חומר מזהם (זיהום אוויר)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

חומר מזהם: המושג תקף במספר תחומים ומופיע באופן שונה במספר חוקים, אך כאן מתייחס באופן ספציפי לתחום זיהום אוויר. ההגדרה להלן לקוחה מחוק אוויר נקי, סעיף 2:

"מזהם" - כל אחד מאלה:

(1) חומר המנוי בתוספת הראשונה;

(2) חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם באוויר גורמת או עלולה לגרום -

(א) לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח;

(ב) לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות;

-------------------------

קישורים רלוונטיים

  1. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

תגיות: זיהום אוויר , חוק אוויר נקי , היתר פליטה , ,