חומר מסוכן - Hazardous Material
  • מאת: מערכת Infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

חומר מסוכן: עפ"י חוק החומרים המסוכנים, סעיף 1, יש שני סוגים של חומרים מסוכנים: רעל וכימיקל מזיק. מדובר בקבוצות חומרים שונות המפורטות בחוק, וההתייחסות אליהן שונה.

קבוצת הרעלים מכילה 219 חומרים שונים שמוגדרים בתוספת השניה לחוק, ואילו קבוצת הכימיקלים המזיקים כוללת בסה"כ 29 חומרים אשר מוגדרים בתוספת הראשונה לחוק. בין הכימיקלים המזיקים נמנים גם: זהב, כסף, נחושת, אלומיניום ועוד.

-------------------

קישורים רלוונטיים:

  1. חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
  2. תוספת ראשונה לחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג-1993
  3. תוספת שנייה לחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג-1993
  4. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

-------------------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: