חדשות

המשרד להגנ"ס פרסם 2 קולות קוראים להגשת הצעות מחקר לבחינת הקשר בין הפליטות במפרץ חיפה לבין סוג התחלואה, והיבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה
15/05/2018
יו"ר הוועדה יואב קיש: "לקראת קריאה שנייה ושלישית אעמוד על כך שהחוק יוחל גם על יו"ש". הקנס המוצע למבעיר פסולת עד 75,300 ₪
15/05/2018
טוענת שתיקון צו רישוי עסקים שבוצע לפני מספר שבועות מאפשר לשנע אמוניה בנמל חיפה מבלי להידרש לרישיון עסק ונועד לעקוף את הפיקוח של העירייה
15/05/2018
המשרד להגנת הסביבה הציב לעצמו יעד לקדם את יישום חוק הפסולת האלקטרונית ברשויות המקומיות והכין להן הוראות כיצד ליישם את החוק. תקופת ההכרה ב-2 גופי היישום תסתיים בינואר 2019
14/05/2018
בנוסף להסכם דנו הצדדים בהמשך שיתוף הפעולה בתחום טיפול בשפכים, התמודדות עם שינוי אקלים ועוד
13/05/2018
בכך הפכה על פיה את החלטות 2 הוועדות המקצועיות הממשלתיות הקודמות שקבעו כי חלופת האוניה הקטנה עם מקשר היא הבטוחה ביותר
09/05/2018
הגישה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה בקשה להתקנת מתקנים לטיפול בהפחתת פליטות, לנטרול ריחות, לטיפול בשפכים ולאחסון חומ"ס
29/04/2018
המשרד להגנ"ס פרסם 4 קולות קוראים להקמה ושידרוג של מתקני מיון פסולת, תמיכה בהליך המיון, רכישת גומי צמיגים ממוחזר והקמת מתקן למיון פסולת זכוכית
03/05/2018
החברה להגנת הטבע משיקה אתר אינטרנט המיועד לחברות עסקיות למזער השפעות שליליות על הסביבה
09/05/2018
בדיון בוועדת השקיפות אמר כי 70% ממאגרי המידע נגישים באתר המשרד והשאיפה להגיע ל-100% תוך 4 שנים. נציגי הגופים הירוקים קבלו על הסתרת מידע ואי קבלת מענה לפניות בזמן
09/05/2018
הוועדה שמינה שר הפנים תמליץ בקרוב האם להקים מועצה תעשייתית. מי חושש מלתת למפעלים להיות שותפים בגוף שאחראי בין השאר על האכיפה נגדם? ומי טוען שהמצב כיום מחייב שינוי?
08/05/2018
מה גובה ההיטלים ששולמו בבין ההזרמה לים? ואילו שיפורים הנהיגו המפעלים כדי להקטין את עומס המזהמים?
08/05/2018
הדיון בבית הדין לעבודה שאמור היה לדון בעתידו של המפעל נדחה, ועד העובדים והנהלת המפעל ינהלו מו"מ לגבי דרישות העובדים. צלול לבג"ץ: אין סיבה שתכנון המקשר הימי יבוצע בהליך מהיר
07/05/2018
חוקרים בקנדה גילו שמומחי השיקום מעדיפים להשתמש בטכניקת השיקום הקונבנציונלית ולא פתוחים לאמץ שיטת שיקום באמצעות צמחים למרות יתרונותיה
30/04/2018
רני עמיר, מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, ימונה למנהל המחוז במקומו של שלמה כץ, שיחליף את עמיר בתפקידו. מה הרקע לחילופי התפקידים?
24/04/2018
זו השנה החמישית שהתוכנית מאפשרת לגופים מישראל לחבור לגוף אירופי בפרויקט משותף
24/04/2018
המשרד מסביר כי הטלת המגבלות על קבוצת בז"ן נובעת משילוב של אינברסיה ול"ג בעומר
03/05/2018
חוות דעת כלכלית, שהוגשה ע"י רשות הטבע והגנים לתביעה הייצוגית נגד רותם אמפרט, כימתה את עלות שיקום הנחל וסביבתו ואת הפיצוי לציבור עבור הנזק האקולוגי והסביבתי
03/05/2018
בל"ג בעומר חלה עלייה תלולה ברמות זיהום האוויר. כיצד עוברים את המדורות בשלום ושומרים על הבריאות והסביבה? הנחיות של משרדי הגנ"ס והבריאות
29/04/2018
מדובר בירידה לעומת שנים קודמות הנובעת משינוי מדיניות של משרד הבריאות
24/04/2018
...טוען נתונים...
יש לך ידיעת חדשות?

יש לכם ידיעת חדשות מתחום איכות הסביבה?

צרו קשר ואנו נשמח לפרסם אותה בכפוף לשיקולי עריכה:

 office@infospot.co.il

נא לציין פרטי קשר ואת תמצית הידיעה.

תודה

צוות infospot