סדנת ארובות

התאחדות התעשיינים מזמינה לסדנת ארובות שתימשך יומיים.

היום הראשון יעסוק בדיגום ארובות: נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, היבטים פרקטיים של תהליך דיגום ארובות, תקינות ארובות, דיווח מקוון והיבטים משפטיים

היום השני יעסוק בניטור רציף בארובות: נוהל ניטור רציף בארובה, מיכשור, כולל כילוי, ניטור רציף, דיווחים, כולל התחברות למערכת ארצית

 

 

תאריך: 19/11/2018
שעה: 09:00
מקום: תל אביב, התאחדות התעשיינים, המרד 29