פחם הוא תוצר לוואי של ייצור חשמל באמצעות שריפת פחם המתבצע כיום בתחנות הכוח בחדרה ובאשקלון. אפר הפחם משמש תעשיות שונות ובעיקר את ענף הבנייה (ייצור צמנט ובטון).

מדוע יש צורך בשינוי מדיניות שימוש באפר פחם?

בעקבות צמצום צריכת הפחם בתחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל כחלק מהמאמץ לצמצם את זיהום האוויר מייצור חשמל, יש ירידה בייצור אפר פחם שיצר עודף ביקוש בקרב חלק מהצרכנים. נכון להיום, המשרד להגנת הסביבה אינו מאפשר יבוא אפר פחם. על רקע עודף הביקוש הגישה יצרנית הצמנט הגדולה בישראל, חברת נשר - מפעלי מלט לאומיים, עתירה לבג"ץ בבקשה שיורה למשרד להגנת הסביבה להתיר יבוא אפר פחם לישראל.

כמענה לעתירה זו, ביצע המשרד עבודה מקיפה שמטרתה לבחון את העלות הכלכלית מהשפעות הנובעות מהשימוש באפר פחם מבחינה בריאותית וסביבתית, לעומת התועלת הנובעת מהשימוש בו כתחליף לחומרים אחרים בבנייה ותשתיות. עבודה זו נועדה לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות במשרד להגנת הסביבה בכל הקשור לתעדוף השימושים באפר פחם ולשאלת יבוא אפר פחם לישראל.

האם המשרד להגנ"ס יתיר יבוא של אפר פחם?

מטיוטת עמדת המשרד עולה כי יש להעדיף את השימוש באפר פחם לצמנט על פני השימושים אחרים שנבדקו. במידה והביקוש לאפר פחם יעלה על ההיצע וחברות הצמנט יפנו בבקשה לייבא אפר פחם לישראל, יש לשקול זאת לחיוב.

הציבור מוזמן לשלוח הערותיו עד 25 בפברואר הוארך עד ה 15 במרץ 2018 לדואר אלקטרוני  efer_pecham@sviva.gov.il

קישור למידע נוסף בנושא באתר המשרד להגנת הסביבה

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חברת חשמל תפחית את השימוש בפחם ב-30% במקום ב-20%, 04.01.2018
  2. המשרד להגנ"ס הופך את חוות הדעת ונותן אור ירוק לאחסון קונדנסט, 28.11.2017
  3. שטייניץ ממשיך לקדם מדיניות 'אנטי-פחמית' להעדפת ייצור חשמל בגז, 14.11.2017
  4. שטייניץ שינה דעתו: תחנות כוח פרטיות יחליפו את הפחמיות, 29.05.2017
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: